Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Проектування Економічної ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, аналіз цього фінансового стану та розробки Шляхів Поліпшення ФІНАНСОВИХ результатів его ДІЯЛЬНОСТІ

Реферат Проектування Економічної ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, аналіз цього фінансового стану та розробки Шляхів Поліпшення ФІНАНСОВИХ результатів его ДІЯЛЬНОСТІ

ка прямих виробничих витрат - 44,0%

9. Частка прямої праці - 26,0%

10. Коефіцієнт виробничих накладних витрат - 11,5%

11. Коефіцієнт адміністратівніх и маркетингових витрат - 8,5%

12. Частка основних ЗАСОБІВ в активах - 89,5%

13. Графік розподілу продажів - № 2


Таблиця 1.1 - Розподіл віторгу по місяцях (Графік № 2)

січня

берез

березень

ап-рель

травень

червень

липень

ав-густий

сен-тяб.

ок-тяб.

но-яб.

де-каб.

Рік

6%

6%

8%

6%

8%

10%

12%

10%

10%

8%

8%

8%

100%


Основні Допущені, Прийняті при проведенні розрахунково-дослідніцькіх робіт Із запропонованого комплексу вихідних даніх:

1. Чисті активи дорівнюють Загальній сумі актівів за вінятком короткострокової заборгованості.

2. Оборотність чистих актівів дорівнює відношенню віторгу до величини чистого актівів.

3. Погашення довгострокового кредиту здійснюється рівнімі порціямі напрікінці шкірного кварталу.

4. Коефіцієнт дівідендніх виплат являє собою частко чистого прибутку, віплачуваної акціонеру у вігляді Копійчаної дівідендів.

5. Оборотність дебіторської заборгованості інтерпретується як середнє число днів, протягом якіх дебіторська заборгованість перетворюється в гроші.

6. Оборотність кредіторської заборгованості інтерпретується як середнє число днів, протягом якіх відбувається Погашення кредіторської заборгованості.

7. Оборотність ТМЦ інтерпретується як середнє число днів, протягом якіх відбувається продажів віготовленої ПРОДУКЦІЇ.

8. Виробничі накладні витрати за рік обчислюють пропорційно сумі основних ЗАСОБІВ на початок року и розподіляються по місяцях рівномірно.

9. Адміністративні и маркетингові витрати за рік обчислюють пропорційно ОБСЯГИ продажів и розподіляються по місяцях рівномірно.

10. Амортизація нараховується згідно з нормами, встановленного в Україні, у пріпущенні, что ВСІ основні кошти належати до групи виробничого устаткування (група 2 з квартальних нормою амортізації 10% - у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду (в розрахунку на податковий квартал) [1].

11. Предприятие планує мати на копійчану Рахунку не менше візначеної сумі, якові виконавець проекту встановлює самостійно.

12. Предприятие має можлівість розплатітіся з постачальником векселем з терміном погашення трохи Менш одного місяця, при цьом ціна товарів збільшується на u%.

13. ЕМІСІЯ акцій віконується таким чином, что Інший сплачений капітал складає 30% від номіналу Акції. Кількість акцій вібірається довільно, альо так, щоб номінал однієї Акції НЕ перевіщує значення 50 грн.

14. З Загальної суми прітягнутіх ФІНАНСОВИХ ресурсів k відсотків предприятие вікорістовує для придбання основних ЗАСОБІВ, что є заставою при одержанні довгострокового кредитом.

15. Податок на прибуток нараховується и віплачується щоквартально по процентній ставці, установлюваної законодавством України на момент Виконання роботи (25% згідно законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" [1]).

18. УСІ розрахунки проводяться без учета податку на додатковий ВАРТІСТЬ.

Додаткові вихідні дані за станом на 01.01.2006, Прийняті в курсовій работе згідно аналізу кредитно-фінансового ринка на Україні:

1. Податок на прибуток складає - 25% від балансового прибутку, Який дорівнює різніці скоректованого валового доходу ПІДПРИЄМСТВА и валових витрат з урахуванням нарахованої амортізації и виплачених відсотків за Використання усіх Видів ФІНАНСОВИХ інструментів [1]. У відповідності з Законом [1] частина суми Боргу по Фінансовому позіковому інструменті, что НЕ вікорістовується для придбання амортізуєміх основних ЗАСОБІВ, підлягає такоже віднесенню на валові витрати ПІДПРИЄМСТВА.

2. Дисконтна ставка НБУ на 01.01.2006 складає - 9% річніх.

3. Ломбардний-кредитна ставка рефінансування НБУ комерційніх банків складає на 01.01.2003 року - 10% річніх. p> 3. Кредитні ставки комерційніх банків з терміном до 3 місяців для юридичних осіб у національній Валюті складають 20...


Назад | сторінка 2 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аудит ЗНОС (амортізації) основних засобів и нематеріальніх актівів на підпр ...
  • Реферат на тему: Фінансові аспекти Використання та амортізації основних ЗАСОБІВ та других не ...
  • Реферат на тему: Практика проведення аудиту позабюджетних активів, витрат, готової продукції ...
  • Реферат на тему: Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства
  • Реферат на тему: фінансовий аналіз кредіторської заборгованості ПІДПРИЄМСТВА