Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Зовнішньоекономічна діяльність Воронезької області в 1999 році

Реферат Зовнішньоекономічна діяльність Воронезької області в 1999 році

виконавчої влади Воронезької області, надання їм сприяння в організації співпраці державних і приватних структур з регіонами зарубіжних країн, у тому числі по залученню іноземних інвестицій в економічній, технічній і культурній сфері;

В· забезпечення розвитку зовнішньоекономічних зв'язків із зарубіжними країнами, розширення валютних можливостей області, сприяння укладенню угод з іноземними фірмами та організаціями з питань розвитку прямих коопераційних зв'язків, залучення іноземних інвестицій і здійснення економічного та науково-технічного співробітництва;

В· координація діяльності на території Воронезької області організацій та установ, здійснюють державне регулювання міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків області та міста Воронежа;

В· організація взаємодії з урядовими, громадськими та діловими колами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, агентствами з метою ефективної реалізації економічних програм і проектів на території області;

В· залучення зарубіжної технічної та іншої безоплатної допомоги, іноземних інвестицій і кредитів в економіку області;

В· організація, із залученням експертів і фахівців, комплексного вивчення зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності підприємств, незалежно від їх форм власності;

В· сприяння створенню на території області різноманітних організаційних форм співробітництва з іноземними фірмами (асоціації, консорціуми, спільні підприємства, товариства, фонди тощо) із залученням їх грошових і майнових коштів в економіку області;

В· сприяння розвитку регіонального міжнародного співробітництва;

Для реалізації цих завдань він виконує такі роботи:

В· бере участь у проведенні загальнодержавної політики у сфері міжнародного та зовнішньоекономічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій;

В· розробляє пропозиції щодо комплексного розвитку міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків підприємств та організацій області, вдосконаленню структури експорту та імпорту, розширення форм спільного підприємництва та міжнародної кооперації;

В· бере участь у реалізації заходів, спрямованих на розвиток міжнародного ділового, гуманітарного, наукового та культурного співробітництва, здійснює інформаційне забезпечення діяльності адміністрації Воронезької області з питань міжнародного співробітництва, входять до його компетенції.

В· проводить підготовчу роботу по встановленню міжнародних контактів та розробляє проекти угод про принципи ділового, науково - технічного, культурного, гуманітарного та інформаційного співпраці з регіонами зарубіжних країн, готує пропозиції про укладанні, виконанні, припинення або зупинення дії вищезазначених документів та в установленому порядку вносить ці пропозиції на розгляд голови адміністрації області;

В· надає практичну, консультативну та методичну допомогу структурним підрозділам адміністрації області, міським та районним адміністраціям, підприєм...


Назад | сторінка 2 з 27 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Стратегія залучення іноземних інвестицій в економіку регіону (на матеріалах ...
  • Реферат на тему: Інвестиційний потенціал і розширення форм залучення іноземних інвестицій в ...
  • Реферат на тему: Економічний потенціал Свердловської області (на прикладі аналізу міжрегіона ...
  • Реферат на тему: Надзвичайні ситуації природного, антропогенного і техногенного характеру на ...
  • Реферат на тему: Вивчення діяльності організацій (установ, підприємств) міста Курська і Курс ...