Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Витрати на виробництво і реалізацію продукції

Реферат Витрати на виробництво і реалізацію продукції

Федеральне державне освітній бюджетна установа

вищої професійної освіти

«Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації»

(Фінуніверсітет) Смоленський філія Фінуніверсітета


Контрольна робота

З дисципліни: «Фінанси організації»


Виконала: Конохова Олена Алекасандровна

Спеціальність: бакалавр економіки

Перевірив викладач: Петрачкова В.А.


Смоленськ - 2 013

Мета: навчитися складати кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції за наявним вихідним даним.

Хід виконання роботи:

Визначаємо витрати на виробництво за формулою:


? Зр=Мз + З/п + А + Пр (1)


Визначаємо амортизаційні відрахування:


ФФГ=+ - - (2)


Фвв?== +=4 358 тис. руб.


А=(3)

=(4)


=+=4 686 тис. руб.

ФФГ=15530 +4358 - 4686 - 1030=14172 тис. руб.

А== 1 913 тис. руб.

Визначаємо суму амортизації за IV квартал, використовуючи лінійний метод.

А=1913/4=478 тис. руб.

Визначаємо єдиний соціальний податок від заробітної плати (34%):

Річна== 5 987 тис. руб.

Квартальна=5987/4=тисячу чотиреста дев'яносто сім тис. руб.

Визначаємо інші витрати:


Пр=4.1 + 4.2.1 + 4.2.2 + 4.3 (5)


? Зпр (річна)=36540 + 17608 + 1913 + 7662=63723 тис. Руб.

? Зпр (кварт.)=9135 + 4402 + 478 + 1914=15929 тис. Руб.

Визначаємо витрати по валової продукції:


ЗВП=ЗВП ± Нз ін ± Рбнц (6)


ЗВП (річна)=63723 - 10238=53485 тис. руб.

ЗВП (кварт.)=15929 - 2560=13369 тис. руб.

Визначаємо суму річну по незавершеному виробництву виходячи з розрахунків витрат на виробництво за IV квартал:

Річна=63723/90 * 4=2832 тис. руб.

Кварт. =15929/90 * 4=708 тис. Руб.

Визначаємо виробничу собівартість:

витрата виробництво реалізація собівартість

Сс пр=ЗВП ± Нз ін ± Рбпр (7)


Сс ін (річна)=53485 - 2832 + 12=50 665 тис. руб.

Сс ін (кварт.)=13369 - 708 + 3=12 664 тис. руб.


П с/с=Сс ін + Кр (8)


П с/с (річна)=50665 + 5261=55926 тис. руб.

П с/с (кварт.)=12664 + 1315=13979 тис. руб.

Складемо кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції

Таблиця 1

КОШТОРИС I витрат на виробництво продукції товариства з обмеженою відповідальністю, тис. руб.

№ стор. Стаття витрат Варіант 1.1 Всього на рік У т.ч. на IV квартал1 2 3 4 1Матеріальние витрати витрати (за вирахуванням зворотних отходов3654091352Затрати на оплату труда1760844023Амортізація основних фондов19134784Прочіе витрати - всього, в тому числі: 766219144.1а) сплата відсотків за короткостроковий кредіт4301104.2б) податки, що включаються в собівартість, в тому числі: - -4.2.1Едіний соціальний податок (34%) 598714974.2.2Прочіе податки 9892474.3в) орендні платежі та інші расходи256605Ітого витрат на проізводство63723159296Спісано на невиробничі счета1023825607Затрати на валову продукцію53485133698Ізменеіе залишків незавершеного проізводства28327089Ізмененіе залишків за видатками будующих періодів - 12-310Проізводственная собівартість товарної продукціі506651266411Внепроізводственние (комерційні) расходи5261131512Полная собівартість товарної продукціі559261397913Товарная продукція у відпускних цінах (без ПДВ і акцизів) 8520021550

Визначаємо питому вагу витрат на виробництво продукції.

? Зтр=63723 тис.руб.

Визначаємо питому вагу матеріальних витрат:

Уд.в.мз. =* 100% (9)

Уд.в.мз. =* 100%=57%

Уд.в.з/п=* 100% (10)

Уд.в.з/п=* 100%=28%

Уд.в.А=* 100% (11)

Уд.в.А=* 100%=3%

Уд.в.Пр=* 100% (12)

Уд.в.Пр=* 100%=12%


Рис.1 Питома вага витрат


Висновок: Дана організація матеріаломістка.


Таблиця № 2

Розрахунок планової суми амортизаційних відрахувань і її розподіл

№стр. ПоказательСумма тис.руб. 1 лютому 31Стоімость амортизованих основних виробничих фондів на початок года155302Среднегодовая вартість вводяться основних фондов43583Среднегодовая вартість вибувають основних виробничих фондів 46864Среднегодовая вартість повністю амортизованого обладнання (у діючих цінах) 10305Среднегодовая вартість амортизованих основних фондів (у діючих цінах) -всего141...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Витрати Виробництво і собівартість продукції В процесі Формування Ціни на п ...
  • Реферат на тему: Оцінка витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і реалізацію продукції на прикладі ТОВ &Вішера&
  • Реферат на тему: Статистичне вивчення витрат на виробництво і реалізацію продукції і послуг ...
  • Реферат на тему: Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) на підп ...