Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Дослідження стану здоров'я населення Свердловської області

Реферат Дослідження стану здоров'я населення Свердловської області

исло? ро? дившихся по? шануй в 2 рази (ро? ждаемо? сть на 1000 чоло? століття населення зі? ставила 8,3, а смертно? сть - 16,4). Коротко? Тимчасово? Е зі? Кращения природно? Ї спаду населення в 2008-2009 го? Дах в Свердлов? Незаба? Ї про? Бласти вно? Вь змінило? Сь її ро? Сто? М: в 2006 го? Ду смертно? Сть на 1000 жителів зі? складала 14,9; в 2008-2009 го? дах - 13,9; в 2010 го? ду - 15,2; в 2011 го? ду - 16,4. За? наявними даними Міністерства здраво? о? зберігання Свердлов? незаба? ї про? бласти за 1999 го? д уро? вень смертно? сти в Свердлов? незаба? ї про? бласти перевищує ро? ссійскій по? казатель: якщо в Ро? СЗШІ про ? н зі? ставив 14,7 на 1000 чоло? століття населення, то? в Свердлов? незаба? ї про? бласти - 15,2.

За? порівняно з 2010 го? до? м незначно? по? височіла ро? ждаемо? сть: на 1000 чоло? століття населення до? єнт ро? ждаемо? сти за го? д вириємо? з з 8,0 до? 8,3, але? це? лише на 50 про? Центо? в у? змещает спад населення про? т смертно? сти. За по? Следние 5 років до? Єнт ро? Ждаемо? Сти ко? Леба в таких межах: в 2006 го? Ду - 8,3; в 2008 го? ду - 8,1; в 2009 го? ду - 8,5; в 2010 го? ду - 8,0; в 2011 го? ду - 8,3.

Природний спад населення ко? мпенсіруется частково? Міграція? нним приро? сто? м, якщо в 1999 го? ду природний спад населення зі? становила 34071 чоло? повік, а міграція? нний приро? ст - 5834, то? по? казатель заміщення природно? ї убутку міграції? нним приро? сто? м зі? ставив 17,1 про? цента; в 2011 го? ду - 37181, 7234, або 19,5 про? центи - зі? о? тветственно?.

Спостерігається усто? йчівая тенденція старіння населення. Ежего? Дно? за по? следние 3 го? да чисельно? сть дітей в під? зрасте до? 18 років знижується в середньому на 30 тис. Чоло? Повік. Зі? Припиняється до? Ля дітей в о? Бщей чисельно? Сти населення: якщо в 2009 го? Ду о? На со? Становила 23,9 про? Цента, в 2010 го? Ду - 23,4 про? Цента, то? в 2011 го? ду - 22,9 про? центи.

У 2011 го? ду о? тмечен незначний ро? ст реєстрованих брако? в по? порівняно з 2010 го? до? м: з 26117 до? 26430 (на 1,2 про? Цента). О? Бщий ко? Єнт шлюбно? Сти про? Став вельми низьким і не перевищив 5,8 зарегистриро? Ванних брако? В на 1000 чоло? Століття населення (у 2010 го? Ду - 5,7).

Сло? жили в 2010 го? ду тенденція зі? кращения числа брако? Разве? дних про? цесії? в але? сила невуст? йчівий характер, якщо на 1000 укладених шлюбів? в прийшло? сь в +1999 го? ду - 666,1 брако? Разве? дних про? цесії? в, то? в 2011 го? ду - 752,1. О? Тмечаемо? Е в 1999 го? Ду зниження числа брако? Разве? Дних про? Цесії? В з 18059 до? 17397 (на 3,7 про? Центи), в 2011 го? Ду змінило? Сь його? збільшенням з 17397 до? 19878 (на 14,3 про? Цента). О? Бщий ко? Єнт Разве? Димо? Сти по? Порівняно з 1999 го? до? м вириємо? з з 3,8 брако? Разве? дних про? цесії? в на 1000 чоло? століття населення до? 4,3. Збільшило? Сь число? брако? Разве? дних про? цесії? в з дітьми: з 11463 - в 2010 го? ду до? 12100 - в 2011 го? Ду. Висо? Ко? Е число? брако? Разве? дних про? цесії? в спо? зі? бствует збільшенню непо? лних сімей, в результаті чого? в 2011 го? ду через розпад сімей по? причини Разве? да 15085 несо? вершенно? річних дітей о? сталі без о? дно? го? з ро? дителей - це? на 5,2 про? цента бо? льше, ніж у 2010 го? ду.

Зі? припиняється число? мно? го? дітних сімей. Так, за? даними Міністерства зі? циально? ї захисту населення Свердлов? незаба? ї про? бласти, на 1 січня 2013 го? да зі? сто? яло? на обліку про? ко? ло? 32,5 тис. Мно? Го? Дітних сімей, в них під? Спітивало? Сь 107,3 ??тис. Дітей, а на 1 січня 2012 го? Так - 26,8 тис. Сімей і 98,0 тис. Дітей зі? о? тветственно ?. За? порівняно з 2010 го? до? м в 2011 го? ду під? зро? сло? число? сімей зі? циально? го? ризику - з 94,9 до? 97,8 тис. Сімей.

За? зітівние зрушення в демо? графічно? ї про? бстано? вке в Свердлов? незаба? ї про? бласти намітилися в 2012 го? ду, вже те? гда це? привело? до:

Ро? сту ро? ждаемо? сти на 8,5% по? порівняно з 2011 го? до? м, по? казатель зі? ставив 8,9 на 1000, про? днако? по? -колишньому не перевищує среднемно? го? річний уро? вень;

Зниженню смертно? сти населення на 2,4% - по? казатель зі? ставив 16,0 на 1000 населення. За? Казатель о? Стає вище уро? Вня по? РФ (по? Казатель 2011 го? Так - 15,4).

Зниженню смертно? сти населення в трудо? спо? зі? бно? м під? зрасте на 3,2%, по? казатель зі? ставив 7,9 на 1000 населення.

Зниженню уро? вня природно? ї убутку на 12,5% за рахунок о? дно? тимчасово? го? збільшення числа ро? дившихся дітей та зменшення числа померлих, по? казатель зі? ставив - 7,1 на 1000.

зниженні дитячої? ї смертно? сти на 19% по? порівняно з 2000 го? до? м, по? казатель до? Стіг саме? го? низько? г...


Назад | сторінка 3 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Тенденції розвитку чисельності населення КНР в 2009-2011 рр..
  • Реферат на тему: Цільові програми сприяння зайнятості населення 2011
  • Реферат на тему: Статистика населення Пермського краю за 2006-2010 рр..
  • Реферат на тему: Пенсіонери на ринку праці 2010-2011 рр..
  • Реферат на тему: Бухгалтерська фінансова звітність організації за 2010-2011 рр.