Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості переходу російського бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти фінансової звітності

Реферат Особливості переходу російського бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти фінансової звітності

Введення


В даний час зросла актуальність з питань переходу російських компаній на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Це обумовлено тим, що МСФЗ визнані в якості одного з головних інструментів, що гарантує надання достовірної та прозорої інформації про фінансове становище компанії для великого кола учасників внутрішнього і міжнародного ринку. Необхідність використання МСФЗ при складанні звітності полягає в процедурі виходу національних компаній на міжнародні ринки, дозволяючи тим самим розширити коло потенційних інвесторів. Впровадження МСФЗ дозволяє удосконалювати внутрішню систему управління підприємством за рахунок використання єдиних методик обліку з метою управління господарською діяльністю, а також підвищити конкурентоспроможність компанії за рахунок забезпечення надійної та прозорої інформацією зацікавлених користувачів.

План трансформації російської системи бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти фінансової звітності різнобічно оцінюється фінансовими керівниками та експертами. Одні вважають, що такий процес принесе тільки користь російській економіці, інші ж вважають, що це призведе до колосальних матеріальних витрат і збільшення обсягу робіт. Досвід російських підприємств, що вже працюють за МСФЗ, а також європейський підхід до впровадження МСФЗ дозволяють досить об'єктивно оцінити існування проблем і перспектив даного процесу.

Метою даної курсової роботи є розгляд застосування МСФЗ в Росії.

Для досягнення мети в даній курсовій роботі поставлені наступні завдання:

розгляд теоретичних аспектів РСБУ й МСФО;

порівняння РСБУ й МСФО;

дослідження застосування МСФЗ в Росії;

розгляд труднощів і проблем розвитку МСФЗ в РФ.


Глава 1. Теоретичні аспекти російської системи бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності

бухгалтерський облік фінансовий

1.1 Сутність російської системи бухгалтерського обліку


Розвиток ринкових відносин зумовило виникнення і функціонування великого числа господарюючих суб'єктів, основою існування і розвитку яких є матеріальне виробництво. Виробництво - вихідний пункт процесу відтворення; це початок руху сукупного продукту по ланцюжку: виробництво, обіг, споживання. Процеси виробництва, обігу та споживання безперервно повторюються, отже, майно організації знаходиться в постійному русі (обороті). Для ефективного управління фінансово-господарською діяльністю будь-якої організації необхідно мати відомості про господарські процеси цієї організації, які знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку. Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації у вартісному вираженні про активи, зобов'язання, доходи та витрати організації та їх змін, яка формується шляхом суцільного, безперервного, документального відображення всіх господарських операцій.

Предметом бухгалтерського обліку виступають фінансово-господарські процеси підприємства. У свою чергу предмет складається з численних і різноманітних об'єктів, які об'єднуються в дві групи: -об'єкти, які безпосередньо забезпечують господарську діяльність організації (майно і джерела утворення такого майна);

об'єкти, що становлять господарську діяльність (організації- господарські процеси та їх результати).

Склад і характер використання майна представлений на рис.1.

Рис. 1. Майно організації.


Джерела утворення майна - це власні кошти (власний капітал) і позиковий капітал (створений за рахунок зобов'язань) (см.ріс.3). Власний капітал - це вартість майна, забезпеченого власними коштами. Позиковий капітал - зобов'язання перед різними суб'єктами.


Рис.2. Джерела формування майна організації.


Головна мета бухгалтерського обліку полягає в забезпечення обліковою інформацією зацікавлених осіб, тобто власних і сторонніх користувачів. Своєчасна і достовірна інформація, яка надається внутрішнім користувачам необхідна при виборі політики організації, а також для ефективного, раціонального управління організацією.

Рис.3. Користувачі облікової інформації підприємства.


Основними завданнями бухгалтерського обліку є:

формування повної і достовірної інформації про діяльність підприємства і про його фінансове становище;

забезпечення інформацією користувачів;

своєчасне попередження появи негативних явищ у фінансово-господарської діяльності організацій;


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Приведення бухгалтерського обліку та звітності страхових організацій відпов ...
  • Реферат на тему: Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з і ...
  • Реферат на тему: Розкриття у фінансовій звітності інформації про податкові зобов'язання ...
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку та аналіз фінансової звітності організац ...
  • Реферат на тему: Діяльність міжнародних організацій з питань уніфікації бухгалтерського облі ...