Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Витрати виробництва і собівартість сільськогосподарської продукції

Реферат Витрати виробництва і собівартість сільськогосподарської продукції

НОВОСИБІРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Економічний інститут

Кафедра Маркетингу та економіки АПК

В В В В В В В В 

Курсова робота

з дисципліни

В«Економіка організаціїВ»

на тему:

В«Витрати виробництва і собівартість сільськогосподарської продукції В»

Варіант № 3Новосибірськ 2008


Зміст


Введення

1. Огляд літератури

2. Теоретична сутність витрат і собівартості продукції

3. Необхідність і шляхи зниження собівартості продукції тваринництва

4. Механізм впливу реконструкції корівника на зниження собівартості продукції тваринництва (розрахункова частина)

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Витрати, витрати, собівартість є найважливішими узагальнюючими показниками виробництва. Їх рівень багато в чому визначає величину прибутку і рентабельності, ефективність виробничої, комерційної та іншої діяльності. Раціональна мінімізація витрат є основним завданням управління витратами в рамках суб'єкта господарювання.

У умовах економічної та юридичної самостійності суб'єктів господарювання виникає необхідність постійного порівняння виручки і витрат з тим, щоб визначити прибуток або збиток за результатами діяльності. Діяльність будь-якого суб'єкта господарювання, зайнятого в тій чи іншій сфері діяльності, пов'язана з певними витратами (витратами) Собівартість відображає, скільки і яких витрат було використано на виробництво товару.

Витрати показують сукупність фактичних витрат на здійснення статутної діяльності протягом розрахункового періоду. Від сумарного обсягу витрат залежить основний результуючий показник - маса прибутку. Загальна величина витрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією продукції (робіт, послуг) називається собівартістю. Собівартість відображає величину поточних витрат, що забезпечують процес простого відтворення. Собівартість продукції (робіт, послуг) - це вартісна оцінка використовуваних в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на виробництво і реалізацію.

Витрати виробництва - це грошове вираження сукупних витрат живої і громадського праці на виробництво конкретного виду продукції.

Актуальність даної теми полягає в тому, що в даний час кожен підприємець прагне збільшити свою прибутку при мінімумі витрат.

Мета даної курсової роботи розглянути теоретичну сутність витрат та собівартість продукції, можливі шляхи зниження собівартості, також проведемо аналіз впливу реконструкції корівника на зниження собівартості продукції тваринництва.

Мета буде досягнута при дослідженні наступних питань: теоретична сутність витрат...


сторінка 1 з 24 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Витрати виробництва і собівартість продукції тваринництва сільськогосподарс ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собіварто ...
  • Реферат на тему: Аналіз матеріальних витрат і виявлення резервів зниження собівартості проду ...
  • Реферат на тему: Аудит витрат, що включаються в собівартість продукції