Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Облік виробничих запасів. Рахунки бухгалтерського обліку

Реферат Облік виробничих запасів. Рахунки бухгалтерського обліку

. Майно, право власності, володіння, користування, а також оренди обліковується на балансових рахунках. p align="justify"> Майно, що не належить організації, але перебуває на території або в приміщеннях організації (орендовані об'єкти основних засобів - якщо вони обліковуються на балансі орендодавця, товарно-матеріальні цінності, що знаходяться на відповідальному зберіганні, матеріали, прийняті в переробку обліковуються на позабалансових рахунках.

Облікові записи на позабалансових рахунках ведуться за простою системою - тобто запис по конкретному позабалансовим рахунком проводиться без кореспонденції з іншими рахунками. У плані рахунків бухгалтерського обліку позабалансові рахунки виділені в окремий розділ. p align="justify">) по відношенню до сторін балансу - на активні, пасивні та активно-пасивні. Активні рахунки мають наступну будову залишок по рахунку завжди дебетовий, оборот за дебетом означає надходження майна, оборот по кредету його використання або вибуття. Сальдо кінцеве визначається, як сальдо початкове + обороти за дебетом - оборот по кредету. br/>В 

Всі рахунки джерел коштів - це пасивні рахунки. Сп - кредетовое. p align="justify"> За кредету відображається збільшення джерела, за дебетом зменшення джерела.

В 

Сальдо кінцеве визначається, як сальдо початкове + обороти по кредету - оборот за дебетом.

Активно-пасивні рахунки, на них ведеться облік розрахунків з різними організаціями або окремими особами, тобто облік дебіторської та кредиторської заборгованості. На таких рахунках може бути і дебетове і кредитове сальдо, в деяких випадках сальдо може бути одночасно і в дебеті і в кредету рахунку (71, 76, 99, 75). p align="justify">) за ступенем деталізації даних - синтетичні рахунки, субрахунки, аналітичні рахунки. Для керівництва господарською діяльністю підприємства необхідно мати інформацію про об'єкти бух. обліку, різного ступеня деталізації (поглиблення). Для цього використовують 2 групи рахунків: синтетичні і аналітичні. p align="justify"> Синтетичний облік ведеться в грошовому вираженні, в аналітичному 3 групи вимірників: натуральні, грошові та трудові.

Приклад: На початок місяця на синтетичному рахунку матеріали враховувалися:

Сталь прокатна

т по 8 руб. за 1 т.

на суму - 800000 руб.

Дріт сталевий

т. по 2 руб. за 1 т.

на суму - 100000 руб. p align="justify"> Разом: залишок матеріалів на початок місяця - 900000 р. p align="justify"> операція: отримано матеріалів від постачальників:

Сталь прокатна

т. по 8 руб. за 1 т.

на суму - 160000 руб.

Дріт сталевий

т. по 2 руб. за 1 т

на сум...


Назад | сторінка 2 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
  • Реферат на тему: Бухгалтерські рахунки, їх види і класифікація. Кореспонденція рахунків
  • Реферат на тему: Теорія і практика залучення грошових коштів фізичних осіб на карткові рахун ...
  • Реферат на тему: Банківські рахунки
  • Реферат на тему: Сутність перевірки сальдо розрахунків