Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Основні макроекономічні показники. Ринок праці в умовах недосконалої конкуренції. Ринок цінних паперів

Реферат Основні макроекономічні показники. Ринок праці в умовах недосконалої конкуренції. Ринок цінних паперів

>


Раціонально діючий споживач вибирає набір благ, обеспеч йому найбільшу заг корисність. Корисність-це задоволення, кіт людина отримує від споживання певного кол-ва блага. У 19в переважав кардиналістський (кількісний) підхід до вимірювання корисності. Його прихильники вважали, що можливо кількісно виміряти корисність. А в 20в отримала розвиток концепція згідно якої корисність неизмерима кількісно, ??але споживач здатний порівнявши корисності будь-яких 2 наборів благ, висловитися про вибір одного з них. Даний підхід називається ординалистской (порядковим). І в даний момент вважається основним


4. Аксіоми ординалістського підходу


Блага - оточуючі нас предмети, які служать для задоволення потреб.

Корисність - здатність блага задовольняти потреби. Аксіоми:

1. повної впорядкованості - споживач здатний порівнювати і ранжувати (упорядковувати) 2 набору благ ін з ін-му.

. транзитивності - здійснюється впорядкування (з точки зору переваги або байдужності) вже не двох, а більшої кількості наборів благ.

. ненасищаемості Якщо два набори благ відрізняються один від одного лише кол-вом одиниць одного якогось блага, то споживач завжди віддасть перевагу той набір, в якому цього блага більше.

. незалежності потреб-ля-ступінь задоволення пот-ля залежить тільки від кол-ва споживаних їм благ і не залежить від кол-ва благ, споживаних др потр-ми. 5. Аксіома рефлексивності-будь-який з 2-х один-х наб благ явл не гірше друг набору. Графік кривої байдужості.

Крива байдужості - крива, кожна точка к-й визначає набір благ, що забезпечує споживачеві однакову загальну корисність. Має негативний нахил.

Співвідношення, в к-м одне благо заміщає інше - норма заміщення (субституції).


MRS BA=-? A /? B,


де MRS BA - гранична норма субституции благом В блага А,? А-уменьш. блага А; ? В-збільш. блага В. Вона показує, від якого запланованого блага А треба відмовитися, щоб при збільшенні на 1 доповнить. од. блага В корисність комбінації цих благ залишилася тією ж. Рухаючись по кривій безразл. зверху вниз граничною. норма субституции убуває. Геометрично гранична норма заміщення=абсолютно. значенням тангенса кута нахилу кривої байдужості до точки можливого вибору.


. Бюджетна лінія споживача та її св-ва


Купуючи набір благ, споживач враховує ціни тов-в, що входять в набір і ту ден. суму, к-ю він може собі дозволити витрачати на покупку. Вибір повинен відповідати умові бюджетному обмеженню споживача.

Бюджетне обмеження потр-ля:


PAA + PBB? ? ,


де PA і PB-ціни тов-в A і B, А і В-кол-во дан-х тов-в,?- Дохід споживача. Якщо уявити графічно бюджетне обмеження потреб-ля, то отримаємо бюджетну лінію споживача. Нахил бюдж лінії-отриц, кут накл=PB / PA Споживач знаходиться в рівновазі, коли робить оптимальний вибір набору благ. Для граф інтепріт сумісний карту кривих байдужості і бюджетної лінію. MRSBA=PB / PA - правило оптималь. вибору наб-ра


6. Зміни ціни товару ...


Назад | сторінка 2 з 27 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Теорія споживчої поведінки: гранична корисність, криві байдужості
  • Реферат на тему: Проблема споживання людством благ цівілізації
  • Реферат на тему: Державний перерозподіл благ
  • Реферат на тему: Захист нематеріальних благ
  • Реферат на тему: Проблема розподілу благ цивілізації