Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Операційний аналіз і його роль в обгрунтуванні управлінських рішень (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "ХХХ")

Реферат Операційний аналіз і його роль в обгрунтуванні управлінських рішень (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "ХХХ")

та методи управління підприємствами та їх структурними підрозділами в ринкових умовах.

Об'єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність ТОВ «ХХХ».

Методи дослідження. В основу методів дослідження покладено діалектичний метод, що передбачає вивчення явищ у розвитку і взаємозв'язку. У ході дослідження застосовувалися методи статистичної обробки інформації, економічного аналізу та системного аналізу.

Методологічною основою для написання роботи з'явилися праці провідних економістів Росії.


1.1 Сутність і цілі операційного аналізу


Формування та управління прибутком є ??основою підприємницької діяльності. Маса отриманого прибутку є характеристикою ефективності діяльності господарюючих суб'єктів. Одним з досить результативних методів аналізу з метою управління фінансово-господарською діяльністю підприємства є операційний аналіз, званий також аналізом «витрати - обсяг - прибуток», або CVP-аналіз.

Операційний аналіз - це аналіз результатів діяльності підприємства на основі співвідношення обсягів виробництва, прибутку і витрат, що дозволяє визначити взаємозв'язки між витратами і доходами при різних обсягах виробництва. Його завданням є знаходження найбільш вигідного поєднання змінних і постійних витрат, ціни та обсягу реалізації.

Даний метод управлінських розрахунків називають ще аналізом беззбитковості або сприяння доходу. Він був розроблений в 1930 р. американським інженером Уолтером Раутенштрахом як метод планування, відомий під назвою графіка критичного обсягу виробництва. Вперше детально був описаний у вітчизняній літературі в 1971 р. Н.Г. Чумаченко, а пізніше - А.П. Зуділін.

Операційний аналіз може бути тільки внутрішнім. Він використовує весь комплекс економічної інформації, носить оперативний характер і цілком підпорядкований волі керівництва підприємства. Операційний аналіз є невід'ємною частиною управлінського обліку й управлінського аналізу. Ключовими елементами операційного аналізу служать: операційний важіль, поріг рентабельності і запас фінансової міцності підприємства.

Насамперед, результати операційного аналізу необхідні керівництву підприємства для прийняття ними правильних управлінських рішень. Це пов'язано з тим, що в умовах ринкової економіки підприємства різних форм власності самі визначають господарську політику, самі формують виробничу програму, вибирають постачальників і покупців, самі призначають ціни на вироблену ними продукцію, розпоряджаються своєю продукцією. За допомогою операційного аналізу визначаються резерви, забезпечується об'єктивна оцінка стану резервів виробництва і ступеня їх використання. При цьому очевидні реальний дефіцит або збиток ресурсів, об'єктивна потреба в їх збільшенні або приріст виробництва на наявних ресурсах.

Збільшення прибутку можна домогтися за рахунок встановлення оптимального співвідношення між постійними і змінними витратами, змінюючи ступінь впливу сили операційного важеля. Провівши відповідні розрахунки прибутку, запасу фінансової міцності підприємства для різних варіантів поєднання постійних і змінних витрат знаходять найбільш прийнятне з точки зору одержуваного ефекту рішення. На основі даних аналізу можна реально оцінити стан справ на підприємстві, досліджувати стр...


Назад | сторінка 2 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Модель прийняття управлінського рішення на основі аналізу управлінських стр ...
  • Реферат на тему: Методи аналізу відхілень факторний результатів аналізу від планових в ДІЯЛЬ ...
  • Реферат на тему: Операційний аналіз і його роль в прийнятті управлінських рішень
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності роботи підприємства на основі аналізу фінансової ді ...
  • Реферат на тему: Аналіз беззбиткового обсягу продажів і зони беззбитковості підприємства в с ...