Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) на підприємстві (організації, фірмі)

Реферат Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) на підприємстві (організації, фірмі)

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Російський державний соціальний університет»

Філія в м Таганрозі

Кафедра економіки та менеджментуКурсова робота

З дисципліни: Економічний аналіз

На тему: Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) на підприємстві (організації, фірмі).Таганрог - 2 014


ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ по зниженню витрат

. 1 Зміст і структура витрат виробництва як об'єкта управління

. 2 Основні поняття і класифікація витрат на виробництво

. 3 Модель оптимального прийняття рішень в процесі управління зниженням витрат виробництва

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ПО зниження витрат виробництва

. 1 Коротка характеристика підприємства

. 2 Аналіз системи прийняття управлінських рішень у ТОВ «Світ пожежну безпеку» та її ефективності

. 3 Рекомендації по оптимізації технології прийняття управлінських рішень щодо зниження витрат

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП


Актуальність теми . Кінцеві економічні результати виробничо-господарської діяльності підприємств та організацій безпосередньо залежать від ресурсоємності виробленої продукції, послуг, витрат виробництва і господарювання.

Для забезпечення ефективності діяльності підприємства особливе значення мають правильні і осмислені управлінські рішення на основі організації збору, відповідної обробки та оцінки інформації про витрати. Це дозволяє забезпечити контроль за обгрунтованим витрачанням сировини, матеріалів, рівнем заробітної плати та іншими витратами; науково обґрунтовану класифікацію витрат і суворе її дотримання в плануванні та обліку; побудову обліку витрат і калькулювання собівартості продукції відповідно з особливостями організації і технології виробництва. При цьому необхідні вибір економічно обґрунтованих методів аналізу витрат і обчислення собівартості, проведення всебічного аналізу витрат.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні питання організації аналізу витрат на виробництво продукції та її оцінки.

Зниження витрат виробництва дозволяє також підвищити ефективність і конкурентоспроможність підприємств. Тому питання ефективного управління зниженням витрат виробництва є дуже актуальними для підприємств, що працюють в умовах ринку.

Ступінь розробленості проблеми. Істотний внесок у розвиток економічних проблем, пов'язаних з управлінням зниженням витрат виробництва, аналізу витрат на виробництво і реалізацію продукції внесли наступні російські вчені: Баканов М., Баруніна Є., Галкін І., Герчикова Н., Уткін Е., Шеремет А. та багато інших.

Метою курсового дослідження є аналіз витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції.

Досягнення поставленої мети забезпечується вирішенням наступних завдань:

проведення аналізу змісту і структури витрат виробництва як об'єкта управління;

аналіз класифікації витрат на виробництво і реалізацію продукції.

дослідження впливу витрат виробництва на прибуток виробництва та шляхи їх зниження;

розгляд основних напрямків зниження собівартості продукції і регулювання витрат будівельного виробництва;

розкриття особливостей ефективного управління використанням матеріальних і трудових ресурсів підприємства.

Об'єктом курсового дослідження є витрати виробництва товарної продукції.

Предметом курсового дослідження є зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Теоретична та методична основа дослідження . При написанні роботи використовувалися методичні посібники та публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені проблемам управління зниженням витрат виробництва і собівартості продукції.

Методи дослідження. При проведенні дослідження застос...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рекомендації щодо підвищення ефективності поточних витрат підприємства на в ...
  • Реферат на тему: Оцінка витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства
  • Реферат на тему: Статистичне вивчення витрат на виробництво і реалізацію продукції і послуг ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат і аналіз виробництва та реалізації продукції підп ...