Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Створення програми в Borland Delphi, тест Амтхауера

Реферат Створення програми в Borland Delphi, тест Амтхауера

n:= зазвичай raquo ;;. Caption:= завжди raquo ;;. Visible:=false; .Top:=Button1.Top; .Left:=Button1.Left; .Visible:=true;:=num + 1; .Caption:=IntToStr (num) ;. Caption :=IntToStr (ball) ;. Caption:= Питання номер: + IntToStr (num) ;; TForm2.Button10Click (Sender: TObject); RadioButton1.Checked=true then:=ball + 1:=ball;

Label1.Caption:= При однаковій вазі найбільше білків містить ... raquo ;;

RadioButton1.Caption:= м'ясо raquo ;;. Caption:= яйця raquo ;;. Caption:= жир raquo ;;. Caption:= риба raquo ;;. Caption:= laquo ; хліб raquo ;;. Visible:=false; .Top:=Button1.Top; .Left:=Button1.Left; .Visible:=true;:=num + 1; .Caption:=IntToStr (num) ;. Caption: =IntToStr (ball) ;. Caption:= Питання номер: + IntToStr (num) ;; TForm2.Button11Click (Sender: TObject); RadioButton5.Checked=true then:=ball + 1:=ball;

Label1.Caption:= Співвідношення виграшів і програшів у лотереї дає можливість визначити ... raquo ;;

RadioButton1.Caption:= число учасників raquo ;;. Caption:= прибуток raquo ;;. Caption:= ціну одного квитка raquo ;;. Caption:= кількість квитків raquo ;;. Caption:= імовірність виграшу raquo ;;. Visible:=false; .Top:=Button1.Top; .Left:=Button1.Left; .Visible:=true;:=num + 1; .Caption:=IntToStr (num ) ;. Caption:=IntToStr (ball) ;. Caption:= Питання номер: + IntToStr (num) ;; TForm2.Button12Click (Sender: TObject); RadioButton3.Checked=true then:=ball + 1:=ball;

Label1.Caption:= Тітка ... буває старше племінниці raquo ;;

RadioButton1.Caption:= завжди raquo ;;. Caption:= рідко raquo ;;. Caption:= майже завжди raquo ;;. Caption:= ніколи не raquo ;;. Caption: = обов'язково raquo ;;. Visible:=false; .Top:=Button1.Top; .Left:=Button1.Left; .Visible:=true;:=num + 1; .Caption:=IntToStr (num) ;. Caption:=IntToStr (ball) ;. Caption:= Питання номер: + IntToStr (num) ;; TForm2.Button13Click (Sender: TObject); RadioButton1.Checked=true then:=ball + 1:=ball;

Label1.Caption:= Твердження, що всі люди чесні ... raquo ;;

RadioButton1.Caption:= ложно raquo ;;. Caption:= хитро raquo ;;. Caption:= абсурдно raquo ;;. Caption:= вірно raquo ;;. Caption:= laquo ; не доведене raquo ;;. Visible:=false; .Top:=Button1.Top; .Left:=Button1.Left; .Visible:=true;:=num + 1; .Caption:=IntToStr (num) ;. Caption :=IntToStr (ball) ;. Caption:= Питання номер: + IntToStr (num) ;; TForm2.Button14Click (Sender: TObject); RadioButton4.Checked=true then:=ball + 1:=ball;

Label1.Caption:= Зростання шестирічної дитини дорівнює приблизно ... см." ? raquo ;;

RadioButton1.Caption:= 160 raquo ;;. Caption:= 60 raquo ;;. Caption:= 140 raquo ;;. Caption:= 110 raquo ;;. Caption:= laquo ; 50 raquo ;;. Visible:=false; .Top:=Button1.Top; .Left:=Button1.Left; .Visible:=true;:=num + 1; .Caption:=IntToStr (num) ;. Caption: =IntToStr (ball) ;. Caption:= Питання номер: + IntToStr (num) ;; TForm2.Button15Click (Sender: TObject); RadioButton3.Checked=true then:=ball + 1:=ball;

Label1.Caption:= Не цілком доведене твердження називають ... raquo ;;

RadioButton1.Caption:= двозначним raquo ;;. Caption:= парадоксальним raquo ;;. Caption:= гіпотетичним raquo ;;. Caption:= плутаним raquo ;;. Caption:= laquo ; очевидним raquo ;;. Visible:=false; .Top:=Button1.Top; .Left:=Button1.Left; .Visible:=true;:=num + 1; .Caption:=IntToStr (num) ;. Caption: =IntToStr (ball) ;. Caption:= Питання номер: + IntToStr (num) ;; TForm2.Button16Click (Sender: TObject); RadioButton2.Checked=true then:=ball + 1:=ball;

Label1.Caption:= Північніше всіх названих міст розташований ...? raquo ;;

RadioButton1.Caption:= Новосибірськ raquo ;;. Caption:= Мурманськ raquo ;;. Caption:= Іркутськ raquo ;;. Caption:= Красноярськ raquo ;;. Caption:= laquo ; Хабаровськ raquo ;;. Visible:=false; .Top:=Button1.Top; .Left:=Button1.Left; .Visible:=true;:=num + 1; .Caption:=IntToStr (num) ;. Caption: =IntToStr (ball) ;. Caption:= Питання номер: + IntToStr (num) ;; TForm2.Button17Click (Sender: TObject); RadioButton5.Checked=true then:=ball + 1:=ball;

Label1.Caption:= Речення не існує без ... raquo ;;

RadioButton1.Caption:= дієслова raquo ;;. Caption:= подлежаших raquo ;;. Caption:= звернення raquo ;;. Caption:= точки raquo ;;. Caption:= laquo ; слів raquo ;;. Visible:=false; .Top:=Button1.Top; .Left:=Button1.Left; .Visible:=true;:=num + 1; .Caption:=IntToStr (num) ;. Caption: =IntToStr (ball) ;. Caption:= Питання номер: + IntToStr (num) ;; TForm2.Button18Click (Sender: TObject); RadioButton1.Checked=true then:=ball + 1:=ball;

Label1.Caption:= Відстань між Москвою і Новосибірськом становить приблизно ... км. raq...


Назад | сторінка 3 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Прикладне додаток &Розробка проекту для створення нового класу Auto і елеме ...
  • Реферат на тему: Номер люкс
  • Реферат на тему: Питання вивчення словосполучень. Основні питання синтаксису пропозиції
  • Реферат на тему: Дискусійні питання про правову природу стадії виконання вироку при вирішенн ...
  • Реферат на тему: Точки зростання інноваційного середовища - актуальні питання регіональної п ...