Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Основні макроекономічні показники. Ринок праці в умовах недосконалої конкуренції. Ринок цінних паперів

Реферат Основні макроекономічні показники. Ринок праці в умовах недосконалої конкуренції. Ринок цінних паперів

1. Предмет мікроекономіки


Мікроекономіка - складова частина ек-кою науки, до-раю вивчає економіч взаємини між людьми і визначає загальні закономірності госп. діяль-ти. Мікра розглядає принципи прийняття рішень госп-ними суб'єктами, при цьому наголошується, що кожен економіч. суб'єкт діє в умовах ринкової економіки, приймає рішення і володіє свободою і суверенітетом. Мікра вивчає поведінку суб'єктів госп. дея-сти, коли вони виступають в різних ролях (продавець-покупець) та різних ринкових ситуаціях. Вона формулює ті принципи, якими керуються суб'єкти госп. діяль-ти при прийнятті рішень. Вивчення поведінки суб'єктів госп. діяль-ти засноване на концепції економічного раціоналізму (суть: кожен суб'єкт прагне отримати найбільшу користь від тих ресурсів, кіт. він розташовує). Мікра вивчає як суб'єкти госп. діяль-ти роблять оптимальний вибір при використанні різних ресурсів та використанні різних товарів. У курсі Мікри вивчаються процеси ціноутворення на різних ринках. Розглядається як формуються ціни в різних ринкових ситуаціях або на різних ринках, що розрізняються типом конкуренції. Мікра вивчає:

- якомога мінімізувати витрати і максимізувати прибуток,

- як економ політика гос-ва впливає на поведінку суб'єктів госп. діяль-ти, а також на функціонування окремих галузей і ринків.

Використовуються ті ж методи, що і в курсі «Економічна теорія»:

- функціональний аналіз,

- аналітичні таблиці,

- моделювання,

графіки,

схеми.

Отримані висновки допомагають орієнтуватися при прийнятті тих чи інших рішень госп. діяль-ти.

Предмет мікр-ки:

- економ відносини, пов'язані з обмеженим використанням ресурсів.

-прийняття рішень окремими суб'єктами економіки в умовах вибору.


2. Методи мікроекономічного аналізу


Використовуються методи:

- функціональний аналіз, граничний (маржинальний) а-з. моделювання (дослід об'єктів пізнання, що не непосредст, а шляхом моделей); графічні побудови (часто использ, особ. незав перем (агрумент)

-вісь ординат (у), залежний (ф-кия) - вісь абсцис (х) Граничний-іследует економ явл. не тільки в закінченому вигляді, а й в постійно ізменяющ-я. Прельн величина в Еком - додаткова. Важн. принципом явл. зіставлення пред вигод і межа витрат при оцінці стану і перспектив діяль-ти суб'єктів. Функ-ний - відображає принцип взаємної залежності ек явищ, дозволяє виділити в іследует явл найбільш важливим є і харак-ную риску, визначити влияющ на неї фактори, а далі - функцію. Ф-ція-перем величина, що залежить від аргументів (чинників). Рівноважний підхід означає, що м-ка изуч-т стан відносної стабільності системи, тобто коли відсутні внутрішні тенденції до зміни такого стану. Якщо при незначит-му зміну зовнішніх умов економ положення змінюється істотно, таке рівновагу-нестійке. Якщо при зовн зміни в самій сис-ме є сили, які відновлюють в системі колишнє положення, то рівновага-стійке.3. Проблема оцінки споживачем загальної корисності споживаних благ: кардиналізма і ординалізму


сторінка 1 з 27 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Створення педагогічних умов у сім'ї для розвитку творчих здібностей діт ...
  • Реферат на тему: Основні макроекономічні показники. Ринок праці в умовах недосконалої конку ...
  • Реферат на тему: Прийняття управлінських рішень у різних сферах діяльності підприємства
  • Реферат на тему: Методи розрахунку джерел живлення різних схемних рішень, з наперед заданим ...
  • Реферат на тему: Особливості розрахунку різних видів вартості об'єктів нерухомої власнос ...