Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Фінанси підприємства

Реферат Фінанси підприємства

ти відсотків за банківський кредит, купівлі та продажу валюти, надання інших банківських послуг; 9) між підприємствами і страховими компаніями; 10 ) між підприємствами та інвестиційними інститутами-в ході розміщення інвестицій.


3. Склад і формування грошових фондів і резервів


Формування грошових фондів підприємства починається з моменту його організації і є найважливішою стороною його діяльності.

Статутний капітал - основний початковий джерело власних коштів підприємства. Він є джерелом формування основного і оборотного капіталу, які в свою чергу спрямовуються на придбання основних виробничих фондів, нематеріальних активів, оборотних засобів.

Власний капітал - являє собою різницю між сукупними активами підприємстві і його зобов'язаннями (боргами). Підрозділяється на постійну частину - статутний капітал і змінну, величина якої залежить від фінансових результатів діяльності підприємства. До складу змінного капіталу входять: додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток і спеціальні фонди. Додатковий капітал створюється за рахунок приросту вартості майна в результаті переоцінки основних фондів, емісійного доходу, безоплатно отриманих грошових і матеріальних цінностей на виробничі цілі. Він може бути використаний на погашення сум зниження вартості майна, які виявилися за результатами його переоцінки, на погашення збитків, що виникли внаслідок безоплатної передачі майна ін підприємствам та особам, на збільшення статутного капіталу, на погашення збитку, виявленого за результатами роботи підприємства за рік.

Резервний капітал - грошовий фонд підприємства, джерелом утворення якого є відрахування від прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. (15-25% КК). Призначений для покриття збитків звітного року, виплати дивідендів за відсутності або недостатності прибутку звітного року для цих цілей. Бувають - резервні фонди під знецінення вкладень у ц/б, викупної і відкладений фонди.

Нерозподілений прибуток спрямовується на формування спеціальних фондів: фонду накопичення - грошові кошти, призначені для розвитку і розширення виробництва; < b align = "justify"> фонду споживання - грошові кошти, що направляються на соціальні потреби; валютного фонду - формується на підприємствах, що здійснюють реалізацію продукції на експорт і які отримують валютну виручку; амортизаційного фонду - створюється в процесі використання капіталу і призначений для фінансування простого відтворення основних фондів.
4. Фінансові ресурси підприємства. Склад і особливості формування в ринкових умовах


Фінансові ресурси підприємства - це сукупність власних грошових доходів і надходжень із зовні, призначені для виконання фінансових зобов'язань підприємства, фінансування поточних витрат і витрат, пов'язаних з розширенням виробництва.

Капітал - це частина фінансових ресурсів, вкладених у виробництво і приносять дохід по завершенні обороту. Власні фінансові ресурси включають первинні внески засновників і частину грошей, отримана в результаті фінансово-господарської діяльності - прибуток і амортизаційні відрахування.

Важливим джерелом фінансування відтворення основних засобів є: прибуток. Напрямки її використання, величина прибутку, спрямована на фінансування інвестицій, визначаються організацією самостійно, розподіляється на цілі накопичення і потреб. Частка прибутку в джерелах фінансування незначна із кризового стану реального сектора економіки і низької рентабельності виробництва. Одна з цілей підприємницької діяльності є отримання прибутку, збільшення матеріальної зацікавленості учасників бізнесу в результатах фінансово-господарської діяльності. Тому максимізація прибутку - це першорядне завдання фінансових менеджерів. На величину прибутку у виробничій діяльності роблять вплив такі чинники: В· організаційно-технічний рівень управління підприємницькою діяльністю; В· конкурентоспроможність своєї продукції; В· рівень продуктивності праці; В· витрати на виробництво і реалізацію продукц...


Назад | сторінка 2 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Капітал: оборотні фонди, формування і використання оборотних коштів підприє ...
  • Реферат на тему: Основний капітал підприємства та вплив його структури на результати господа ...
  • Реферат на тему: Склад власного капіталу та особливості формування власних фінансових ресурс ...
  • Реферат на тему: Вартість основних фондів і показники їх стану. Фінансові ресурси підприємс ...
  • Реферат на тему: Структура основних виробничих фондів ПІДПРИЄМСТВА. Обігові кошти. Собівар ...