Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Основні макроекономічні показники. Ринок праці в умовах недосконалої конкуренції. Ринок цінних паперів

Реферат Основні макроекономічні показники. Ринок праці в умовах недосконалої конкуренції. Ринок цінних паперів

незалежності потреб-ля-ступінь задоволення пот-ля залежить тільки від кол-ва споживаних їм благ і не залежить від кол-ва благ, споживаних ін потр-ми. 5. аксіома рефлексивності-будь-який з 2-х один-х наб благ явл не гірше один набору. Графік кривої байдужості. p align="justify"> Крива байдужості - крива, кожна точка к-й визначає набір благ, що забезпечує споживачеві однакову загальну корисність. Має негативний нахил.

Співвідношення, в к-м одне благо заміщає інше - норма заміщення (субституції). br/>

MRS BA = -? A /? B,


де MRS BA - гранична норма субституції благом У блага А, ? А-уменьш. блага А; ? В-збільш. блага В. Вона показує, від якого кол-ва блага А треба відмовитися, щоб при збільшенні на 1 доповнить. од. блага У корисність комбінації цих благ залишилася тієї ж. Рухаючись по кривій безразл. зверху вниз граничною. норма субституції убуває. Геометрично гранична норма заміщення = абсолютно. значенням тангенса кута нахилу кривої байдужості до точки можливого вибору.


. Бюджетна лінія споживача та її св-ва


Купуючи набір благ, споживач враховує ціни тов-в, що входять в набір і ту ден. суму, к-ю він може собі дозволити витрачати на покупку. Вибір повинен відповідати умові бюджетному обмеженню споживача. p align="justify"> Бюджетне обмеження потр-ля:


PAA + PBB? ? ,


де PA і PB-ціни тов-в A і B, А і В-кол-во дан-х тов-в, ? - дохід споживача. Якщо уявити графічно бюджетне обмеження потреб-ля, то отримаємо бюджетну лінію споживача. Нахил бюдж лінії-заперечуючи, кут накл = PB/PA Споживач знаходиться в рівновазі, коли робить оптимальний вибір набору благ. Для граф інтепріт сумісний карту кривих байдужості і бюджетної лінію. MRSBA = PB/PA - правило оптималь. вибору наб-ра


6. Зміни ціни товару і крива В«ціна - споживанняВ»


Зміна цін товарів і доходів споживача впливають на бюджетну лінію, тим самим і на оптимальний споживчий вибір. З урахуванням цього впливу можна побудувати криву попиту на благо з боку споживача, тобто криву індивідуального попиту. p align="justify"> Попит на товар залежить від параметрів, що визначають положення точки рівноваги споживача, які задаються ф-цією корисності, що визначає форму і розташування кривої байдужості, і положенням бюджетної лінії, залежних від цін товарів і доходу споживача. p align="justify"> При з'єднанні точок рівноваги споживача при зміщенні бюджетних ліній в рез-ті зниження ціни, утворюється крива В«ціна-споживанняВ»


В 

На основі цієї кривої можна побудувати криву індивідуального попиту.

Крива індивідуального попиту володіє св-вами:

в міру руху уздовж кривої попиту при зміні ціни дан. товару змінюється ур-нь поліз-сти. p align="justify"> в кожній точці кривої попиту споживач максимізує отримувану їм корисність.

Крива ціна-споживання має позитивний нахил, а крива попиту - негативний, тобто показує зворотну залежність між ціною товару і величиною попиту на нього. br/>

7. Зміни доходу споживача і крива В«дохід-споживанняВ». Криві Енгеля


Збільшення доходу при фіксованих цінах робить можливим для споживача покупку наборів, які раніше були йому недоступні. При цьому бюджетна лінія відсувається від початку координат. При зниженні доходу - ситуація зворотна. Зсув бюджетної лінії призводить до нової точки рівноваги, оскільки на кожному рівні доходу споживач вибирає самий корисний набір благ. Якщо з'єднати всі крапки рівноваги на мапі кривих байдужості, які відповідають різним величинам доходу, то вийде крива В«дохід - споживанняВ»

При цьому лінія матиме позитивний нахил, якщо із зростанням доходу зростає їх споживання) і навпаки. На підставі лінії В«дохід-споживанняВ» модно побудувати криву Енгеля, безпосередньо виражає залежність між грошовим доходом споживача і кол-вом товару, що купується. Для суперріорних товарів крива Енгеля має позитивний нахил, але тут можливі 2 варіанти: - з збільшенням доходу зростає і кут нахилу кривої, що свідчить про скорочення додаткових придбань товару (їжа) - з збільшенням доходу зменшується кут нахилу кривої, т. к. зростають, доповнить. п...


Назад | сторінка 2 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оптимальний вибір и зміна Ціни. Крива індівідуального Попит
  • Реферат на тему: Закон попиту. Крива попиту
  • Реферат на тему: Дослідження попиту та конкурентної поведінки споживача
  • Реферат на тему: Особливості формування попиту і поведінки споживача на ринку туристичних по ...
  • Реферат на тему: Еластичність попиту по доходу