Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Функції історичного пізнання. Методологія історії

Реферат Функції історичного пізнання. Методологія історії

Балтійська державна академія рибопромислового флоту

Кафедра Філософії, історії та соціальних наукРеферат

по вітчизняній історії

Тема: Функції історичного пізнання. Методологія історії
Підготувала:

Крупнова А.С.


Калінінград 2007

План реферату


Вступ

1. Основна частина

1.1 Роль історії

1.2 Варіанти періодизації історії

1.3 Етапи розвитку історичної науки

1.4 Функції історичного пізнання

1.5 Методологія науки і курсу загальної історії

1.6 Принципи вивчення історичних факторів

1.7 Історіографія та джерелознавство

Висновок

Список використаної літератури


Вступ


Для початку розберемося, що ж таке є методологія. p> Наведемо кілька визначень методології з сучасних енциклопедичних довідників:

1. Методологія (від В«методВ» і В«логіяВ») - це вчення про структуру, логічної організації, методи та засоби діяльності.

2. Методологія - це система принципів і способів організації та побудови теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему.

3. Методологія - це вчення про науковий метод пізнання або, інакше, сукупність методів, застосовуваних в історичній науці.

З даних визначень можна зробити висновок, що методологія не що інше, як організація діяльності.

Якщо ж методологію ми розглядаємо як вчення про організацію діяльності, то, природно, необхідно розглянути зміст поняття В«організаціяВ». Відповідно до визначення, організація - це:

1) внутрішня упорядкованість, узгодженість взаємодії більш-менш диференційованих і автономних частин цілого, обумовлена ​​його будовою;

2) сукупність процесів або дій, що ведуть до утворення і вдосконалення взаємозв'язків між частинами цілого;

3) об'єднання людей, спільно реалізують деяку програму або мету і діють на основі певних процедур і правил. p> На основі вищесказаного складемо схему.

В 

Таким чином, можна запропонувати наступну В«схему структури методологіїВ»:

1. Характеристики діяльності:

В· особливості,

В· принципи,

В· умови,

В· норми діяльності;

2. Логічна структура діяльності:

В· суб'єкт,

В· об'єкт,

В· предмет,

В· форми,

В· кошти,

В· методи,

В· результат діяльності;

3. Тимчасова структура діяльності:

В· фази,

В· стадії,

В· етапи діяльності.

Отримуємо, що методологія - Це самостійна наука, заснована на практичних, теоретичних знаннях і висновках однієї людини або групи осіб, що прагнуть до вдосконалення або розвитку методів пізнання та організації будь-яких видів наук. p> Дана тема цікава вже тим, що вона розкриває нам те, звідки беруться витоки історичної науки, на якому підставі ми робимо певні висновки, від чого ми наводимо саме ці, а не інші доводи на користь певних особистостей, подій, держав і т.д.

Я обрала дану тему тому, що: по-перше, методологія об'єднує всю науку в цілому і є можливість зрозуміти цілі історії, як науки, по-друге, методологія відображає сутність життя, пояснюючи, звідки ми черпаємо інформацію для вивчення минулого, теперішнього і передбачення майбутнього.

Моя мета - це вивчити функції історичного пізнання і визначити в чому полягає сенс методології історії. br/>

Основна частина

1.1 Роль історії


Вивчення гуманітарних дисциплін становить важливу частину загальноосвітньої та світоглядної підготовки сучасних фахівців і сприяє інтелектуальному розвитку особистості та вироблення творчого мислення. До найважливіших суспільних наук відноситься історія. p> Історія - це наука про минуле людського суспільства і його сьогодення, про закономірності розвитку суспільної життя в конкретних формах, в просторово-часових вимірах. Змістом історії взагалі служить історичний процес, який розкривається в явищах людського життя, відомості про яких збереглися в історичних пам'ятках і джерелах. Явища ці надзвичайно різноманітні, стосуються розвитку господарства, зовнішньої і внутрішньої суспільного життя країни, міжнародних відносин, діяльності історичних особистостей.

Відповідно і історія - наука багатогалузева, вона складається з цілого ряду самостійних галузей історичного знання, а саме: історії економічної, політичної, соціальної, громадянської, військовій, держави і права, релігії та ін До історичних наук відносяться також етнографія, вивчає побут і культуру народів, і археологія, що вивчає історію по речовими джерелами старовини - знаряддям праці, домашнього начиння, прикрас і ін, а також цілим комплексам - поселенням, могильників, скарбам.

Іс...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Теорія Жана Бодена про роль кліматичного і астрономічного факторів в історі ...
  • Реферат на тему: Методологія історії
  • Реферат на тему: Соціальна філософія як методологія науки економічної діяльності
  • Реферат на тему: Історія історичної науки. Історіографія загальної історії
  • Реферат на тему: Філософія історії - новий етап у розвитку соціального пізнання