Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік витрат на виробництво і реалізацію продукції на прикладі ТОВ &Вішера&

Реферат Облік витрат на виробництво і реалізацію продукції на прикладі ТОВ &Вішера&

Зміст


Введення

1. Теоретичні аспекти обліку витрат на виробництво

. 1Основние положення і визначення витрат на виробництво

. 2 Класифікація витрат на виробництво

. 3 Основні завдання та принципи обліку витрат на виробництво

. 4 Нормативно-правова база обліку витрат на виробництво

. 5 Методи обліку витрат на виробництво і собівартості

. 6 Характеристика аналітичних і синтетичних рахунків обліку витрат на виробництво

. 7 Особливості обліку витрат на виробництво, що відображаються в обліковій політиці підприємства

. Облік витрат на виробництво і реалізацію продукції на прикладі ТОВ «Вішера»

2.1. Коротка економічна характеристика ТОВ «Вішера»

. 2 Облік витрат на виробництво на ТОВ «Вішера» в конфігурації 1С: Бухгалтерія

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Потужний наплив нових фірм і як наслідок цього посилення конкуренції змушує існуючі підприємства серйозно задуматися над тим, як би не втратити частину своєї ринкової частки і не знизити свої прибутки. Це приводить їх до розгляду витрат на виробництво і реалізацію продукції, без аналізу яких існування фірми в сучасних ринкових умовах стає не тільки проблематичним, але на мій погляд навіть неможливим. Це очевидно, адже будь-який аналіз результатів господарської діяльності підприємства має своєю основою саме дані про витрати на виробництво і реалізацію продукції.

Основні завдання бухгалтерського обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції - облік обсягу асортименту та якості виробленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг і контроль за виконанням плану за цими показниками; облік фактичних витрат на виробництво продукції і контроль за використанням сировини, матеріальних, трудових та інших ресурсів, за дотриманням встановлених кошторисів витрат по обслуговуванню виробництва і управлінню; калькулювання собівартості продукції і контроль за виконанням плану по собівартості; виявлення результатів діяльності структурних госпрозрахункових підрозділів підприємства по зниженню собівартості продукції.

У даній роботі зроблена спроба систематизації витрат на виробництво, короткого аналізу запропонованих класифікацій. Так само в роботі представлені всі основні методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

Метою даної курсової роботи є вивчення методики і методів обліку витрат на виробництво.

Об'єктом курсової роботи є витрати на виробництво.

Предметом курсової роботи є ТОВ «Вішера».

Завдання даної курсової роботи:

Вивчення основних положень, завдань і класифікації обліку витрат на виробництво;

Вивчення нормативно-правової бази необхідної для обліку об'єкта дослідження;

Характеристика аналітичних і синтетичних обліків об'єкта дослідження;

Особливості обліку прибутку, відображаються у облікову політику підприємства ТОВ «Вішера».

Складання основних фінансово-господарських операцій з відображення витрат.


1. Теоретичні аспекти обліку витрат на виробництво


. 1 Основні положення та визначення витрат на виробництво


Витрати - це вартісне вираження використаних у господарській діяльності організації за звітний період матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів. Витрати можуть бути віднесені або в активи, або до витрат організації.

Рекомендується групувати витрати за наступними основними напрямками:

види виробництв (основне, допоміжне, непромислове);

в структурні підрозділи підприємства (місця виникнення витрат, центри відповідальності);

види, групи продукції (носії витрат);

економічні елементи витрат;

калькуляційні статті витрат.

Для обліку і планування витрат на виробництво і реалізацію продукції застосовуються дві взаємодоповнюючі класифікації: поелементно і калькуляційна (за статтями витрат).

Витрати називаються економічними елементами, якщо вони однорідні за своїм економічним змістом незалежно від місця здійснення і призначення.

Поелементна класифікація витрат необхідна для визначення завдань по зниженню собівартості продукції. За елементам...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості проду ...
  • Реферат на тему: Система обліку витрат на виробництво &Стандарт-кост&, принципи формування с ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собіварто ...