Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Залучення особи як обвинуваченого

Реферат Залучення особи як обвинуваченого

залучаються особою конкретного злочину. Той факт, що до моменту притягнення особи як обвинуваченого слідчий не завжди має повним знанням про всі обставини, які підлягають доведенню, не виключає обгрунтованого висновку про вчиненні злочину і про особу, її вчинила, на основі зібраних і перевірених до цього моменту версій і доказів.

Рішення слідчого про притягнення особи в якості обвинуваченого вдягається у форму мотивованого постанови, в якому вказуються час і місце його складання, ким воно складено, прізвище, ім'я та батькові притягається в якості обвинуваченого, злочин, у вчиненні якого обвинувачується дана особа, із зазначенням часу, місця та інших обставин вчинення злочину, оскільки вони встановлені матеріалами дела; кримінальний закон, що передбачає даний злочин (ст. 144 КПК). Вимога мотивованості постанови відноситься до обгрунтування юридичної кваліфікації, висновку про злочин та особу, яка його вчинила, встановленими за справі фактичними обставинами. Слідчий не зобов'язаний в цій постанові приводити зібране у справі доказ. Питання про заслання на доказ вирішує він сам залежно від конкретних обставин справи.

При вчиненні одного або кількох злочинів в щодо кожного обвинуваченого складається постанова про притягнення в як обвинуваченого.

Обвинувачення повинно бути сформульовано так, щоб воно було зрозуміло обвинуваченому.

Особливий порядок притягнення в якості обвинувачених встановлений для депутатів Федеральних Зборів. Про залучення депу-татів до кримінальної відповідальності Генеральним прокурором РФ має бути направлена ​​до відповідну палату Федеральних Зборів подання. Представлення має бути розглянута в тижневий термін, і про прийняте рішення у триденний термін сповіщений Генеральний прокурор РФ [2]. Судді залучаються в якості обвинувачуваних не інакше як за згодою відповідної кваліфікаційної колегії суддів [3].

1. Процесуальний порядок притягнення особи в

якості обвинуваченого


1.1. Залучення особи як обвинуваченого


Стаття 143. Залучення в якості обвинуваченого [4]

За наявності достатніх доказів, що дають підставу для пред'явлення звинувачення у скоєнні злочину, слідчий виносить мотивовану постанову про притягнення особи як обвинуваченого.

Для пред'явлення звинувачення зібрані докази повинні встановлювати подію злочину, його кваліфікацію, винна вчинення діяння даною особою і відсутність обставин, що усувають кримінальну відповідальність [5].

Сукупність обтяжуючих та пом'якшуючих обставин, що не охоплюються ознаками складу злочину, точний розмір збитку, якщо це не впливає на кваліфікацію, обставини, що сприяють вчиненню злочину, і т. п., можуть бути з'ясовані і після пред'явлення звинувачення.

Сказане щодо кола фактичних даних, які повинні бути обов'язково встановлені до моменту пред'явлення звинувачення, не можна розглядатиме як стандарт на всі випадки. У реальній практиці мають місце ситуації, коли у формулу обвинувачення необхідно включити посилання на норми не тільки Особливої, але і Загальної частин КК. Наприклад, якщо необхідно вказати на стадію вчинення злочину, на якій воно було припинено і не доведено тому до кінця. Аналогічним чином слідчий надходить, якщо необхідно вказати:

а) на роль обвинуваченого в груповому злочині;

б) на вчинення злочину у складі організованої злочинної групи;

в) на керівництво нею.

Якщо докази достатні для пред'явлення обвинувачення, але є версія про те, що особа вчинила й інші злочину, обвинувачення пред'являється за тими епізодами і фактам, щодо яких зібрані достатні докази. Питання про зміну обвинувачення вирішується у міру перевірки цієї версії. Аналогічно вирішується питання при наявності версії про кваліфікуючих ознаках.

До моменту пред'явлення обвинувачення збирання доказів не закінчене. Тому висновок про достатність доказів для пред'явлення обвинувачення не розглядається як остаточний. Залежно від матеріалів розслідування (у тому числі від результатів перевірки пояснень обвинуваченого) обвинувачення може бути змінено.

Дані непроцесуального характеру не можуть служити підставою для пред'явлення звинувачення.

Це не відноситься, однак, до матеріалів, виявленим непроцесуальним шляхом (предмет, випадково знайдений перехожим поблизу місця події, документовані відповідно до закону результати прослуховування телефонних переговорів і т. д.), але допущеним потім у Як докази в порядку, передбаченому процесуальним законом.

Залучення в якості обвинуваченого повинно вироблятися відразу, як тільки зібрані достатні докази для цього. Залучення в якості обвинуваченого безпосередньо перед закінченням попереднього слідства (дізнання) не дозволяє всебічно перевірити пояснення обвинуваченого. У цих випадках він позбавляється також можливості своєчасно і повною мірою використовувати процесуаль...


Назад | сторінка 2 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Пред'явлення обвинувачення і допит обвинуваченого
  • Реферат на тему: Дослідження процесуального порядку притягнення особи як обвинуваченого
  • Реферат на тему: Залучення в якості обвинуваченого
  • Реферат на тему: Залучення особи як обвинуваченого (законодавство України)
  • Реферат на тему: Поняття обвинуваченого і значення залучення в якості такого