Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Основи формирование собівартості виробництва продукції підприємств АПК

Реферат Основи формирование собівартості виробництва продукції підприємств АПК

ВСТУП


Вірішіті Актуальні проблеми в Галузі виробничо-господарської діяльності підприємства нельзя без вдосконалення бухгалтерського обліку. Чітко налагодженно бухгалтерський облік своєчасно Забезпечує спожи управління необхідною та вірогідною інформацією для виконан всебічного АНАЛІЗУ господарської ДІЯЛЬНОСТІ та обґрунтування відповідніх управлінськіх чі маркетингових РІШЕНЬ.

зниженя собівартості виробництва продукції є одним Із найбільш актуальним Завдання сучасного розвитку Агропромислова підприємств України. Це требует наукового обґрунтування комплексу Завдання, Які реалізує предприятие у напрямку зниженя витрат виробництва. Тому розробка маркетингових ЗАХОДІВ относительно задіяння резервів зниженя собівартості продукції є в Основі формирование виробничо-збутової стратегії сучасного підприємства.

Метою даної діпломної роботи є поиск Шляхів зниженя собівартості виробництва продукції молочного скотарство та розробка науково обґрунтованих рекомендацій относительно организации облікової та маркетінгової ДІЯЛЬНОСТІ у сільськогосподарському товарістві З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Карпати Берегівського району, Закарпатської області.

ВРАХОВУЮЧИ мету дослідження, нами вірішувалісь следующие Завдання:

- уточніті економічний Зміст витрат виробництва та Розглянуто їх класіфікцію;

- Розглянуто Особливостігри маркетингового забезпечення підприємств АПК;

дати оцінку ресурсному ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ та проаналізуваті стан виробничо-збутової ДІЯЛЬНОСТІ про єкту дослідження;

Розглянуто стан обліково-фінансової роботи та організацію обліку витрат продукції молочного скотарство у господарстві;

- Розробити Предложения относительно удосконалення облікової роботи та организации збуту продукції господарства;

- Запропонувати заходь относительно маркетингових ЗАХОДІВ зниженя витрат господарства у Галузі тваринництва;

У діпломній работе розглядаються теоретичні основи формирование собівартості виробництва продукції підприємств АПК, де з ясовуються теоретичні аспекти сутності витрат виробництва та їх Класифікація. Крім того, розглядаються види собівартості сільськогосподарської продукції та ее види, а такоже Особливостігри системи маркетингового забезпечення підприємств АПК.

Оцінка сучасного стану маркетингового забезпечення виробничо-збутової ДІЯЛЬНОСТІ ТзоВ Карпати Включає аналіз ресурсного забезпечення господарства та ефектівності его использование, а такоже аналіз стану виробництва и реализации сільськогосподарської продукції.

У діпломній работе розглядається організація облікової та Фінансової роботи у господарстві, а такоже теоретичні аспекти организации обліку витрат на виробництво продукції молочного скотарство та наводитися розрахунок собівартості продукції основного стада ВРХ и ее корегування. ОКРЕМЕ харчування розглядаються екологічні аспекти ДІЯЛЬНОСТІ господарства та стан и вимоги техніки безпеки на об єкті дослідження.

Розробка маркетингових ЗАХОДІВ зниженя витрат на виробництво продукції молочного скотарство проводитися у напрямку организации использование резервів зниженя витрат господарства у Галузі тваринництва та удосконалення обліку витрат.

При проведенні дослідження вікорістовувалісь методи системного, структурно-логічного АНАЛІЗУ, монографічній, статистичний, графічний, а такоже Прийоми порівняння, обчислення абсолютних, відносніх та Середніх величин.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ витрати ВИРОБНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК


. 1 Економічна суть та Класифікація витрат виробництва


Витрати підприємства представляються собою сукупні витрати живої та уречевленої праці на виробництво Певного увазі продукції и вімірюються робочим годиною.

У процессе своєї ДІЯЛЬНОСТІ Кожне аграрне предприятие Здійснює матеріальні, Грошові и трудові витрати на просте и Розширене відтворення основних ФОНДІВ и оборотніх ЗАСОБІВ, виробництво и реалізацію продукції, соціальний розвиток трудового колективу ТОЩО. Найбільшу пітому Вагу у всех ціх витрат займають витрати на виробництво продукції.

Це дійсна витрати підприємства Незалежності від форми власності за. У условиях товарного виробництва витрати віступають у вартісній форме. Як Суспільні витрати смороду формують ВАРТІСТЬ продукту, яка візначається кількістю Суспільно необхідної праці. Загальний вигляд суспільних витрат:


з + V + т, (1.1)


де с - ВАРТІСТЬ спожитих ЗАСОБІВ виробництва;

V - ВАРТІСТЬ п...


сторінка 1 з 31 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль витрат виробництва та формування собівартості продукції в господарюван ...
  • Реферат на тему: Формування витрат виробництва та собівартості ПРОДУКЦІЇ
  • Реферат на тему: Облік витрат виробництва і собівартості продукції на підприємствах громадсь ...
  • Реферат на тему: Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості проду ...