Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Аудит обліку руху та збереження грошових коштів та грошових документів

Реферат Аудит обліку руху та збереження грошових коштів та грошових документів

Введення


Метою аудиту є висловлення думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності аудіруемих осіб і відповідності ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації. При цьому достовірної та повної вважається інформація, сформована виходячи з правил і принципів, що містяться в документах системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності, яка дозволяє користувачеві цієї звітності на підставі її даних робити правильні висновки про результати господарської діяльності, фінансовому та майновому положенні аудіруемих осіб і приймати базуються на цих висновках обгрунтовані рішення.


Аудит обліку руху та збереження грошових коштів та грошових документів


Мета аудиторської перевірки касових операцій - встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку та оподаткування операцій з руху готівкових грошових коштів чинним в Російській Федерації в періоді нормативним документам для формування думки про достовірність бухгалтерської звітності в усіх суттєвих аспектах.

Даний напрямок аудиту може бути реалізоване при проведенні як обов'язкової, так і ініціативної аудиторської перевірки, а також може бути предметом окремого договору, але найчастіше входить складовою частиною в договір загального аудиту.

Етапи аудиторської перевірки касових операцій можуть бути організовані в наступній послідовності:

- визначення мети і основних завдань аудиту, добірка нормативних актів, відповідність яким необхідно перевірити;

- складання аудиторської програми (можливе застосування тестів засобів контролю) і програми процедур по суті;

- визначення доцільності використання результатів роботи внутрішнього аудиту (якщо він організований на підприємстві і охоплює даний напрямок);

- перевірка організації матеріальну відповідальність касира;

- документальне підтвердження відповідності даних бухгалтерського балансу за статтею «Грошові кошти» та Звіту про рух грошових коштів рахунками обліку грошових коштів, в тому числі що знаходяться в касах організації;

- документування істотних порушень ведення обліку, підготовки звітності, дотримання законодавства;

- інформування керівництва аудируемого особи про виявлені недоліки та отримання від нього письмових роз'яснень;

- контроль за внесенням аудіруемим особою виправлень в регістри та форми звітності.

Касові операції доцільно перевіряти суцільним методом. Це пов'язано з рухливістю даних активів і схильністю їх зловживань.

При складанні програми перевірки слід оцінити ефективність внутрішнього контролю за рухом і збереженням грошових коштів та інших цінностей у касі організації. За допомогою тестування аудитор дає попередню оцінку дотримання в організації касової дисципліни, виявляє найбільш уразливі ділянки, планує складу основних контрольних процедур, визначає особливості ведення обліку в організації. Про недостатню ефективність внутрішнього контролю можуть свідчити такі факти:

- відсутність в організації наказу керівника, який встановлює періодичність перевірок каси;

- відсутність в організації постійно діючої системи проведення раптових інвентаризацій каси;

- наявність ознак формального проведення інвентаризацій каси (попереджений касир);

- відсутність в штаті касира, коли ці функції покладені на іншого працівника без письмового розпорядження керівника організації;

- відсутність договору про повну матеріальну відповідальність з касиром;

- надання права підпису прибуткових і видаткових касових ордерів іншим особам крім керівника організації і головного бухгалтера, які не відбите розпорядженням керівника організації.

Низька оцінка ефективності внутрішнього контролю потребують збільшення обсягів аудиту та посилення уваги до даної ділянки перевірки.

Програма тестів засобів контролю являє собою перелік сукупності дій, призначених для збору інформації про функціонування системи внутрішнього контролю та обліку.

При плануванні аудиту конкретного підприємства перелік питань з метою визначення ефективності внутрішнього контролю і забезпечення збереження грошових коштів та достовірності відображення касових операцій у бухгалтерському обліку може видозмінюватися. Наведемо приблизний перелік питань, при формуванні думки на які аудитор повинен виявити позитивні і негативні факти.

Робочий етап перевірки касових операцій...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка програми аудиту обліку готівкових грошових коштів в касі і грошови ...
  • Реферат на тему: Теоретичні основи бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів організа ...
  • Реферат на тему: Відповідність методики обліку та оподаткування операцій з руху грошових кош ...
  • Реферат на тему: Організація обліку грошових коштів, що знаходяться в касі організації
  • Реферат на тему: Організація обліку грошових коштів в касі організації на прикладі ЗАТ &Коло ...