Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Організація соціальної роботи з громадянами похилого та старечого віку з досвіду Центру соціального захисту і підтримки населення Жовтневого району міста Томська

Реферат Організація соціальної роботи з громадянами похилого та старечого віку з досвіду Центру соціального захисту і підтримки населення Жовтневого району міста Томська

ного обслуговування літніх людей на сучасному етапі знаходиться в стадії становлення і потребує науковому обгрунтуванні.

В умовах практичної роботи центрів соціального обслуговування населення рівень реалізації проблем літніх людей залишається недостатнім. Протягом тривалого часу соціальні проблеми літніх людей не зменшуються, залишається зростання незахищеності.

Проблеми літніх людей, що виникають в їх повсякденному житті, стають проблемами нашого суспільства.

соціальна адаптація пенсіонер літній

Таким чином, значимість дослідження полягає у вивченні теоретичних основ соціального обслуговування та соціального захисту громадян похилого та старечого віку, визначенні їх проблем та аналізу практичної діяльності центру з соціального обслуговування літніх громадян.

Актуальність роботи визначила мету і завдання дослідження.

Мета дослідження - розглянути організацію соціальної роботи з громадянами похилого та старечого віку з досвіду центру соціального захисту та підтримки населення жовтневого району міста Томська.

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу літератури розглянути соціальний статус літньої людини.

. Провести аналіз соціальних проблем громадян похилого віку.

. Розглянути проблему соціальної адаптації літніх людей до статусу пенсіонера.

. Дати характеристику правових засад соціального захисту та соціального обслуговування громадян похилого та старечого віку.

. Проаналізувати діяльність центрів соціального обслуговування з надання допомоги літнім людям.

. Розглянути нормативно-правову базу діяльності центрів соціального обслуговування.

. Вивчити досвід центру соціального захисту та підтримки населення жовтневого району міста Томська з організації соціальної роботи з громадянами похилого та старечого віку.

. Провести дослідження ефективності роботи центру соціального захисту та підтримки населення жовтневого району міста Томська щодо соціального захисту та соціального обслуговування громадян похилого та старечого віку з метою вироблення рекомендації щодо вдосконалення роботи центру.

. На основі проведеного дослідження зробити висновки і дати рекомендації по роботі.

Об'єкт дипломної роботи - літні люди як об'єкт соціальної роботи.

Предмет дипломної роботи - організація соціальної роботи з громадянами похилого та старечого віку в умовах центру соціального захисту та підтримки населення жовтневого району міста Томська.

Методи дослідження : Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань використовувався комплекс загальнонаукових і педагогічних методів теоретичного аналізу: аналіз літератури з проблеми, анкетування, аналіз документів, математико-статистична обробка матеріалу.

Дослідно-експериментальною базою дослідження став центр соціального захисту та підтримки населення жовтневого району міста Томська.

Дослідження проводилося у кілька етапів:

Перший етап (пошуково-теоретичний) - вивчення стану проблеми соціального захисту та соціального обслуговування громадян похилого та старечого віку. Аналіз наукової літератури, досліджень, присвячених вивченню соціальних проблем, діяльності центрів по соціальному обслуговуванню, а також правових основ соціального захисту та соціального обслуговування громадян похилого та старечого віку дозволив визначити проблему, об'єкт і мету дослідження, сформулювати гіпотезу і завдання. Результатом цього етапу з'явилося формулювання гіпотези, вибір методології і методів дослідження.

Другий етап (аналітичний): виконана емпірична частина дослідження з виявлення проблем і відносини літньої людини до роботи центру та соціальним працівникам зокрема, а також визначення мотивації діяльності фахівців з соціальної роботи та їх ставлення до власної професії в центрі соціального захисту та підтримки населення жовтневого району міста Томська з метою розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи центру соціального захисту і соціальне обслуговування громадян похилого та старечого віку.

На третьому етапі (заключному-узагальнюючий) була проведена систематизація отриманих на основі емпіричного матеріалу даних, виконано узагальнення результатів дослідження з урахуванням фактів і конкретних умов, сформульовані основні висновки по закінченні дослідження.

Теоретична значимість дослідження полягає:

- в розширенні наукового уявлення про психологічні аспекти гром...


Назад | сторінка 2 з 32 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Технології соціальної роботи територіальних центрів СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВА ...
  • Реферат на тему: Організація соціальної роботи з громадянами похилого та старечого віку в ум ...
  • Реферат на тему: Технології соціально-економічної підтримки літніх людей у ??Відділі соціаль ...
  • Реферат на тему: Соціальна робота з людьми похилого віку в КГАУ СО &Приморський центр соціал ...
  • Реферат на тему: Національна система соціального захисту населення в багаторівневих взаємопо ...