Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Аудит бухгалтерського обліку зобов'язань організацій

Реферат Аудит бухгалтерського обліку зобов'язань організацій

Введення

облік бухгалтерський зобов'язання банк

Актуальність дипломної роботи. У сучасних умовах становлення ринкової економіки та вдосконалення управління, вироблення нової стратегії розвитку підприємств посилюються роль і значення системи бухгалтерського обліку.

Зобов'язання підприємства, які виникають в ході його поточної діяльності, складають кредиторську заборгованість, тобто сукупність фінансових зобов'язань перед кредиторами. Під кредиторською заборгованістю розуміється заборгованість даної організації іншим організаціям та фізичним особам - кредиторам.

У діяльності підприємства можлива заборгованість контрагентам - постачальникам і підрядникам, працівникам підприємства, бюджету, позабюджетних соціальних фондів, дочірнім, залежним підприємствам, з одержаних авансів і т.д. У першу чергу до кредиторської заборгованості відносять заборгованість, яка виникає при розрахунках з постачальниками.

У зв'язку з переходом нашої країни від адміністративно-командної системи управління економікою до ринкових методів змінилася і різко зросла роль кредитів і позик. В даний час кредити банків, забезпечуючи господарську діяльність підприємств, сприяють їх розвитку, збільшення обсягів виробництва продукції, робіт, послуг. У цих умовах зросла роль правильного обліку кредитів і позик в бухгалтеріях підприємств. Від правильності і достовірності обліку кредитів і позик залежить знання керівництвом підприємства їх обсягів їх структури, дозволяє приймати правильні рішення щодо зміни даних характеристик, дозволяє аналізувати рентабельність отриманих коштів і т.д.

Податкові доходи становлять основу бюджету. Будь бухгалтерія, як серце підприємства, особливо чутлива до змін у податках. Від чіткості або нечіткості податкової системи безпосередньо залежить планування і прогнозування діяльності підприємства, залежать взаєморозрахунки з бюджетом, у правильності, швидкості і своєчасності яких, останні зацікавлені не менше самої держави. Різні податки, що забезпечують основні надходження до бюджетів різних рівнів, мають особливості нарахування та сплати, тому їх необхідно розглядати ретельно.

Тому, поряд з менеджментом, маркетингом, бухгалтерським обліком грошових коштів і деякими іншими напрямками розрахункових операцій, облік розрахунків за податковими зобов'язаннями займає одне з найважливіших місць і є невід'ємною частиною діяльності бухгалтерської служби будь-якого підприємства.

Метою дипломної роботи є всебічний облік і аудит бухгалтерського обліку зобов'язань організацій і на цій основі розробка практичних рекомендацій щодо формування та вдосконалення обліку зобов'язань організацій в республіці на макрорівні.

Завданнями дипломної роботи відповідно до поставленої метою є:

? розглянути теоретичні та методологічні аспекти обліку зобов'язань організацій;

? ознайомитися з організацією обліку позик банків;

? розглянути облік доходів майбутніх періодів;

? ознайомитися з організацією обліку розрахунків з бюджетом, з постачальниками та підрядниками;

? вивчити облік розрахунків за авансами, отриманими і виданими;

? розробити пропозиції та рекомендації щодо вдо...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація та методика обліку зобов'язань підприємства на прікладі ДП ...
  • Реферат на тему: Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з і ...
  • Реферат на тему: Предмет бухгалтерського обліку. Майно і зобов'язання підприємства
  • Реферат на тему: Система обліку зобов'язань в Республіці Казахстан
  • Реферат на тему: Зобов'язання підприємства, что відображаються в бухгалтерському обліку