Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Аналіз роботи державної установи "Управління соціального захисту населення Воронезької області"

Реферат Аналіз роботи державної установи "Управління соціального захисту населення Воронезької області"

плат.

2.2.3.1. З призначення і виплати одноразових і щомісячних допомог громадянам з дітьми.

2.2.3.2. Щодо здійснення щомісячних грошових виплат (ЕДВ).

2.2.3.3. З виплати грошових компенсацій особам, які зазнали репресій у вигляді позбавлення волі, приміщення на примусове лікування в психіатричні лікувальні заклади і згодом реабілітованим, а також грошових компенсацій реабілітованим особам за конфісковане, вилучене і що вийшло іншим шляхом з їх володіння у зв'язку з репресіями майно.

2.2.3.4. За призначенням соціальних і компенсаційних виплат.

2.2.3.5. Щодо здійснення роботи з соціальних виплат на поховання.

2.2.3.6. Щодо здійснення компенсаційних виплат громадянам, яким заподіяно збитків на фінансовому та фондовому ринках Російської Федерації (ошуканим вкладникам). p> 2.2.3.7. З надання членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців і співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади компенсаційних виплат у зв'язку з витратами по оплаті житлових приміщень, комунальних та інших видів послуг, ремонту житлових приміщень.

2.2.3.8. З надання грошових компенсацій окремим категоріям громадян.

2.2.4. В області автоматизованого персоніфікованого обліку громадян.

2.2.5. В області розвитку інформаційно-консультативних послуг та зв'язку з засобами масової інформації.

2.2.6. В області фінансово-економічної та контрольно-ревізійної діяльності.


3. Організаційна структура


Структурними підрозділами Установи, без права юридичної особи, є Філії Установи, розташовані на території міських округів і муніципальних районів Воронезької області та міського округу місто Воронеж і покладаються Управляючими філіями.

Філії діють на підставі Положень, розроблюваних Установою і узгоджених з Засновником Установи. У Установі за погодженням з Засновником можуть відкриватися інші структурні підрозділи, діяльність яких відповідає його цілям і завданням. Всі структурні підрозділи у своїй діяльності підпорядковуються директору Установи. p> Кожен структурний підрозділ Установи очолює керівник, який призначається директором Установи за погодженням з Засновником. p> Філія був створений 1 лютого 2006 і складається з наступних відділів:

1. Відділ соціальної підтримки пільговиків. p> Основне завдання даного відділу - спільна робота з органом місцевого самоврядування з питань стану та розвитку соціально-трудової сфери, народонаселення, рівня життя і доходів населення, оплати праці, організація роботи з реалізації федерального і регіонального законодавства у сфері соціальної підтримки пільговим категоріям громадян, ведення баз даних соціальних паспортів на території Залізничної району м. Воронежа.

Функції відділу:

- Збирання і оброблення даних щодо реалізації в муніципальній освіті цільових програм розвитку з питань соціально-трудових відносин;

- Взаємодія з органом місцевого самоврядування з питань стану і розвитку соціально-трудової сфери, умови і охорона праці;

- Збір і надання в ОДУ "УСЗН" даних про розвиток соціального партнерства в муніципальній освіті;

- Проведення консультацій з питань розробки та укладення угод і колективних договорів з зацікавленими організаціями;

- Реєстрація на території муніципального освіти колективних договорів і угод. Подання оперативної інформації ОГУ "УСЗН" про кількість минулих повідомну реєстрацію колективних договорів та угод;

- Підготовка інформації про оплату праці працівників установ, що фінансуються з місцевого бюджету та її заборгованості, подання відомостей в ОДУ "УСЗН"

- Збір та обробка даних з питань рівня життя і доходів населення муніципального освіти, підготовка оперативної інформації в ОДУ "УСЗН", сприяння організаціям у створенні систем управління охороною праці;

- Збирання інформації та щорічне надання ОГУ "УСЗН" відомостей про наявність служб охорони праці в організаціях муніципального освіти;

- Збір та щорічне подання в ОДУ "УСЗН" оперативної інформації про стан умов і охорони праці в організаціях муніципального освіти, відомостей про хід атестації робочих по умовами праці.

2. Загальний відділ. p> Основне завдання - організація та забезпечення адміністративно-правової діяльності Філії.

Функції:

- Надання консультативно-методичної правової допомоги відділам Філії в роботі з надання заходів соціальної підтримки, призначення соціальних та компенсаційних виплат;

- Надання консультативно-методичної правової допомоги громадянам, пов'язаної із захистом інтересів і прав громадян у соціальній сфері;

- Здійснення взаємодії з органом місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з правовою допомогою громадянам у социально-трудовій сфері.

3. Бухгалтерія

Основне завдання - дотримання чинного законодавства при виконанні фінансово-господарських операцій, організація б...


Назад | сторінка 2 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Автоматизована система обліку документів з надання заходів соціальної підтр ...
  • Реферат на тему: Діяльність органів місцевого самоврядування щодо соціально-економічного роз ...
  • Реферат на тему: Оцінка ефективності діяльності органів місцевого самоврядування щодо виріше ...
  • Реферат на тему: Системний аналіз гарантій і компенсацій для працівників, надання яких необх ...
  • Реферат на тему: Система установ соціального обслуговування: шляхи підвищення якості діяльно ...