Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Токсичність нафти і нафтопродуктів, небезпеку поводження з ними

Реферат Токсичність нафти і нафтопродуктів, небезпеку поводження з ними

грунт, у водойми) порушує, пригнічує і змушує протікати інакше всі життєві процеси. Ступінь впливу залежить від її кількісного і якісного складу.

Нафта являє собою природну суміш близько 1000 індивідуальних речовин, з яких більша частина (80-90%) - рідкі вуглеводні з числом атомів вуглецю в молекулі від 1 до 40 (C 1-C 40) і гетероатомних органічні сполуки (смоли), переважно сірчисті, азотисті і кисневі, вміст яких в нафти не більше 4-5%.

Токсичність нафти пояснюється присутністю летких ароматичних вуглеводнів (толуол, ксилол, бензол), нафталіну і ряду інших фракцій нафти. Такі складові нафти як бензол і толуол є ??високотоксичними речовинами, однак вони легко випаровуються. Більш важкі елементи нафти, такі як багатоядерні ароматичні вуглеводні, наносять куди більшу шкоду, вони не так токсичні, але впливають на навколишнє середовище в продовження більш довгого часу. Нафта, що потрапила на пляж і просочилася в пісок, може залишатися там на місяці і навіть роки.

1.1 Небезпека нафтопродуктів для живих організмів


Масовані викиди нафти або продуктів її переробки призводять до істотної зміни елементів екологічних систем, знижуючи стійкість ландшафтів, або приводячи до їх незворотних змін.

Токсичність нафти і нафтопродуктів проявляється при вдиханні їхніх парів. Іноді отруєння може відбутися в результаті попадання рідкого продукту на шкіру або слизові оболонки.

Токсичність нафтопродуктів виявляється і в їх впливі на здоров'я людини. Найбільш шкідливим вважається з'єднання сірководню з вуглеводнем. Рідкі нафтопродукти надають найбільш негативний вплив на шкіру, пари ароматичних сполук відрізняються наркотичним впливом. Також вуглеводні негативно діють на серцево-судинну систему і знижують показники крові. Звичайно, реалізація нафтопродуктів не може здійснюватися без людської участі, однак важливо не допускати попадання отрут в організм і на шкіру. Тому до роботи з нафтопродуктами допускаються особи, які пройшли відповідне навчання, медичний огляд і мають допуск до роботи в специфічних умовах.

Нафтові плями завдають величезної шкоди морським птахам через будови їх оперення, нафту знижує ізоляційні можливості їх оперення, роблячи їх беззахисними перед перепадами погоди і створюючи проблеми в плаванні і добуванні собі корму. Якщо нафта потрапила на пташине оперення, це не дає птахові можливість злетіти, що робить її легкою здобиччю для хижаків. При чищенні свого оперення птиці, як правило, всмоктують нафту, що порушує функціонування їх організму, в першу чергу нирок. Більшість птахів гинуть, якщо в справу не втручається людина.


1.2 Вплив нафтових відходів на грунт


Грунтовий покрив Землі є найважливіший компонент біосфери Землі. Саме грунтова оболонка визначає багато процесів, що відбуваються в біосфері. Грунтовий покрив здійснює біологічне поглинання, руйнування і нейтралізацію різних речовин - поллютантов. Якщо ця ланка біосфери буде зруйновано, то сформоване функціонування біосфери безповоротно порушиться. Саме тому надзвичайно важливе вивчення глобального біохімічного значення грунтового покриву, його сучасного стану й зміни під впливом антропогенної діяльності. Одним з видів негативного антропогенного впливу є забруднення вуглеводнями нафти, продуктів її...


Назад | сторінка 2 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Підігрів нафти і нафтопродуктів
  • Реферат на тему: Розкрадання нафти і нафтопродуктів як злочин
  • Реферат на тему: Екологічні наслідки пожеж нафти і нафтопродуктів
  • Реферат на тему: Сучасне обладнання для видалення нафти і нафтопродуктів
  • Реферат на тему: Організація транспортування нафти і нафтопродуктів на прикладі підприємства ...