Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Методи вибору інноваційного проекту для реалізації. Розробка інноваційного проекту у сфері туризму

Реферат Методи вибору інноваційного проекту для реалізації. Розробка інноваційного проекту у сфері туризму

ти полягає в тому, щоб проаналізувати основні теоретичні аспекти інноваційної діяльності в Російській Федерації та розробити інноваційний проект у сфері туристичного бізнесу.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:

вивчити поняття, цілі і завдання інноваційної діяльності;

розглянути сучасну правову базу інноваційної діяльності в Російській Федерації;

вивчити питання оцінки інноваційних проектів з точки зору їх майбутньої ефективності;

розробити інноваційний проект у сфері туристичного бізнесу;

розробити заходи, спрямовані на удосконалення інноваційної стратегії бізнесу.

Предметом дослідження є інноваційна діяльність, об'єкт дослідження - інноваційний проект у сфері створення комерційного бренду туристичної компанії.

Запитання інноваційної діяльності сьогодні широко висвітлені в науковій літературі, в засобах масової інформації.


Глава I. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності


.1 Поняття і цілі інноваційної діяльності


Під інноваційною діяльністю розуміють вид діяльності, пов'язаний з трансформацією ідей (зазвичай результатів наукових досліджень) у новий чи удосконалений продукт, впроваджений на ринку, у новий чи удосконалений технологічний процес, використаний у практичній діяльності, або як новий підхід до соціальних послуг [2].

Взагалі під інновацією розуміють кінцевий результат інноваційної діяльності, якому властиво втілитися у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг. Інноваційний процес пов'язаний із створенням, освоєнням і поширенням інновацій. Неодмінними властивостями інновації є науково-технічна новизна і виробнича придатність [3]. p align="justify"> Інноваційна діяльність, яка являє собою НДДКР і впровадження їх результатів у виробництво, є найважливішою сферою діяльності будь-якої бізнес-організації. В [4] вказується на те, що у своїй діяльності підрозділи НДДКР повинні спиратися на маркетингові дослідження запитів і стану ринку, і, отже, можна сказати, що вони повинні працювати за завданням служб маркетингу. З іншого боку, відстеження тенденцій науково-технічного процесу, прогнозування та власне розробка нових виробів вимагають з боку підрозділів сфери НДДКР постановки завдань маркетинговим службам з проведення відповідної оцінки ринкового потенціалу нових виробів. p align="justify"> Завдання НДДКР полягає у створенні нових виробів (або послуг), які будуть основою виробничої діяльності фірми в майбутньому. При проведенні НДДКР, природно, повинні враховуватися виробничі культура, традиції, організація, і...


Назад | сторінка 2 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Фінансування інноваційної діяльності в сфері малого бізнесу в Російській Фе ...
  • Реферат на тему: Кон'юнктурні дослідження інноваційної діяльності в Російській Федерації
  • Реферат на тему: Характеристика результатів і організація аналізу ефективності інноваційної ...
  • Реферат на тему: Поняття інновацій та інноваційної діяльності
  • Реферат на тему: Основні завдання інноваційної діяльності