Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Ефект операційного важеля у фінансовому менеджменті

Реферат Ефект операційного важеля у фінансовому менеджменті

План


Введення

1 Сутність, поняття і методи розрахунку операційного левериджу у фінансовому менеджменті

1.1 Поняття операційного важеля

1.2 Ефект операційного важеля. Сутність і методи розрахунку сили впливу операційного аналізу

1.3 Три складові операційного важеля

2 Використання операційного важеля

Висновок

Список використаної літературиВведення


Однією з найголовніших завдань підприємства є оцінка його фінансового становища, яка можлива при сукупності методів, що дозволяють визначити стан справ підприємства в результаті аналізу його діяльності на кінцевому інтервалі часу. Мета цього аналізу - отримання інформації про його фінансове становище, платоспроможності та прибутковості.

Операційний аналіз, що відслідковує залежність фінансових результатів фірми від обсягів виробництва (реалізації), є ефективним методом для оперативного і стратегічного планування. Завдання операційного аналізу - знайти найбільш вигідне поєднання змінних і постійних витрат, ціни та обсягу реалізації. Ключовими елементами операційного аналізу є валова маржа, операційний і фінансовий важіль, поріг рентабельності і запас міцності фірми.

В умовах ринкової економіки благополуччя будь-якого підприємства залежить від величини одержуваного прибутку. Одним з інструментів управління та впливу на балансову прибуток підприємства є операційний леверидж (важіль). Він дозволяє оцінити економічну вигоду в результаті зміни структури собівартості та обсягу випуску продукції. Виробничий леверидж аналітики використовують для визначення ступеня чутливості операційного прибутку компанії до зміни обсягу продажів. Даний показник тісно пов'язаний з розрахунком області беззбитковості, тобто точки з нульовою операційним прибутком (загальні доходи дорівнюють загальним витратам).

У загальному вигляді операційний виробничий важіль (леверидж) являє собою процес управління активами і пасивами підприємства, спрямований на зростання прибутку, тобто це якийсь фактор, невелика зміна якого може призвести до істотної зміни результативних показників, дати так званий ефект важеля або леверажний ефект.

Мета даного дослідження - вивчити методи розрахунку і аналізу операційного важеля в управлінні фінансовим механізмом підприємства. Для вирішення даної мети були представлені наступні завдання:

1) розглянути поняття і використання операційного важеля;

2) вивчити ефект операційного важеля;

3) розглянути взаємозв'язок ефекту операційного важеля і підприємницького ризику підприємства.

Актуальність даної роботи обумовлена ​​тим, що кожне підприємство сьогодні прагне максимізувати свій прибуток, а операційний або виробничий важіль - це потенційна можливість впливати на балансовий прибуток шляхом зміни структури собівартості та обсягу випуску продукції.1...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок ефекту фінансового та операційного важеля
  • Реферат на тему: Особливості використання економічного операційного важеля
  • Реферат на тему: Ефект виробничого важеля, його використання у фінансовому плануванні
  • Реферат на тему: Галузеві особливості обліку витрат, калькулювання собівартості та побудови ...
  • Реферат на тему: Фінансовий механізм управління формуванням операційного прибутку