Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розробка програми аудиту обліку готівкових грошових коштів в касі і грошових документів

Реферат Розробка програми аудиту обліку готівкових грошових коштів в касі і грошових документів


Курсова робота

Розробка програми аудиту обліку готівкових грошових коштів в касі і грошових документів


Зміст


Завдання

Введення

. Розробка програми аудиту обліку готівкових грошових коштів в касі і грошових документів

. 1 Законодавча і нормативна база для проведення перевірки

. 2 Перевірка первинних документів, регістрів обліку та форм звітності

. 3 Запитальник аудитора, перелік і програма аудиторських процедур

. 4 Типові помилки і порушення при веденні обліку готівкових грошових коштів та грошових документів

. Практична (розрахункова) частина

. 1 Визначення рівня суттєвості

. 2 Оцінка рівня невід'ємного ризику

. 3 Розрахунок рівня ризику невиявлення

. 4 Визначення обсягу аудиторської вибірки і її десяти перших елементів

. 5 Складання плану аудиту та визначення чисельності аудиторської групи

. 6 Складання аудиторського висновку

Висновок

Список використаної літератури

Додаток

облік аудитор грошовий документ

Завдання


. Розробка програми аудиту обліку готівкових грошових коштів в касі і грошових документів.

. Практична (розрахункова) частина.

Варіант №7.


Вихідні дані для оцінки рівня суттєвості і аудиторського ризику

№ п/п Найменування базового показателяЗначеніе базового показателяДоля,% Значення, що застосовується для знаходження рівня существенності12341Балансовая прібиль12899121547,882Валовий обсяг реалізації, без НДС18105223621,043Валюта баланса13032922606,584Собственний капітал22348122681,765Общіе витрати предпріятія15442423088,48Уровень округлення - 15Пріемлемий аудиторський ризик- 0,06Ріск системи контролю - 0,9

Вихідні дані для розрахунку обсягу вибірки та визначення її десяти перших елементів

Ум. обозн.ПОКАЗАТЕЛІЕд. ізм.ВАРІАНТ7ОсОбщій обсяг перевіреній сукупності в грошовому вираженіітис. руб.900НбСуммарное грошове значення елементів найбільшою стоімостітис. руб.240КлСуммарное грошове значення ключових елементовтис. руб.100КокКонечний номер перевіряється совокупності1860НачНачальнй номер перевіряється совокупності1540

Вихідні дані для складання плану аудиту

№ п/пПОКАЗАТЕЛІЕд. ізм.ВАРІАНТ71.Прогнозіруемие обсяги робіт за розділами обліку, у тому чіслечел.час3601.1Аудіт грошових средствчел.час701.2Аудіт матеріально-виробничих запасовчел.час401.3Аудіт основних средствчел.час501.4Аудіт нематеріальних актівовчел.час01.5Аудіт розрахунків з оплати трудачел.час601.6Аудіт розрахунків з підзвітними ліцамічел.час151.7Аудіт фінансових вложенійчел.час01.8Аудіт статутного капіталу та розрахунків із учредітелямічел.час101.9Аудіт розрахунків з покупцями-замовниками з постачальниками і подрядчікамічел.час151.10Аудіт обліку кредитів і займовчел.час101.11Аудіт доходів і витрат організаціічел.час601.12Аудіт облікової політікічел.час51.13Аудіт зовнішньоекономічної деятельностічел.час252.Временние рамкі2.1Продолжітельность перевірки в робочих дняхдн.102.2Срокі проверкіУстанавлівается самостійно в квітні, травні поточного року відповідно до календарних датамі3.Режім роботи аудиторської группи3.1Колічество годин в деньчас63.2Колічество днів в неделедн.Пятідневная робочий тиждень Вихідні дані для формулювання думки в аудиторському висновку за результатами аудиту

ВаріантУсловія для аудиторського заключенія7.В ході аудиту виявлено, що звітність достовірно відображає фінансові результати діяльності, майновий і фінансовий стан аудируемого особи, але незакінчені судові розгляди, в яких аудіруемое особа виступає в якості відповідача викликають сумніви у дотриманні припущення безперервності діяльності

Введення


Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення системи фінансового контролю, що включає аудит, головна мета якого - забезпечити незалежний контроль за достовірністю інформації, що відображається в бухгалтерській (фінансової) та податкової звітності, дати об'єктивні реальні і точні відомості про аудируємий обличчі.

Необхідність, важливість і значимість проведення аудиту на підприє...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Порядок аудиту готівкових грошових коштів у касі на прикладі організації НП ...
  • Реферат на тему: Аудит обліку руху та збереження грошових коштів та грошових документів
  • Реферат на тему: Методика і практика обліку та аудиту грошових коштів
  • Реферат на тему: Теоретичні основи бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів організа ...
  • Реферат на тему: Управління, організація обліку та контроль готівкових грошових коштів та їх ...