Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Завдання статистики в ринковій економіці. Система показників демографічної статистики

Реферат Завдання статистики в ринковій економіці. Система показників демографічної статистики

мської статистикою, яка користувалася заслуженим авторитетом за об'єктивність і професіоналізм.

Історія розвитку статистики показує, що статистична наука склалася в результаті теоретичного узагальнення накопиченого людством передового досвіду обліково-статистичних робіт, обумовлених, насамперед, потребами управління житті суспільства.

В даний час статистика має таке визначення.

Статистика - це планомірний і систематичний облік масових суспільних явищ, який здійснюється державними статистичними органами і дає числове вираження виявляється закономірностям.

Статистика як наука вивчає кількісну сторону масових соціально-економічних явищ в нерозривному зв'язку з їх якістю.

Існують два види кількісних закономірностей:

В· Динамічні закономірності - характеризують однозначну залежність між причиною і наслідком (характерно для природничих наук);

В· Статистичні закономірності - характеризують неоднозначні залежності між причиною і наслідком. Вони проявляються тільки як тенденція в масових явищах.

Статистика як наука нерозривно пов'язана з іншими суспільними науками (економічної теорією, фінансами і кредитом, економікою підприємств і т.д.). Вона запозичує у цих наук основні економічні категорії і спирається на фундаментальні закони цих наук. Зі свого боку статистика пропонує цим наукам цілу систему статистичних методів і забезпечує їх результатами аналізів кількісних закономірностей.

Статистика тісно пов'язана з математичною статистикою і теорією ймовірності, оскільки серцевину статистичної методології становлять методи математичної статистики.

В основі статистичної методології лежить діалектичний метод.

Діалектика розглядає явища у взаємозв'язку і у взаємозалежності, в динаміці, виявляє причинно-наслідкові зв'язки, виділяє головне і другорядне. Принципи, категорії і закони діалектики знайшли відображення в конкретних статистичних методах.

Статистичним заломленням закону переходу кількісних змін у якісні є закон великих чисел, який лежить в основі статистичної методології. Він говорить, що статистична закономірність може виявлятися з достатньою очевидністю тільки при масовому статистичному спостереженні, а отримані висновки тим більше надійні, ніж многочисленней об'єкт дослідження.

Доведено, що індивідуальні випадкові відхилення від деякого закономірного для даної сукупності процесу або рівня явища при досить великому числі одиниць сукупності взаїмопогашаются. У результаті виявляються причинно-наслідкові зв'язки або вимірюється типовий рівень явищ.

Завдання статистики можна умовно розділити на дві групи:

В· Постійні (Довготривалі);

В· Актуальні. p> Постійні завдання:

В· Забезпечити органи управління державою, регіонами, галузями та окремими підприємствами своєчасної повної і достовірної інформацією, необхідною для прийняття рішення;

В· Інформувати громадськість...


Назад | сторінка 2 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок статистичних узагальнюючих показників, що характеризують законом ...
  • Реферат на тему: Предмет і метод статистики. Ряди динаміки. Статистика ринку праці та зайн ...
  • Реферат на тему: Соціальна статистика в системі суспільних наук
  • Реферат на тему: Метод і завдання соціально-економічної статистики
  • Реферат на тему: Перевірка статистичних гіпотез, застосування універсальних методів теорії й ...