Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Теоретичні основи бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів організації.

Реферат Теоретичні основи бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів організації.

Зміст


Введення

1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів організації

1.1 Грошові кошти як об'єкт бухгалтерського обліку та аудиту

1.2 Значення і завдання бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів

1.3 Методичні засади обліку коштів

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ Молочна Благодать

2.1 Організаційна характеристика підприємства ВАТ Молочна Благодать

2.2 Аудит обліку грошових коштів у ВАТ Молочна Благодать

3.3 Рекомендації щодо вдосконалення обліку грошових коштів

Висновок

Список літератури

Введення


У процесі здійснення своєї діяльності організації вступають у різні господарські зв'язки з іншими підприємствами, організаціями та особами. Постійно відбувається кругообіг господарських засобів в організації, у свою чергу, викликає безперервне відновлення різноманітних розрахунків, здійснюваних зазвичай в грошовій формі. Грошові кошти - це фінансові ресурси організації, які є найбільш високоліквідними активами, що забезпечують виконання зобов'язань будь-якого виду та рівня. Від наявності грошових коштів залежить ділова активність організації та своєчасність погашення кредиторської заборгованості.

Актуальність теми даної курсової роботи обумовлена ??тим, що правильна організація бухгалтерського обліку розрахункових операцій, здійснюваних у грошовій формі, забезпечує стійкість оборотності засобів організації, зміцнення її договірної і розрахункової дисципліни і поліпшення фінансового стану. Крім того, майстерне управління грошовими потоками сприяє підтримці поточної платоспроможності, з одного боку, і отримання додаткового прибутку від інвестування вільних грошових коштів, з іншого.

Грошові кошти характеризують початкову і кінцеву стадії кругообігу господарських засобів, швидкість руху яких багато в чому визначається ефективністю всієї підприємницької діяльності. Обсягом наявних у підприємства грошей як найважливішого платіжного засобу визначається платоспроможність підприємства - одна з найважливіших характеристик його фінансового становища. Грошові кошти є єдиним видом оборотних коштів, що володіє абсолютною ліквідністю, тобто негайної здатністю виступати засобам платежу за зобов'язаннями підприємства. Тому мистецтво управління грошовими потоками полягає не в тому, щоб накопичити якомога більше грошей, а в оптимізації їх запасів, в прагненні до такого планування руху грошових коштів, щоб до кожного чергового платежу підприємства за своїми зобов'язаннями забезпечувалося надходження грошей від покупців та інших дебіторів при збереженні необхідних резервів. Оскільки грошові кошти, перебуваючи в касі або на рахунках в банку, не приносять доходу, а їх еквіваленти - короткострокові фінансові вкладення - маю невисоку прибутковість, їх потрібно мати в наявності на рівні безпечного мінімуму. Однією з умов фінансового благополуччя організації є приплив коштів. Таким чином, виникає необхідність в кількісній оцінці фінансової діяльності підприємства в плані циркуляції грошових коштів на підприємстві.

Метою даної роботи є дослідження організації бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів та розробка напрямків вдосконалення обліку руху коштів на конкретному підприємстві.

Для її досягнення були поставлені наступні завдання:

дати характеристику грошовим коштам як об'єкту бухгалтерського обліку;

розглянути особливості законодавчо-нормативного регулювання бухгалтерського обліку грошових коштів в Російській Федерації;

вивчити методичні основи аудиту грошових коштів;

дати організаційно-економічну характеристику організації;

дослідити основні особливості документального оформлення руху грошових коштів, синтетичного та аналітичного обліку грошових коштів на прикладі ВАТ Молочна Благодать raquo ;;

розглянути порядок інвентаризація грошових коштів в досліджуваній організації;

бухгалтерський облік грошовий засіб

- вивчити результати аудиторської перевірки операцій з грошовими коштами;

сформулювати рекомендації щодо вдосконалення обліку грошових коштів в організації.

Об'єктом дослідження стала фінансово-господарська діяльність ТОВ ??laquo; Молочна Благодать за період 2011-2012 рр., основними видами діяльності якого є оптова торгівля молочної продукції, Предметом даного дослідження виступають грошові кошти підприємства.

Практична значимість проведеного дослі...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка програми аудиту обліку готівкових грошових коштів в касі і грошови ...
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку руху грошових коштів
  • Реферат на тему: Аудит обліку руху та збереження грошових коштів та грошових документів
  • Реферат на тему: Організація обліку грошових коштів, що знаходяться в касі організації
  • Реферат на тему: Організація обліку грошових коштів в касі організації на прикладі ЗАТ &Коло ...