Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Міграція населення. Рівень життя. Якість керівника

Реферат Міграція населення. Рівень життя. Якість керівника

та особи, що знаходяться в Росії на законних підставах, а також особи, які не мають законних підстав для перебування на території Російської Федерації і здійснюють переміщення по ній.

Механічний рух характеризується через такі показники, як оборот і сальдо міграції, коефіцієнти прибуття, вибуття, валовий міграції, механічного приросту, приживлюваності і рухливості. Розглянемо ці показники:

Оборот міграції (О) або валова міграція (Характеризує абсолютні масштаби міграції незалежно від напрямку):


О = П + В;


Сальдо міграції (С) (Характеризує міграційний приріст (спад) населення)


З = П - В;


Коефіцієнт прибуття (Кп) (Характеризує чисельність прибулих у розрахунку на 1000 чол. населення)


Кп = * 1000 ‰;


Коефіцієнт вибуття (Кв) (Характеризує чисельність вибулих у розрахунку на 1000 чол. населення)


Кв = * 1000 ‰;


Коефіцієнт міграційного обороту (Кп + в) (Характеризує чисельність прибулих і вибули у розрахунку на 1000 чол. населення):


Кп + у = * 1000 ‰;


Коефіцієнт міграційного приросту (Кп-в) (Характеризує чисельність міграційного приросту (убутку) у розрахунку на 1000 чол. населення)


Кп-в = * 1000 ‰,


Позначення:

П - кількість прибулих людей,

В - кількість вибулих людей,

?-середня чисельність населення;

Коефіцієнт приживлюваності новоселів (Питома вага новоселів, що залишилися на постійне місце проживання в даній місцевості , в загальному числі прибулих в дану місцевість за досліджуваний період (рік, два, три і т.д.) (Sv +)):

Кпр = * 100%;


Коефіцієнт рухливості населення (Питома вага не прижилися новоселів () у загальному числі прибулих в дану місцевість (Sv +)):


Кпод = * 100%;


Питання 2. Рівень життя і система соціальних нормативів і потреб


Рівень життя є однією з найважливіших соціальних категорій. Під рівнем життя розуміються забезпеченість населення необхідними матеріальними благами і послугами, досягнутий рівень їх споживання і ступінь задоволення розумних (раціональних) потреб. Так розуміється і добробут. Грошова ж оцінка благ і послуг, фактично споживаних в середньому домогосподарстві протягом відомого проміжку часу і відповідають певном...


Назад | сторінка 2 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні показники, що характеризують рівень життя населення
  • Реферат на тему: Статистичні показники, що характеризують рівень життя населення
  • Реферат на тему: Рівень і якість життя населення в сучасній Росії
  • Реферат на тему: Рівень і якість життя населення в Росії і за кордоном
  • Реферат на тему: Показники рівня життя окремих соціальних груп. Коефіцієнт еластичності спо ...