Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

Реферат Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції





Зміст.

В§ 1. Основні принципи організації обліку витрат на виробництво

і калькулювання собівартості продукції ..................................... 4

В§ 2. Класифікація виробничих витрат ........................................ 4

В§ 3. Склад витрат, що включаються до собівартості продукції ...................... 8

В§ 4. Облік витрат за елементами витрат ............................................... 10

В§ 5. Облік витрат на виробництво продукції за статтями калькуляції ......... 12

Облік матеріальних витрат .......................................................... 13

Облік витрат на оплату праці ........................................................ 16

Облік витрат майбутніх періодів ................................................ 17

Облік резервів майбутніх платежів ........................................... 19

Облік витрат з обслуговування виробництва і управління .............. 20

Облік втрат від браку .................................................................. 24

Облік втрат від простоїв та інших виробничих витрат ........... 26

Облік і інвентаризація незавершеного виробництва ....................... 27

Облік напівфабрикатів власного виробництва ............................ 29

В§ 6. Облік витрат на виробництво і калькулювання

собівартості робіт і послуг допоміжних виробництв ................... 31

В§ 7. Зведений облік витрат на виробництво ............................................ 32

В§ 8. Особливості обліку витрат в торговельних організаціях ........................... 40

Додаток 1 ............................................................................... 41

Додаток 2 ............................................................................... 43

В 

Введення.

Собівартість продукції - виражені в грошовій формі витрати на її виробництво і реалізацію. В умовах переходу до ринкової економіки собівартість продукції є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності підприємства. Обчислення цього показника необхідно для: оцінки виконання плану по даному показнику і його динаміки; визначення рентабельності виробництва та окремих видів продукції; здійснення внутрішньовиробничого госпрозрахунку; виявлення резервів зниження собівартості продукції; визначення оптових цін на продукцію; обчислення національного доходу в масштабах країни; розрахунку економічної ефективності впровадження нової техніки, технології, організаційно - технічних заходів; обгрунтування рішень про виробництво нових видів продукції і зняття з виробництва застарілих.

Управління собівартістю продукції підприємств - планомірний процес формування витрат на виробництво всієї продукції і собівартості окремих виробів, контроль за виконанням завдань по зниженню собівартості продукції, виявлення резервів її зниження. Основними елементами системи управління собівартістю продукції є прогнозування і планування, нормування витрат, облік і калькулювання, аналіз і контроль за собівартістю. Всі вони функціонують у тісному взаємозв'язку один з одним.

Основні завдання бухгалтерського обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції - облік обсягу асортименту та якості виробленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг і контроль за виконанням плану за цими показниками; облік фактичних витрат на виробництво продукції і контроль за використанням сировини, матеріальних, трудових та інших ресурсів, за дотриманням встановлених кошторисів витрат на обслуговування виробництва та управлінню; калькулювання собівартості продукції і контроль за виконанням плану з собівартості; виявлення результатів діяльності структурних госпрозрахункових підрозділів підприємства по зниженню собівартості продукції.

У вітчизняній практиці облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції є складовою частиною загальної єдиної системи бухгалтерського обліку. <В 

В§ 1 Основні принципи організації обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

Організація обліку витрат на виробництво продукції заснована на наступних принципах: незмінність прийнятої методології обліку витрат на виробництво і калькуліровоніе собівартість продукції на протязі року; повнота відображення в обліку господарських операцій; правильне віднесення витрат і доходів до звітних періодів; розмежування в обліку поточних витрат на виробництво і капітальні Вожен; регламентація складу собівартості продукції.

Одне з основних умов отримання достовірної інформації про собівартість продукції - Чітке визначення складу виробничих витрат. p> У нашій країні складу собівартості продукції регламентується державою. Основні принципи формування цього складу визначені в Законі РФ В«Про податок на прибуток підприємств і орга...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собіварто ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції при поза ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і аналіз собівартості продукції
  • Реферат на тему: Облік витрат і калькулювання собівартості продукції допоміжних виробництв о ...