Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності на прикладі ТОВ &Томський картон&

Реферат Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності на прикладі ТОВ &Томський картон&

Зміст

бухгалтерський звітність фінансовий підприємство

Введення

. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

. 1 Сутність і призначення бухгалтерського обліку

. 2 Основні вимоги до ведення бухгалтерського обліку

. 3 Характеристика нормативних документів бухгалтерської звітності

. Аналіз побудови бухгалтерської звітності на підприємстві ТОВ ??laquo; Томський картон

. 1 Коротка економічна характеристика підприємства

. 2 Оцінка формування бухгалтерської звітності на підприємстві

Висновок

Список літератури

Програми


Введення


Бухгалтерський облік є найважливішою ланкою сучасної системи управління діяльністю господарюючого суб'єкта (організації). Він здійснює інформаційне забезпечення суб'єкта управління про фінансово-господарської діяльності. За його даними визначають результати діяльності, як самої організації, так і її підрозділів, здійснюючи повсякденний контроль раціональним використанням наявних ресурсів, складом, структурою і способах формування фінансових результатів. Для характеристики і вивчення підсумків фінансово-господарської діяльності організації за звітний період, дані бухгалтерського обліку узагальнюються і систематизуються у звітності. Тому звітність являє собою сукупність показників, що характеризують стан і результати діяльності організації за минулий період, узагальнених в певному порядку і послідовності. Складання звітності є завершальним етапом облікового процесу. Звітність виконує важливу функціональну роль у системі економічної інформації.

Бухгалтерська (фінансова) звітність - єдина система даних про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами. Вона, як частина системи обліку та звітності, інтегрує інформацію всіх видів обліку (бухгалтерського, статистичного, оперативно-технічного), забезпечує зв'язок і зіставлення планових, нормативних та облікових даних, представлених у вигляді таблиць. Як джерело інформації про діяльність організації звітність використовується внутрішніми користувачами для управління економікою організації та вжиття необхідних заходів щодо її розвитку. Ретельне вивчення та показників звітності дають можливість виявляти потреби у фінансових ресурсах, оцінювати правильність і ефективність прийнятих інвестиційних рішень, визначати основні напрямки політики дивідендів, здійснювати прогнозні розрахунки фінансових показників майбутніх звітних періодів і так далі.

Узагальнена інформація про діяльність організації використовується і різними зацікавленими зовнішніми користувачами для прийняття певних ділових рішень в частині довіри до організації як до партнера і доцільності ведення в ній справ, визначення умов кредитування та можливості повернення кредиту, оцінки її здатності виплачувати дивіденди, перевірки правильності розрахунків податків і так далі.

Цілями даної курсової роботи є правові основи введення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності.

Завдання курсової роботи:

на основі наявних даних сформувати інформацію, необхідну для складання бухгалтерської звітності;

познайомитися із заповненням усіх форм звітності;

призвести форм звітності;

вивчити основні вимоги, що пред'являються до бухгалтерської звітності;

познайомитися з вимогами реальності і наступності бухгалтерського балансу.


1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку


. 1 Сутність і призначення бухгалтерського обліку


Бухгалтерський облік зародився в епоху Італійського Відродження. У цей час була винайдена подвійна запис, яка дала поштовх до подальшого розвитку приватного капіталу. У XIII-XIV ст. системою подвійного запису користувалися в деяких торгових центрах Північної Італії.

З розвитком бухгалтерського обліку пов'язані імена: італійського рахівника Ніколо д'Анастасіо; італійського теоретика і юриста Франческо Вілла (він визначив мету обліку в контролі за рухом господарських цінностей); Джузеппе Чербоні (творець вчення по логічного запису фактів господарської діяльності); Фабіо Беста (визначив облік як науку про економічний контролі); швейцарського вченого І.Ф. Шера; французьких учених Е. Леоте і А. Гільбо та ін.

Систематизувати облік першим почав францисканський чернець Лу...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Взаємозв'язок елементів бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітно ...
  • Реферат на тему: Складання бухгалтерської звітності по обліку майна організації на прикладі ...
  • Реферат на тему: Розкриття у фінансовій звітності інформації про податкові зобов'язання ...
  • Реферат на тему: Використання даних бухгалтерського обліку та звітності для прийняття коротк ...
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку та аналіз фінансової звітності організац ...