Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Акти суду першої інстанції. Виконання судового рішення

Реферат Акти суду першої інстанції. Виконання судового рішення

каспійську Громадський університет

Кафедра приватноправових дисциплін

В«Цивільне процесуальне право РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАНВ»

Алмати, 2011


Тема 19. Акти суду першої інстанції


. Акти суду першої інстанції та їх види


Судовий наказ - це правозастосовний акт у вигляді постанови судді, винесеного за заявою кредитора про стягнення грошових сум або про витребування рухомого майна від боржника. Разом з тим судовий наказ є одночасно виконавчим документом і приводиться у виконання в порядку, встановленому для виконання судових постанов (ст.139 ЦПК).

Судове рішення - судовий акт, яким справа вирішується по суті (ст.ст. 217, 219 ЦПК).

Судове визначення - судовий акт, яким справа не вирішується по суті (ст.ст. 251, 252 ЦПК).


2. Вимоги, що пред'являються до судового рішення


Постанова суду першої інстанції, яким справа вирішується по суті, виноситься у формі рішення.

Рішення виноситься в нарадчій кімнаті. Присутність у цій кімнаті інших осіб не допускається. По закінченні робочого часу, а також протягом робочого дня суд (суддя) вправі зробити перерву для відпочинку з виходом з дорадчої кімнати. p align="justify"> Рішення суду повинно бути законним і обгрунтованим. Суд засновує рішення лише на тих доказах, які були досліджені в судовому засіданні. При винесенні рішення суд оцінює докази, визначає, які обставини, що мають значення для справи, встановлені і які не встановлені, які правовідносини сторін, який закон повинен бути застосований у даній справі і чи підлягає заявлена ​​вимога задоволенню. p align="justify"> Суд вирішує справу в межах заявлених позивачем вимог. Однак за згодою позивача суд може вийти за межі заявлених ним вимог, якщо визнає це необхідним для захисту його прав, свобод і охоронюваних законом інтересів, а також в інших випадках, передбачених законом. Суд, визнавши необхідним з'ясувати нові обставини, що мають значення для справи, або додатково досліджувати докази, виносить ухвалу про поновлення розгляду справи по суті. Після закінчення розгляду справи по суті суд знову заслуховує судові дебати, а у випадку, передбаченому статтею 213 ЦПК, і висновок прокурора. p align="justify"> При вирішенні справи по суті суд виносить короткий (скорочена) рішення, що складається з вступної, мотивувальної і резолютивної частин. За письмовим клопотанням сторін, заявленому до вступу рішення в законну силу, або за своїм розсудом, суд виносить мотивовану рішення, що складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин. p align="justify"> Рішення виноситься ім'ям Республіки Казахстан. Рішення складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин. p align="justify"> У вступній частині рішення зазначаються: дата і місце винесення рішення; найменування суду, який виніс рішення; склад суду; секретар судового засідання; сторони; інші особи, що у справі, та представники; предмет спору або заявлене вимога . Описова частина рішення повинна містити вказівку на вимогу позивача, заперечення відповідача і пояснення інших осіб, що у справі. У мотивувальній частині рішення мають бути зазначені обставини справи, встановлені судом; докази, на яких грунтуються висновки суду про права та обов'язки; доводи, за якими суд відкидає ті чи інші докази, і закони, якими керувався суд. У разі визнання позову відповідачем у мотивувальній частині може бути зазначено лише на визнання позову і прийняття його судом. p align="justify"> Резолютивна частина рішення повинна містити висновок суду про задоволення позову або про відмову в позові повністю або в частині, вказівку на розподіл судових витрат, на термін і порядок оскарження рішення, а також і інші висновки. У разі, коли суд встановлює певний порядок і термін виконання рішення або звертає рішення до негайного виконання, або вживає заходів до забезпечення його виконання, про це зазначається в рішенні. Рішення викладається у письмовому вигляді суддею і підписується ним. Виправлення в рішенні повинні бути обумовлені перед підписом судді. br/>

3. Законна сила судового рішення


Рішення суду першої інстанції набирають законної сили після закінчення строку на їх апеляційне оскарження, опротестування, якщо вони не були оскаржені або опротестовані. У разі складення скарги або протесту в апеляційному та касаційному порядку рішення, якщо його не скасовано, набирає законної...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рішення конституційного суду як самостійний джерело права
  • Реферат на тему: Загальні положення про рішення арбітражного суду
  • Реферат на тему: Підвідомчість житлових спорів. Розірвання шлюбу, захист прав споживачів, п ...
  • Реферат на тему: Підстави для скасування або зміни судового рішення в касаційному порядку
  • Реферат на тему: Законна сила судового рішення