Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Суспільство як форма життєдіяльності людей

Реферат Суспільство як форма життєдіяльності людей

йознішим покаранням. В епоху Відродження в європейській культурі починається процес все більшої індивідуалізації свідомості і поведінки людей, що знайшло своє вираження у формуванні до XIX в. нового буржуазного типу суспільства, нової індустріальної культурно-історичної епохи.

Існує глибинна взаємозв'язок між сутністю суспільства і сутністю самої людини, специфікою його буття. Тому при визначенні поняття В«суспільствоВ» ми повинні насамперед відобразити цю взаємозв'язок.

Суспільство - це специфічний, т. е., що відрізняється від решти тваринного світу спосіб організації життєдіяльності людей, що відображає особливості буття людини, його колективістську і індивідуалістичну спрямованість.

У міру виявлення складності і різноманіття суспільного життя постійно посилювалося прагнення вчених відшукати якесь загальне підставу, загальний знаменник, до якого могло б бути зведене все це різноманіття.

Відповідь на це питання полягає в тому, що все зовні різноманітні явища суспільного життя представляють у сутності ту чи іншу-різновид спільної діяльності людей. Так міркував О. Конт, основоположник соціології. М. Вебер вважав основою життя суспільства соціальне, дія, розуміючи під ним людську поведінку, орієнтоване на іншу людину. За словами К. Маркса, суспільство - продукт взаємодії людей. Таким чином, все різноманіття суспільних явищ представляє в своєї сутності той чи інший вид життєдіяльності. Наявність у суспільства єдиної основи у формі життєдіяльності людей не виключає подання про його багатовимірності, складності. Воно може бути проаналізовано і з точки зору його соціальної структури, соціальних інститутів та ін, але в його основі лежить спільна життєдіяльність людей.

В 

2. Суспільні відносини


Суспільні відносини - це відносини, що виникають між людьми в процесі їхньої життєдіяльності. За суті, це вся сукупна діяльність людей, форми взаємодії між ними. У більш конкретному сенсі можна сказати, що суспільні відносини - це різноманітні зв'язки, що виникають між соціальними групами, класами, націями, а також всередині них у процесі їх економічної, соціальної, політичної, культурного життя та діяльності. Окремі люди вступають у суспільні відносини саме як члени або представники тих чи інших соціальних спільнот або груп.

Структура суспільних відносин може бути розглянута з різних точок зору. Відповідно до марксистської концепцією, всі суспільні відносини діляться на матеріальні і духовні. Матеріальні відносини інтерпретуються як базисні, що виникають без безпосередньої участі свідомості. Їх характер визначається продуктивними силами суспільства. Духовні відносини розуміються як похідні від матеріальних відносин. Вони відносяться до надбудовних, виникають і функціонують, проходячи через свідомість людей. До духовних відносин відносяться політичні, правові, моральні та ін З точки зору основних видів практики, структура суспільних відносин буде представлена ...


Назад | сторінка 2 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Суспільні відносини, що виникають у зв'язку з особливостями регулювання ...
  • Реферат на тему: Суспільство та суспільні відносини
  • Реферат на тему: Суспільні відносини у сфері реклами та рекламної діяльності
  • Реферат на тему: Проблема сутності та характеру міжособистісних відносин людей
  • Реферат на тему: Суспільні відносини: історія формування професії і сфери діяльності