Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Виникнення і роль людського капіталу в економіці

Реферат Виникнення і роль людського капіталу в економіці

економісти. Саме людина оживляє речові фактори виробництва: капітал і землю. Він створює цілі системи передової технології виробництва, вона ж виробляє все необхідне для самого себе і суспільства [4]. p align="justify"> Однак економічна теорія звернула увагу на саму людину порівняно недавно - 30-40 років тому. Витоки її проглядаються в роботах У. Петті, А. Сміта, Д.С. Мілля, Ж.Б. Сея, Н. Сеніора, Ф. Ліста, Г. Седжвік, І. Фішера, А. Маршалла та інших економістів минулих століть. Так, С. Фішер дав таке визначення ЧК: В«Людський капітал є міра втіленої в людині здатності приносити дохід. ЧК включає вроджені здібності і талант, а також освіту і набуту кваліфікацію В». В даний час і це визначення можна вважати визначенням ЧК у вузькому сенсі. [13]

У другій половині XX століття ця теорія сформувалася і розвивалася в роботах видатних економістів, представників так званої В«чиказької школиВ», - лауреатів Нобелівської премії Т. Шульца, Г. Беккера, а також Б. Вейсброда, Дж . Мінцера, Лі Хансена. Пізніше великий внесок у її розробку внесли Л. Туроу, Ф. Маклуп, О. Нордхаус, Дж. Псахаропулос, М. Блауг, С. Боулс, Й Бен-Порет, Р. Лейард та інші американські та англійські економісти. [9]

Першовідкривачем концепції людського капіталу обгрунтовано визнають Т. Шульца. Він вніс величезний внесок у становлення теорії людського капіталу на початковому етапі її розвитку, в її прийняття науковою громадськістю і популяризацію. І зробив багато чого для розуміння ролі людського капіталу як головного двигуна і фундаменту індустріальної і постіндустріальної економік. p align="justify"> Основними результатами інвестицій в людину Шульц вважав накопичення здібностей людей до праці, їх ефективну творчу діяльність у суспільстві, підтримка здоров'я і т. д. За оцінками Шульца, з виробленого в суспільстві сукупного продукту на накопичення людського капіталу використовується вже не 1/4, як випливало з більшості теорій відтворення XX століття, а 3/4 його загальної величини. [3]

Г. Беккер, розкрив уявлення про людському капіталі в широкому сенсі - людський капітал формується шляхом інвестицій в людину у вигляді витрат на освіту і підготовку робочої сили на виробництві, на охорону здоров'я, міграцію і пошук інформації про ціни і доходи. p align="justify"> Особливий внесок Беккер вніс до теорії конкуренції, стратегії і розвитку фірми. Спеціальна підготовка працівників формує конкурентні переваги фірми, характерні і значущі особливості її продукції і поведінки на ринках, в кінцевому підсумку, її ноу-хау, імідж і бренд. p align="justify"> У результаті політики, фінансисти і підприємці стали розглядати вкладення в освіту як перспективні капіталовкладення, що приносять дохід. [2]

Нами розвивається визначення, дане С.А. Дятловим, що людський капітал - це запас і потік знань, здібностей, накопиченого досвіду, культури, мотивацій, що використовуються продуктивно і прино...


Назад | сторінка 2 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Концепція людського Капіталу. Модель індівідуальної віддачі від інвестіцій ...
  • Реферат на тему: Капітал як економічна категорія. Первинне накопичення капіталу. Сутність, ...
  • Реферат на тему: Накопичення людського капіталу та достаток природних ресурсів
  • Реферат на тему: Особливості теорії людського капіталу
  • Реферат на тему: Теорія людського капіталу