Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Система соціального забезпечення службовців правоохоронних органів Російської Федерації

Реферат Система соціального забезпечення службовців правоохоронних органів Російської Федерації

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи соціального забезпечення співробітників ОВС

. 1 Нормативна основа соціального захисту співробітників ОВС

. 2 Характеристика соціального забезпечення співробітників ОВС

. 3 Історія соціального забезпечення співробітників ОВС

Глава 2. Аналіз видів соціального забезпечення співробітників ОВС

. 1 Аналіз грошового забезпечення співробітників ОВС

. 2 Аналіз житлового забезпечення співробітників ОВС

. 3 Аналіз соціального забезпечення співробітників ОВС в частині медичного обслуговування, санаторно-курортного лікування та обов'язкового державного страхування

Висновок

Список літератури

Додаток
Введення


Актуальність теми дослідження.

В даний час тема соціального забезпечення громадян є досить актуальною. Гострота цієї проблеми пов'язана з процесом реформування соціальної сфери, що відбувається протягом останніх років. Особливе місце в системі соціального захисту населення займає соціальний захист службовців правоохоронної служби, що забезпечують безпеку і правопорядок країни. Своєю чер гою, ефективність діяльності правоохоронних органів багато в чому визначається системою оплати та стимулювання праці, а також соціальними гарантіями, наданими їм з боку держави.

При реалізації соціальної реформи на законодавчому рівні прийнято низку заходів для підвищення рівня життя співробітників правоохоронних органів. У той же час в процесі реформування натуральні пільги замінені грошовими виплатами, які часто не є реальною компенсацією фактичних витрат. Порядок встановлення та індексації грошового забезпечення співробітників правоохоронних органів не гарантує реальне збільшення рівня доходів відповідно з економічним зростанням в країні і зростанням доходів інших груп населення. Зростаюче з кожним роком відставання розміру грошового забезпечення співробітників від рівня оплати праці, аналогічних за рівнем кваліфікації, професійних якостей і навичок працівників позабюджетного сектора економіки викликає або зниження зацікавленості співробітників у вирішенні поставлених завдань, наявність «формального підходу» при виконанні своїх посадових обов'язків, або веде до звільнення зі служби висококваліфікованих фахівців. І, як результат, відбувається зниження ефективності правоохоронної служби в цілому.

Проблемою дослідження є гостра необхідність перегляду принципів і практики не тільки існуючої системи оплати і стимулювання праці, але також системи соціального забезпечення співробітників правоохоронної служби, її оптимізації, вдосконалення механізмів реалізації положень чинної нормативної правової бази. Комплекс заходів, що реалізуються в рамках «соціального пакету», повинен бути спрямований не тільки на підвищення рівня соціальної захищеності службовців, але й на якісний ріст їх соціально-професійного статусу, стимулювання діяльності службовця з метою підвищення ефективності правоохоронної служби, в цілому, подолання економічних основ корупції в правоохоронних органах.

Рішення сформульованої проблеми склало мета дослідження: вивчити зміст та історію соціального забезпечення співробітників органів внутрішніх справ і вивчення проблем реалізації соціальних гарантій.

Об'єктом дослідження є система соціального забезпечення службовців правоохоронних органів Російської Федерації.

Предметом дослідження- Конституція Російської Федерації, укази Президента Російської Федерації, постанови Уряду Російської Федерації, наказами Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, нормативно-правові акти регулюють соціальні гарантії співробітників органів внутрішніх справ.

У відповідності з об'єктом і предметом в дослідженні вирішуються наступні завдання:

Охарактеризувати соціальне забезпечення співробітників ОВС.

Проаналізувати федеральне законодавство та відомчі нормативно-правові акти в галузі соціального забезпечення службовців правоохоронної служби.

Проаналізувати історію соціального забезпечення співробітників ОВС.

Проаналізувати види соціального забезпечення співробітників ОВС

Методологічною основою дослідження є комплекс наукових методів, у тому числі метод аналізу та синтезу. У ході роботи використані також методи моделювання і порівняльного аналізу, історичного, логіко-юридичного, конкретно-соціологічного, системно-структурного аналізу.

Теоретичну баз...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проблеми соціального захисту співробітників правоохоронних органів
  • Реферат на тему: Оплата праці та соціальне забезпечення співробітників митних органів Російс ...
  • Реферат на тему: Дослідження взаємозв'язку темпераменту і стресостійкості у співробітник ...
  • Реферат на тему: Грошове забезпечення співробітників органів внутрішніх справ для обчислення ...
  • Реферат на тему: Пенсійне забезпечення співробітників Державної протипожежної служби, пільги ...