Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Розрахунок ефекту фінансового та операційного важеля

Реферат Розрахунок ефекту фінансового та операційного важеля

Задача 1

Умова

Виручка від реалізації продукції на підприємстві склала 1400 млн руб. при змінних витратах 800 млн руб. і постійних витратах 500 млн руб. Визначити силу впливу операційного важеля і дати йому економічний тлумачення.

Рішення

Дія операційного важеля виявляється в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації завжди породжує більш сильна зміна прибутку. Ефект обумовлений різним ступенем впливу динаміки постійних і змінних витрат на формування фінансових результатів. Чим більше рівень постійних витрат, тим вище сила впливу операційного важеля.

В якості проміжного фінансового результату при визначенні ефекту операційного важеля виступає валова маржа.


Валова маржа = Виручка від реалізації - Змінні витрати,


У даному прикладі, Валова маржа = 1400 - 800 = 600 млн. руб.

Сила операційного важеля розраховується відношенням валової маржі до прибутку і показує, скільки відсотків зміни прибутку дає кожний відсоток зміни виручки. Даний показник розраховується для певної виручки від реалізації. З зміна виручки від реалізації змінюється і сила операційного важеля.


Сила операційного важеля = Валова маржа/Прибуток = (Виручка про реалізацію - Змінні витрати)/(Виручка про реалізацію - Змінні витрати - Постійні витрати)

В 

Сила операційного важеля = 600/(1400 - 800 - 500) = 600/100 = 6.

Це означає, що при можливе збільшення виручки від реалізації, скажімо, на 3%, прибуток зростає на 3% * 6 = 18%; при зниженні виручки від реалізації на 10% прибуток знизиться на 10% * 6 = 60%, а збільшення виручки на 10% дасть приріст прибутку на 10% * 6 = 60%. p> Покажемо це на прикладі. Припустимо, що виручка від реалізації в наступному періоді зросте на 10%, тобто становитиме 1400 + 1400 * 0,1 = 1540 млн. руб. Тоді постійні витрати по правилам їх руху залишаються колишніми - 500 млн. руб., а змінні витрати по правилам їх руху зростуть теж на 10% і складуть 800 +800 * 0,1 = 880 млн. руб. Сумарні витрати будуть рівні 500 + 880 = 1380 млн. руб. Прибуток в новому періоді складе 1540 - 500 - 880 = 160 млн. руб., що на 60 млн. руб. і на 60 % Більше прибутку минулого періоду. p> Збільшення виручки на 10% зумовило приріст прибутку на 60%. Цей приріст є результатом ефекту операційного (виробничого) важеля.

Задача 2

Актив підприємства за звітний період склав 1400 млн. руб. Для виробництва продукції воно використовувало 800 млн. руб. власних коштів і 600 млн. руб. позикових. У результаті виробничої діяльності прибуток підприємства до сплати відсотків за кредит та податку на прибуток склала 400 млн. руб. При цьому фінансові витрати за позиковими коштами склали 55 млн. руб. У звітному періоді податок на прибуток склав 18%. p> Потрібно розрахувати для даного підприємства:

1. Прибуток, підлягає оподаткуванню.

2. Чисту прибуток.

3. Чисту рентабельність власних коштів.

4. Економічну рентабельність.

5. Рівень ефекту фінансового важеля.

Рішення

Прибуток, підлягає оподаткуванню = Прибуток від продажів + Інші доходи і витрати

Прибуток, що підлягає оподаткуванню = 400 - 55 = 345 млн. руб.


1. Чистий прибуток = Прибуток до оподаткування - Податок на прибуток

2. p> Чистий прибуток = 345 - 345 * 0,18 = 345 - 62,1 = 282,9 млн. руб. br/>

3. Чистий рентабельність власних коштів = Чистий прибуток/Активи (собст. ср-ва) * 100


Чиста рентабельність власних коштів = 282,9/800 * 100 = 35,4%


4. Економічна рентабельність = Прибуток до сплати відсотків за кредит та податку на прибуток/Актив * 100


Економічна рентабельність = 400/1400 * 100 = 28,57%

5. Ефект фінансового важеля - це приріст до рентабельності власних коштів, одержуване завдяки використанню кредиту, незважаючи на платність останнього.

Дія Фінансового важеля полягає в тому, що підприємство, що використовує позикові кошти, виплачує відсотки за кредит і тим самим збільшує постійні витрати і, отже, зменшує прибуток і рентабельність. Нарощування фінансових витрат за позиковими коштами супроводжується збільшенням сили важеля і зростанням підприємницького ризику. Фінансовий важіль дозволяє визначити безпечний обсяг позикових коштів, розраховувати допустимі умови кредитування і, отже, має велике значення в забезпеченні фінансової стійкості господарюючого суб'єкта.


Рівень ефекту фінансового важеля = Податковий коректор * Диференціал фінансового левериджу * Плече фінансового левериджу = (1 - Ставка оподаткування прибутку) * (ЕР - СРСП) * (ЗС/СС),


де ЕР - економічна рентабельність активів,


СРСП = ФІ/ЗС - Середня розрахункова ставка відсотка (фінансові витрати (ФЕ) на 1 руб. Позикових засобів,%),


ЗС - Позикові кошти,

СС - Власні кошти. p> Податковий коректор показує в якому ступені виявляється ефект фінансового левериджу у зв'язку з різним рівнем оподаткування,

Диференціал фінансового левериджу характеризує різницю між рентабельністю активів і ставкою відсотка за кредит.

Плече фінансового левериджу характеризує обсяг позикового капіталу, який припадає на одиницю власного капіталу

Рівень ефекту фінансового важеля = (1 - 0,18) * (0,2857 - 55/600) * 600/800 = 0,82 * (0,2857 - 0,0917) * 0,75 = 0,82 * 0,194 * 0,75 = 0,11931 або 11, 93%

Ефект фінансового важеля буде тим більше, чим більше буде економічна рентабельність активів порівняно зі ставкою відсотка по кредиту і чим більше співвідношення позикових і власних коштів.


Задача 3


Які щорічні відрахування необхідно здійснювати фірмі, щоб за 6 років сформувати інвестиційний фонд у розмірі 800 млн руб. для заміни застарілого обладнання? При цьому процентна ставка комерційного банку складає 7% річних.

Рішення

S = P * ((1 + i c ) n - 1)/i c ,


P - Величина кожного окремого платежу,

i c - складна процентна ставка, за якою нараховуються відсотки,

S - Нарощена (майбутня) сума всього ануїтету постнумерандо (тобто сума всіх платежів з відсотками),

n -Число платежів. br/>

Звідси, P = S * i c /((1 + i c ) n - 1)


Т.ч. Р = 800 * 0,07/(1 +0,07) 6 -1) = 56/0, 501 = 111,776 млн. руб.

Тобто при щорічних відрахуваннях у розмірі 111, 776 млн. руб. фірма через 6 років сформує інвестиційний фонд у розмірі 800 млн. руб.


Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рівень ефекту фінансового важеля. Розрахунок щомісячних платежів
  • Реферат на тему: Ефект операційного важеля у фінансовому менеджменті
  • Реферат на тему: Оцінка ефективності використання позикового капіталу. Ефект фінансового ва ...
  • Реферат на тему: Методика розрахунку ефекту фінансового важеля і його практичне застосування ...
  • Реферат на тему: Ефект фінансового важеля