Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Витрати фірми і собівартість продукції

Реферат Витрати фірми і собівартість продукції

Контрольна робота

Витрати фірми і собівартість продукції1. Витрати виробництва та обігу

витрата собівартість калькулювання

Поняття витрат виробництва та обігу. Фірма в процесі своєї діяльності використовує свої матеріальні, трудові, фінансові та інші ресурси. Витрати зазначених ресурсів у грошовому вираженні можна згрупувати наступним чином:

поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції і послуг;

капітальні витрати на просте і розширене відтворення основних фондів і нематеріальних активів;

витрати на соціальний розвиток підприємця і колективу.

Основну частку у витратах фірми складають поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції і послуг. Витрати живої і матеріалізованої праці фірми на виготовлення продукції, виконання робіт і надання послуг та їх реалізацію називаються витратами виробництва та обігу. Вони є грошовим вираженням витрат факторів виробництва, необхідних для здійснення фірмою своєї виробничої і комерційної діяльності.

Поняття «витрати», «витрати», «витрати виробництва та обігу» не рівнозначні. Витрати стають витратами в момент їх фактичного використання у виробництві. Приміром, підприємство витрачає кошти на покупку сировини і матеріалів для використання у виробництві, але витрачають їх при організації самого виробництва. Витрати приймаються до обліку в момент визнання доходів (принцип нарахування). Під витратами фірми розуміється зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна), що приводить до скорочення капіталу даної фірми. Витрати - це фактична втрата вартості взагалі, а витрати - це втрата вартості, обумовлена ??виробничою діяльністю. У витратах, крім витрат, відображаються позапланові витрати (упущення в господарській діяльності і надзвичайні втрати), а також витрати, не пов'язані безпосередньо з виробничим процесом.

Витрати формуються під впливом вартості використовуваних факторів виробництва, величини обсягу виробництва та асортименту продукції. З цього випливає, що вихідним моментом у встановленні динаміки і характеру формування витрат є визначення величини виробничих потужностей і тенденцій розвитку обсягів виробництва.

Витрати фірми в ринковій економіці діляться на явні (бухгалтерські) і диктував. Явні витрати - це витрати, що приймають форму прямих платежів постачальникам факторів виробництва і відбиваються в бухгалтерській звітності. Однак фірма крім явних витрат має і неявні (змінні) витрати.

Диктував (альтернативні) витрати - це упущена вигода фірми, яка могла б бути отримана при виборі альтернативних варіантів здійснення своєї фінансово-господарської діяльності. Так, власник підприємства може використовувати власні ресурси (капітал, праця тощо.), Нікому сплачуючи за це і не відображаючи в бухгалтерській звітності, але від цього вони не стають менш реальними.

Кожна фірма має витрати як виробничого, так і комерційного характеру. Виробнича фірма крім витрат безпосередньо на виробництво продукції, витрачає кошти на вивчення ринку і збут продукції. Торгова фірма має витрати, не тільки пов'язані з реалізацією товарів, а й підготовкою товарів до продажу (переробка, фасування, зберігання, переміщення і т.д.), тобто витрати виробничого характеру. У міру подальшого розвитку економіки та спеціалізації галузей господарювання, фірми будуть звільнятися від невластивих їм функцій і відповідно витрат. Виробниче підприємство буде більше приділяти увагу виробництву, довівши товар до повної готовності до споживання. Торгова фірма тим самим менше буде витрачати кошти на продовження процесу виробництва в сфері обігу.

Постійні, змінні та загальні витрати виробництва, характер їх взаємозв'язку. Різні види ресурсів по-різному переносять свою вартість на готову продукцію. Відповідно до цього в теорії і на практиці розрізняють постійні та змінні витрати виробництва.

До постійних витрат виробництва відносяться витрати, величина яких не змінюється зі зміною обсягів виробництва. Вони повинні бути оплачені, навіть якщо фірма не виробляє продукцію (роботи, послуги). До них відносяться відрахування на амортизацію, оренда будівель та обладнання, страхові внески, оплата вищого управлінського персоналу і т.д.

У свою чергу, постійні витрати, залежно від впливу припинення діяльності фірми, діляться на залишкові і стартові. Фірма продовжує на якийсь час нести залишкові витрати (орендна плата, комунальні платежі, виплата працівникам заробітної плати в сумі мін...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Витрати виробництва та обігу. Граничні витрати і оптимальний обсяг виробни ...
  • Реферат на тему: Види витрат виробництва постійні, змінні і загальні, середні і граничні вит ...
  • Реферат на тему: Капітальні витрати та поточні витрати на забезпечення пожежної безпеки
  • Реферат на тему: Витрати виробництва і собівартість сільськогосподарської продукції
  • Реферат на тему: Витрати виробництва і собівартість продукції тваринництва сільськогосподарс ...