Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з інвентаризації майна і фінансових зобов'язань організації

Реферат Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з інвентаризації майна і фінансових зобов'язань організації

Державне бюджетне освітня установа

Середньої професійної освіти Московської області

Клинский промислово-економічний технікум


ЗВІТ ПО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИЦІ

(з профілю спеціальності) - ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНОЇ

Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з інвентаризації майна і фінансових зобов'язань організації
Студент: Орлова Єлизавета

Спеціальність: Економіка і бухгалтерський облік (по галузях)

Місце проходження практики:

Товариство з обмеженою відповідальністю Идаса Клин

Клин 2014 р .

Зміст


Введення

1. Порядок нарахування заробітної плати та її облік

1.1 Види, форми і системи оплати праці

1.2 Нарахування заробітної плати при різних видах, формах і системах оплати праці

1.3 Утримання із заробітної плати і їх облік

2. Облік власного капіталу

2.1 Облік статутного капіталу

2.2 Облік резервного, додаткового капіталу та облік цільового фінансування

3. Облік фінансових результатів діяльності організації

3.1 Облік фінансових результатів від звичайних видів діяльності

Облік фінансових результатів по іншим видам діяльності

Облік нерозподіленого прибутку та її використання

Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів

Інвентаризація матеріально-виробничих запасів

Інвентаризація грошових коштів, грошових документів і бланків суворої звітності

Інвентаризація розрахунків

Висновок

Список літератури


Введення


У період з 8 грудня 2014 по 26 грудня 2014 я, Орлова Єлизавета студентка 3 курсу групи БУХ - 23, проходила виробничу практику по ПМ.02 Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з інвентаризації майна і фінансових зобов'язань організації на підприємстві ТОВ ??laquo; Идаса Клин .

В умовах ринкової економіки стабільність положення підприємства в конкурентному середовищі залежить від його фінансової стійкості, яка досягається за допомогою підвищення ефективності виробництва на основі економічного використання всіх видів ресурсів з метою зниження витрат. При цьому економічний аналіз дозволяє розробити конкретну стратегію і тактику з розвитку організації, виявленню наявних резервів підвищення виробництва продукції та збільшення прибутку.

Актуальність фінансово - економічного аналізу підприємства обумовлена, насамперед, необхідністю забезпечити виживання підприємства в сучасних умовах. Управлінському персоналу необхідно вміти реально оцінювати фінансові стану, як свого підприємства, так і існуючих потенційних конкурентів.

У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його функціонування.

Виробнича практика - цей форма навчальних занять в організаціях різних форм власності та організаційно - правових форм.

Мета виробничої практики:

. примітка і закріплення отриманих в процесі навчання теоретичних знань на практиці;

бухгалтерський облік капітал плата

2. набуття навичок практичної роботи в апараті фінансової служби підприємства;

3. направлення студентів на прийняття самостійних рішень з фінансових проблем розвитку підприємства в умовах формування економіки ринкового типу.

Об'єктом та базою дослідження є підприємство - ТОВ ??laquo; Идаса Клин .

Завдання виробничої практики:

. знайомство з підприємством ТОВ ??laquo; Идаса Клин raquo ;. Знайомство зі структурними підрозділами підприємства, його основними відділами, визначення основних напрямів діяльності;

2. вивчення основних функцій, виконуваних різними відділами;

. вивчення та аналіз фінансової звітності підприємства;

. висновки про фінансово - господарської діяльності підприємства;

. узагальнення та обробка зібраних матеріалів.

Інформаційною базою написання роботи вступають методичні вк...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Інвентаризація майна і фінансових зобов'язань, виявлення результатів ін ...
  • Реферат на тему: Облік фінансових результатів діяльності підприємства
  • Реферат на тему: Облік формування фінансових результатів та інших видів діяльності
  • Реферат на тему: Облік фінансових результатів і використання прибутку. Облік валютних опера ...
  • Реферат на тему: Облік фінансових результатів і використання прибутку організації