Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Охорона здоров'я матері та дитини, репродуктивного здоров'я населення та забезпечення безпечного материнства в Липецькій області

Реферат Охорона здоров'я матері та дитини, репродуктивного здоров'я населення та забезпечення безпечного материнства в Липецькій області

о способу життя та підвищення доступності та якості медичної допомоги.

Ефективне функціонування системи охорони здоров'я регіону визначено основними системоутворюючими факторами:

вдосконаленням організаційної системи, що дозволяє забезпечити формування здорового способу життя та надання якісної безкоштовної медичної допомоги громадянам в рамках державних гарантій;

розвитком інфраструктури і ресурсного забезпечення охорони здоров'я, що включає фінансове, матеріально-технічне та технологічне оснащення медичних організацій на основі інноваційних підходів і принципу стандартизації;

наявністю достатньої кількості підготовлених медичних кадрів, здатних вирішувати завдання, поставлені перед охороною здоров'я області.

Для досягнення головної мети в системі управління охороною здоров'я визначені наступні пріоритети розвитку галузі та основні завдання:

. Профілактика захворювань та формування здорового способу життя:

· раннє виявлення захворювань, створення ефективної системи заходів по боротьбі зі шкідливими звичками, профілактиці факторів ризику неінфекційних захворювань;

· Вдосконалення медико-гігієнічного освіти і виховання населення, насамперед дітей, підлітків та молоді;- Створення умов, можливостей і мотивації населення для ведення здорового способу життя;

· формування та впровадження системи управління здоров'ям.

. Розвиток системи якісної і доступної медичної допомоги (у тому числі вагітним жінкам, матерям і дітям):

· створення ефективної моделі управління фінансовими ресурсами, у тому числі в рамках програми державних гарантій надання безкоштовної медичної допомоги;

· поліпшення лікарського забезпечення громадян в амбулаторних умовах через систему обов'язкового медичного страхування;

· підвищення ефективності роботи первинної медико-санітарної допомоги та зменшення навантаження на стаціонар;

· будівництво перинатального центру, вдосконалення скринінгових програм, комплексної пренатальної діагностики;

· зниження материнської та малюкової смертності, поліпшення репродуктивного здоров'я населення;

· підвищення ефективності та доступності надання спеціалізованої, включаючи високотехнологічну, медичної допомоги.

3. Забезпечення системи охорони здоров'я кваліфікованим персоналом:

· вдосконалення системи організації кадрового забезпечення галузі охорони здоров'я кваліфікованим персоналом, зниження дефіциту медичних кадрів та створення механізму мотивації медичних працівників до якісної праці;

· усунення дисбалансу в розподілі медичних кадрів у трирівневої системі надання медичної допомоги;

· перегляд підходів до системи підвищення кваліфікації медичних працівників, розробка і впровадження інноваційних технологій інтелектуального розвитку медичного персоналу;

· формування позитивного іміджу медичного працівника в суспільній свідомості, підвищення престижу професії.

. Розробка, впровадження та апробація інноваційних технологій:

· підвищення сприйнятливості системи до впровадження інноваційних ефективних технологій охорони здоров'я, діагностики, лікування, реабілітації;

· концентрація фінансових коштів і кадрових ресурсів на пріоритетних та інноваційних напрямках розвитку;

· впровадження сучасних методик медичного менеджменту, що сприяють прийняттю своєчасних управлінських рішень.

5. Інформатизація охорони здоров'я:

· вдосконалення процесів інформаційного обміну у сфері охорони здоров'я області;

· створення принципово нових можливостей контролю та моніторингу діяльності медичних організацій області з використанням локально-обчислювальних мереж та активного мережевого обладнання;

· Вдосконалення нормативно-довідкового забезпечення у сфері охорони здоров'я, інформаційно-аналітичної системи ведення федеральних реєстрів та регістрів, інформаційної системи персоніфікованого обліку надання медичної допомоги, автоматизованої системи ведення медичної карти пацієнта в електронному вигляді;

· створення інформаційної культури медичного співтовариства, населення області, підвищення рівня інформаційної грамотності.

У рамках програми планується вжити заходів щодо поліпшення якості спеціалізованих медичних послуг, освітніх програм і навчального процесу медичного персоналу, розширити вакцинацію дітей, будівництво нових л...


Назад | сторінка 3 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація роботи вихователя щодо забезпечення охорони життя і здоров' ...
  • Реферат на тему: Поняття медичної допомоги та основні принципи охорони здоров'я. Види м ...
  • Реферат на тему: Розвиток системи охорони здоров'я та положення медичних працівників в С ...
  • Реферат на тему: Особливості стану здоров'я населення та системи охорони здоров'я в ...
  • Реферат на тему: Залучення і закріплення медичних кадрів у державних і муніципальних установ ...