Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Формування іміджу глави муніципального освіти на прикладі формування іміджу глави Старомінський району

Реферат Формування іміджу глави муніципального освіти на прикладі формування іміджу глави Старомінський району

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«кубанський державний університет»

(ФГБОУ ВПО КубГУ)

Кафедра видавничої справи, реклами та медіатехнологій


ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ В ДАК

Завідувач кафедри

д. філол. наук, проф.

_____________ Н.П. Кравченко

_____________________ 2014ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА ПО ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ глави муніципального освіти (НА ПРИКЛАДІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ГЛАВИ Старомінський РАЙОНУ)


Роботу виконав (а) К.С. Ткачова

Факультет журналістики

Спеціальність 030601.65 Журналистика

Науковий керівник

д. філол. наук, проф. Н.П. КравченкоКраснодар +2014

Зміст


Введення

.Теоретіко-методологічні засади вивчення іміджу органів влади щодо створення іміджу

.1 Роль іміджу в управлінській діяльності

.2 Роль інформаційної роботи, як об'єкта наукового дослідження

.Спеціфіка інформаційної роботи по створенню іміджу голови району

.1 Структура інформаційної політики в районі

.2 Іміджева функція як основна складова інформаційної роботи

.3 Взаємодія зі ЗМІ та медіопланірованіе

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Актуальність теми. На політичній арені нашої держави лідер повинен володіти багатьма якостями і навичками. Нині суспільство важко обдурити горезвісними політичними технологіями і прийомами. Перш за все, на чолі будь-якої структури повинен стояти грамотний керівник. Йому необхідно мати великий запас особистісних якостей. Він повинен володіти розумовими здібностями, гнучкістю, дипломатією. Тільки з таким багажем можна створити імідж керівника, якому суспільство буде довіряти.

Світ навколо нас постійно змінюється, і ми навколо нього. Одного разу створений постулат з набором політтехнологій «замилює» очей. У зв'язку з цим виникає криза взаємин в розумінні лідера - політичний глухий кут. Тому над іміджем необхідно постійно працювати. Цим займаються різні соціальні інститути та організації РФ. Зовсім недавно вважали, що достатньо однієї авторитарності. Зараз бачення російського лідера розглядається під більш продуктивним кутом зору. Перш за все, імідж керівника, будується через призму соціологічного аналізу. Це дає можливість оцінити ситуацію, зробити покрокові поправки і йти до мети з більш конструктивним підходом.

Керівник адміністрації різного рівня, є першою особою муніципального освіти або сільських поселень. Глава - це вища посадова особа lt; # justify gt; - виявлено особливості формування іміджу глави муніципального освіти «Старомінський район»;

розкриті маніпулятивні технології інформаційного впливу на масову свідомість при висвітленні діяльності глави муніципального освіти (персонафікація, архетипізації, тематизация).

Практична значимість дипломної роботи.

Дана робота складається з конструктивних і деструктивних способів формування іміджу місцевої влади. Вона може бути використана в практичних цілях місцевими органами влади для аналізу та підготовки більш досконалих програм з розвитку позитивного іміджу глави муніципального освіти.

Окреслені в роботі проблеми конструювання іміджу місцевої влади допоможуть зацікавленим особам в їх усуненні.

Емпіричну базу дипломної роботи склали матеріали газети «Степова новь», телекомпанії МУП РКІЦ «Староминская», матеріали Інтернету, а також дані соціологічних досліджень відділу зв'язків зі ЗМІ адміністрації муніципального освіти Старомінський район.

Структура дипломної роботи.

Дипломна робота складається: вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

У вступі дано обгрунтування актуальності і значущості теми, мета, завдання, об'єкт і предмет дипломної роботи, розробленість теми, і внесок автора в роботу.

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади вивчення іміджу органів влади», розглядаються поняття, визначення, види, функції іміджу, основні його складові. А також формування іміджу владних структур. Дана глава служить теоретичним обгрунтуванням майбутніх розробок, містить загальну характеристику об'єкта і предмета дослі...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування позитивного іміджу органів державної влади
  • Реферат на тему: Теоретико-практичні засади Формування іміджу керівника загальноосвітнього з ...
  • Реферат на тему: Формування іміджу лідера в політичній рекламі
  • Реферат на тему: Формування іміджу політичного лідера на прикладі матеріалів ЗМІ
  • Реферат на тему: Формування іміджу політічного лідера