Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Методична розробка теоретичного заняття для студентів коледжу з дисципліни &Основи бухгалтерського обліку& за темою &Бухгалтерський баланс&

Реферат Методична розробка теоретичного заняття для студентів коледжу з дисципліни &Основи бухгалтерського обліку& за темою &Бухгалтерський баланс&

Введення


Професійне навчання необхідна складова якісної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, оскільки значною мірою від рівня їх кваліфікації залежать реальні успіхи виробництва.

Мета курсової роботи - спроектувати методичну розробку теоретичного заняття для студентів коледжу з дисципліни «Основи бухгалтерського обліку» за темою «Бухгалтерський баланс».

У відповідності з поставленою метою можна виділити наступні завдання:

вивчити і проаналізувати методичну літературу, нормативну і навчально-програмну документацію (ФГОС СПО за спеціальністю 080114 «Економіка та бухгалтерський облік», робочий навчальний план коледжу, робоча програма навчальної дисципліни «Основи бухгалтерського обліку»);

визначити роль і місце дисципліни «Основи бухгалтерського обліку» у підготовці бухгалтера, фахівець з оподаткування;

визначити виховні і розвиваючі можливості дисципліни «Основи бухгалтерського обліку»;

розробити фрагмент календарно-тематичного плану;

обгрунтувати вибір методів, засобів і форм навчання;

розробити методику проведення теоретичного заняття.Глава 1. Методичний аналіз


.1 Загальна характеристика дисципліни і розділу


Відповідно до ФГОС СПО за спеціальністю 080114 «Економіка та бухгалтерський облік», дисципліна «Основи бухгалтерського обліку» відноситься до числа дисциплін професійного циклу і спрямована на формування у студента економічного світогляду і здібностей оцінки професійної діяльності з позиції законності вироблених господарських операцій та захисту фінансових та майнових інтересів власників.

У програмі дисципліни «Основи бухгалтерського обліку», за фахом середньої професійної освіти: 080114 «Економіка та бухгалтерський облік», прописані вимоги до рівня засвоєння, змісту дисципліни, визначено мету і завдання даної дисципліни.

У результаті освоєння дисципліни навчається повинен

Вміти:

Застосовувати нормативне регулювання бухгалтерського обліку; Орієнтуватися на міжнародні стандарти фінансової звітності; Дотримуватися вимоги до бухгалтерського обліку; Слідувати методам і принципам бухгалтерського обліку; Використовувати форми і рахунки бухгалтерського обліку. Застосовувати метод подвійного запису при відображенні господарських операцій в обліку; Використовувати різні накопичувальні регістри при угрупованні облікової інформації; Використовувати різні способи виправлення помилок при господарських операцій. Знати: Нормативне регулювання бухгалтерського обліку та звітності; Національну систему нормативного регулювання обліку; Міжнародні стандарти фінансової звітності, у тому числі основні елементи стандартів, порядок їх розроблення; рівні використання стандартів у різних країнах; Поняття бухгалтерського обліку; Сутність і значення бухгалтерського обліку; Історію бухгалтерського обліку; у тому числі моделі обліку в різних країнах; Основні вимоги до ведення бухгалтерського обліку; Предмет, метод і принципи бухгалтерського обліку; План рахунків бухгалтерського обліку; Форми бухгалтерського обліку; Порядок застосування подвійного запису і складання проводок за рахунками.

Дана дисципліна вивчається на 2 курсі в 3 семестрі. Навчальним планом для даної дисципліни визначено.


Вид навчальної работиОб'ём часовМаксімальная навчальне навантаження (всього) 96Обязательная аудиторна навчальна навантаження (всього) 64в тому числі: лекційні занятія44 практичні занятія20 контрольні работи6Самостоятельная робота учня (всього) 32Ітоговий контроль встановлений у формі заліку по завершенню курсу.

На вивчення розділу «Методи бухгалтерського обліку» відводиться 44 годин, з них:

· Тема 2.1 Майно організації:

Лекційні заняття - 2:00

Практичні заняття - 4:00

Самостійна робота - 2:00

· Тема 2.2 Бухгалтерський баланс:

Лекційні заняття - 2:00

Практичні заняття - 6:00

Самостійна робота учнів - 4:00

· Тема 2.3 План рахунків бухгалтерського обліку

Лекційні заняття - 2:00

Пра...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: План Рахунків бухгалтерського обліку - основа системи організації обліку
  • Реферат на тему: Відображення обліку операцій в банках на Рахунка бухгалтерського обліку
  • Реферат на тему: Практичні основи бухгалтерського обліку майна організації
  • Реферат на тему: Сутність і зміст податкового обліку та його відмінність від бухгалтерського ...
  • Реферат на тему: Глобалізація світової економіки та її вплив на розвиток бухгалтерського обл ...