Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Загальна теорія статистики

Реферат Загальна теорія статистики

жається в послідовності, регулярності, повторюваності подій з досить високим ступенем імовірності.

Прийоми і способи, за допомогою яких статистика вивчає свою предмет, утворюють статистичну методологію, під якою розуміється система прийомів, способів і методів, спрямованих на вивчення кількісних закономірностей, що виявляються в структурі, динаміці та взаємозв'язках соціально-економічних явищ.

Важливо усвідомити, що статистичне дослідження складається з наступних стадій:

. статистичне спостереження;

. зведення і угруповання результатів спостереження;

. аналіз отриманих узагальнених показників.

Методи, що використовуються в статистиці

? масові статистичні спостереження;

? статистичні показники (система статистичних показників);

? зведення і угруповання;

? статистичні таблиці;

? графіки статистики;

? абсолютні та відносні величини;

? середні величини;

? варіація;

? індекси;

? кореляційно-регресійний аналіз;

? ряди динаміки;

? вибіркове спостереження.


Таблиця № 1: Основна класифікація ознак статистики

за характером їх вираженіяпо способу ізмереніяпо відношенню до характеризується об'ектупо характером варіацііпо відношенню до времені1.опісательние 2.колічественние1.первічние (враховуються) 2.Вторічная (розрахункові) 1.Прямие (безпосередні) 2.косвенние1.альтернатівние 2.діскретние 3.непреривние1.моментние 2.інтервальние

Лекція 2. Статистичне спостереження


Статистичне спостереження - науково організований масовий збір даних про явища і процеси суспільного життя, може проводитися будь-якими способами.


Схема № 1: Складові статистичного спостереження В 

Таблиця № 2: Класифікація статистичного спостереження

формывидыспособы1.периодическая звітність 2.Специально Організоване спостереження 1.по охопленням: 1.1.сплошное 1.2.несплошное 1.2.1.виборочное 1.2.2.основного масиву 1.2.3.монографіческое 2.по часу: 2.1 . поточне (безперервне) 2.2.періодіческое 2.3.единовременное1.непосредственный 2.документальний 3.опрос 3.1.анкеіний 3.2.експедіціонний 3.3.саморегістраціі 3.4.корреспондентскій 4.експерімент

1) Періодична звітність - спеціально розроблені і затверджені Міністерством праці ... форми, які підлягають заповнення та подання до органів державної статистики усіма без винятку підприємствами, організаціями, установами. Терміни подання статистичної звітності не пізніше 15-го числа кожного місяця, наступного за звітним періодом (місяцем). p align="justify"> Виняток становлять малі підприємства, які здають звітність щокварталу. Кількість і зміст статистичних форм залежить від виду діяльності підприємства, організації, установи. p align="justify">) У спеціально організованому спостереженні розрізняють:

? програмно-методологічну частину: мета, об'єкт, програма спостереження;

Програма - перелік питань, на які необхідно отримати відповіді.

? організаційну частину: вибір форми, вид, способу, часу проведення спостереження, підбір персоналу, його навчання.

Розрізняють:

? об'єктивне час - це період, за який проводиться спостереження;

? суб'єктивний час - це період, протягом якого проводиться спостереження;

? якщо процес швидкий, то об'єктивне час конкретизується в критичний момент часу (конкретний час - 0ч.00мін).


Таблиця № 3: Помилки статистичного спостереження

помилки регістрацііошібкі повторному і бесповторном відборі

) Помилки реєстрації властиві суцільному спостереження. Вони поділяються на:

. Випадкові;

2. Систематичні. p align="justify"> Випадковими можуть бути помилки: описка, арифметична помилка.

Систематичні помилки поділяються на:

навмисні (умисні);

ненавмисні (на підставі неточних відомостей, приблизних розрахунків, тобто допущених несвідомо).

) Помилки репрезентативності властиві тільки вибірковом...


Назад | сторінка 2 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проведення статистичного спостереження. Відносні і базисні величини
  • Реферат на тему: Статистичне спостереження, зведення і групування даних
  • Реферат на тему: Статистичне спостереження, первісна обробка і подання її даних
  • Реферат на тему: Статистичнй спостереження як перший етап статистичного Дослідження Суспільн ...
  • Реферат на тему: Статистичне спостереження: поняття, види і методи