Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Облік виробничих запасів. Рахунки бухгалтерського обліку

Реферат Облік виробничих запасів. Рахунки бухгалтерського обліку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Читинський лісотехнічний коледжКонтрольна робота № 1


спеціальності 0601

В«Економіка, бухгалтерський облік і контрольВ»


з предмету В«Бухгалтерський облік в організаціяхВ»

для студентів заочного навчання 4 курсуЧита 2010

1. Принципи і значення класифікації рахунків. Класифікація рахунків за призначенням та структурою


Всі рахунки бухгалтерського обліку залежно від їх призначення і за іншими ознаками поділяються на групи. Вивчення складу цих груп може правильно розуміти економічний сенс бухгалтерських проводок, а також правильно і однозначно визначати кореспонденцію рахунків при відображенні в обліку окремих господарських операцій. Класифікація бухгалтерських рахунків - їх систематизація за будь-якою ознакою. Це об'єднання їх у групи за ознакою однорідності економічного змісту відображаються у них показників майна, зобов'язань і господарських операцій. У ході угруповання по об'єктах бухгалтерського обліку об'єднуються рахунки для отримання показників:

а) майна по складу і розміщення;

б) майна за джерелами його утворення;

в) за господарськими операціями в сферах постачання, виробництва та продажу. p align="justify"> За допомогою класифікації досягаються методологічні та практичні цілі. З точки зору методології класифікація допомагає розробляти рахункові плани - на загальнодержавному рівні та робочі плани рахунків - на рівні організації; розробляти форми бухгалтерської та оперативної звітності, включаючи внутрішню, а також групувати дані для проведення фінансового аналізу та здійснення заходів з менеджменту (розробки та прийняття управлінських рішень). З точки зору практичної - класифікація дозволяє максимально точно визначити призначення кожного рахунку, його кореспонденцію з іншими рахунками і встановити, на яких рахунках бухгалтерського обліку повинні звертатися ті чи інші об'єкти бухгалтерського обліку або господарські операції. p align="justify"> Залежно від цілей рахунки бухгалтерського обліку класифікуються за такими ознаками:

) за економічним змістом - рахунки обліку господарських засобів, рахунки обліку господарських процесів, рахунки обліку джерел утворення засобів;


В 

2) за належністю майна і зобов'язань (по відношенню до бухгалтерського балансу) - на балансові і позабалансові;

В основі класифікації по відношенню до бухгалтерського балансу лежить право власності на майно та безумовність покриття зобов'язань (за рахунок власних або позикових коштів)...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з і ...
  • Реферат на тему: Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
  • Реферат на тему: План Рахунків бухгалтерського обліку - основа системи організації обліку
  • Реферат на тему: Аудит бухгалтерського обліку зобов'язань організацій
  • Реферат на тему: План рахунків бухгалтерського обліку