Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Теоретико-правове дослідження судових актів судів першої інстанції

Реферат Теоретико-правове дослідження судових актів судів першої інстанції

План


Введення

Глава 1. Теоретичні аспекти судових актів

. 1 Поняття судових актів (вимоги, характеристика)

. 2 Класифікація судових актів (постанова сюди)

Глава 2. Судове рішення і судовий наказ

. 1 Класифікація судових рішень

. 2 Вимоги, що пред'являються до судового рішення

. 3 Усунення недоліків судового рішення

. 4 Законна сила судового рішення

. 5 Поняття судового наказу і наказного провадження (вимоги)

Глава 3. Судове визначення

. 1 Поняття, сутність і значення ухвали суду першої інстанції

. 2 Законна сила ухвал суду першої інстанції

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Будівництво молодої суверенної держави, яке обрало своїми пріоритетами демократичний устрій суспільства і ринкове функціонування економіки, не могло не включити творення такої найважливішої його опори, як судово-правова система життєзабезпечення кардинальних змін у механізмі взаємодії гілок влади, в тому числі судової, правоохоронної структур держави, без вироблення такого законодавства, яке стимулює розвиток ринкових відносин і ґрунтується на повазі прав людини. Без цієї опори воно принципово не може відбутися.

Основні ідеї правової реформи реалізовані в Конституції Республіки Казахстан. Але вони повинні матеріалізуватися в законах прямої дії, у діяльності якісно трансформованих правоохоронних і судових органів.

Казахстан цілеспрямовано йде до зміцнення юридичних засад забезпечення прав громадян. Суть цього процесу зводиться до правової освіти населення, формуванню професійного та доступного корпусу, до створення системи, в якій всі рівні у своїх правах і можливостях отримати судовий захист.

Десять років реформи можна назвати епохою для нашої системи правосуддя. Її значення не можна недооцінювати, зміни відбулися однаково масштабні і глибокі. Зокрема, закладені законодавчі гарантії вільної підприємницької діяльності, захисту права власності. Нове правоохоронне законодавство перетворило цивільний процес в ефективний інструмент захисту честі та гідності громадян, законодавець посилив гарантії захисту прав особи. Чимало важливих заходів було прийнято і для підвищення ефективності правосуддя.

Але всі реформи можуть руйнуватися без незалежної судової системи. Це набуває особливої ??актуальності, тому як саме суд стоїть на сторожі Конституції, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Як один з позитивних результатів відбуваються реформ особливо хотілося б відзначити становлення судів як самостійних державних органів, призначенням яких є захист прав, свобод і законних інтересів громадян і організацій, забезпечення дотримання Конституції та виконання законів республіки. Сьогодні в республіці кожен має доступ до правосуддя, може звернутися до суду за захистом своїх порушених прав, оскаржити дії будь-якої посадової особи. Як свідчить судова статистика, кількість судових позовів громадян щодо захисту своїх порушених прав збільшується день у день.

Закріплення в процесуальних законах Республіки Казахстан принципу змагальності та рівноправності сторін та інших принципів зробило істотний вплив на становлення всього правосуддя в країні, дало суду можливість розглядати спори та справи з більшою неупередженістю, звільнило суддів від ролі обвинувача у кримінальних справах.

Швидкі темпи розвитку суспільних відносин, підвищення політичної активності громадян і громадських об'єднань, встановлення реальних ринкових інститутів, у тому числі збільшення числа власників, виникнення найбільших недержавних господарюючих суб'єктів вимагають нового державного підходу до питань правосуддя та негайної коригування чинного законодавства.

Суттєву роль у розвитку судово-правової реформи відіграло прийняття нового Конституційного закону Республіки Казахстан Про судову систему і статус суддів Республіки Казахстан від 25.12.2000 року.

Продиктовані часом вимоги про необхідність створення в республіці автономної судової системи, введення спеціалізованих судів, зміцнення суддівського корпусу втілилися реально в життя.

Набуття судами на законодавчій основі реального статусу однієї з гілок державної влади, безсумнівно, сприяє підвищенню їх авторитету та ефективності судової діяльності. Незалежність судді при здійсненні правосуддя, незмінюваність, недоторканність, відповідальність за неповагу до суду звели фігур...


сторінка 1 з 31 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Акти суду першої інстанції. Виконання судового рішення
  • Реферат на тему: До питання про застосування європейських стандартів щодо захисту прав людин ...
  • Реферат на тему: Апеляційне провадження з перевірки судових постанов судів першої інстанції
  • Реферат на тему: Проблема захисту прав людини як найважливіший напрям судової реформи сучасн ...
  • Реферат на тему: Судова форма захисту прав і охоронюваних інтересів громадян і організацій