Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Засоби захисту відповідача проти позову

Реферат Засоби захисту відповідача проти позову

Недержавні освітні установи

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«СИБІРСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»


РЕФЕРАТ

Дисципліна Арбітражний процес

Тема: Засоби захисту відповідача проти позову


Виконала: ст. ЮВН - 162 (3) Максимова Ю.В.Омськ +2014

ЗМІСТ


Введення

Глава I. Заперечення проти позову як засобу захисту

. 1 Поняття і правові підстави заперечення проти позову

. 2 Матеріально-правові та процесуально-правові заперечення

Глава II. Зустрічний позов як засіб захисту проти позову

. 1 Поняття зустрічного позову

. 2 Пред'явлення та умови прийняття зустрічного позову

Глава III. Проблеми вибору способу захисту проти позову

. 1 Отграничение заперечення і зустрічного позову

. 2 Правила вибору засоби захисту проти позову

Висновок

Список використаної літератури

Додаток


ВСТУП


У юриспруденції вчення про позов є одним з фундаментальних, і привертає до свого дослідження багатьох вчених цивілістів-процесуалістів. Не дивлячись на те, що дефініція позову відноситься до числа теоретичних розбіжностей, правовий інститут позову не применшує свого наукового і практичного значення. У цьому зв'язку отримання знань про даний правовому інституті, його правової природи, умов реалізації, має, з одного боку, велике значення для кожного громадянина та організації, які захищають свої суб'єктивні цивільні права, або охоронювані законом інтереси, з іншого - зумовлює необхідність отримання таких знань кожним членом арбітражного суду і судів загальної юрисдикції, оскільки ст. 2 АПК РФ і ст. 2 ЦПК РФ, називає, як корінних і найбільш значущих цілей цивільного судочинства захист прав і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій.

Проблема захисту проти позову також, безсумнівно, має практичне значення. Проте в даний час вона не привернула до себе належної уваги вітчизняних процесуалістів, в результаті багато питань, що виникають у практиці застосування відповідачем для свого захисту зустрічного позову та заперечення, залишилися поза теоретичного дослідження.

Правильна організація захисту проти позову, що включає в себе і вибір способу цього захисту, служить інтересам не тільки відповідача, а й суду, покликаного здійснювати правосуддя. Встановлення об'єктивної істини по кожному розглянутому судом справі неможливо без повного та всебічного дослідження всіх обставин справи. Однією з неодмінних умов такого дослідження є активна діяльність відповідача в рамках обраного ним для себе способу захисту. Тому суд, зобов'язаний надавати сторонам всемірне сприяння у захисті їх прав, прямо зацікавлений у належному виборі відповідачем способу свого захисту.

Мета цієї роботи визначити сутність, правову природу позову, встановити існуючі теоретичні та практичні проблеми даного правового інституту в цивільному процесі, сформулювати логічно обгрунтовані висновки, пропозиції щодо їх усунення, рекомендації щодо впровадження отриманих результатів у практику.

Досягнення цієї мети пов'язане з вирішенням наступних завдань:

розглянути заперечення проти позову як спосіб захисту, охарактеризувати матеріально-правові та процесуально-правові заперечення;

визначити поняття зустрічного позову як способу захисту проти позову, розглянути порядок пред'явлення та умови прийняття зустрічного позову;

визначити проблеми вибору способу захисту проти позову.

Для дослідження та аналізу питань, сформульованих у змісті дипломного дослідження, будуть використовуватися спеціальні способи (методи) наукового дослідження, наприклад, такі, як: діалектичний, статистичний, історичний, формально-логічний, порівняльно-правовий, системно-структурний, метод вивчення ефективності дії правових норм та ін.


1. Заперечення проти позову ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ


. 1 Поняття і правові підстави заперечення проти позову


Поняття про заперечення як цивільно-правовому інституті бере свій початок в римському праві в інституті ексцепціі (exceptio). Останній мав переважно процесуальний характер і включав в себе систему процесуальних дій, сп...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття позову, засоби захисту проти позову, види позовів
  • Реферат на тему: Порядок пред'явлення позову і наслідки його недотримання
  • Реферат на тему: Поняття позову і його елементів
  • Реферат на тему: Право на позов і право на пред'явлення позову
  • Реферат на тему: Забезпечення позову: теорія і практика