Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Організація та методика обліку зобов'язань підприємства на прікладі ДП &Клесівське лісове господарство&

Реферат Організація та методика обліку зобов'язань підприємства на прікладі ДП &Клесівське лісове господарство&

Міністерство освіти та науки України, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку і аудиту
Курсова робота

з навчальної дисципліни «Фінансовий облік ІІ»

Організація та методика обліку зобов язань підприємства на прікладі ДП «Клесівське лісове господарство»Виконавець:

Студентка ФЕіП

Груп ОА - 32

Кіщенко Т.В.

Науковий керівник:

К.е.н., доцент

Позняковська Н.М.


Рівне - 2 013


Зміст


Вступ

.Організаційно - правова характеристика підприємства та ее Вплив на організацію бухгалтерського обліку та Фінансової звітності

2.Організація та вимоги до первинного обліку

3.Аналітічній и синтетичний облік господарських операцій Із зобовязань

3.1 Організація аналітичного и синтетичного обліку

.2 Облік довгостроково зобовязань

3.3. Облік поточних зобовязань

3.3.1 Облік поточних зобовязань за товари, роботи, послуги

3.3.2 Облік розрахунків з оплати праці

.3.3 Облік розрахунків зі страхування

.3.4 Облік розрахунків з бюджетом

.3.5 Облік других поточних зобовязань

3.4 Облік ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

.5 Облік доходів майбутніх періодів

. Відображення зобовязань у ФІНАНСОВИХ звітах підприємства

. Індивідуальне Завдання

Висновки

Список використаної літератури

синтетичний облік робота страхування обов'язкове


Вступ


Актуальність теми. З переходом України до ринкового отношений змінились форми ведення господарської ДІЯЛЬНОСТІ. Господарюючому суб'єкту надані шірокі права и возможности у реализации своих економічних інтересів, віборі способів организации виробництва, збуту продукції. Успішне вирішенню стратегічного Завдання становлення й розвитку ринкового отношений значний мірою базується на перебудові, вдосконаленні форм и методів бухгалтерського обліку та контролю.

Підвищення ефектівності использование основних засобів підприємств є одним з основним харчуванням у период переходу до ринкового отношений. Від вирішенню цієї проблеми покладів фінансовий стан підприємства, Конкурентоспроможність его продукції на ринк.

Особлівої актуальності набуваються питання комплексного АНАЛІЗУ та контролю зобов язань підприємств в условиях рінкової трансформації.

При цьом Важлива є не просто использование традіційніх для розвінутої рінкової системи методик, а й їхня адаптація та Узгодження зі станом, напрямами и Основними тенденціямі розвитку української економіки.

Актуальність викладеня вищє проблем и необходимость удосконалення чінної системи доходів підприємств, организации та методики їх АНАЛІЗУ ї контролю, Які б дозволили достаточно ефективна управляти відповіднімі виробничими процесами, зумов вибір тими курсового дослідження, постановку его мети та основних Завдання.

Предметом дослідження є організація та методика обліку зобов язань на ДП «Клесівське лісове господарство».

Про єктом дослідження є наявність та использование зобов язань в процессе господарської ДІЯЛЬНОСТІ ДП «Клесівське лісове господарство».

Раціональне ї ощадливості использование основних ФОНДІВ підприємства є на сегодня однією з найактуальнішіх завдань, что стояти перед підпріємством.

Метою даної курсової роботи є дослідження организации та методики обліку зобов язань підприємства на прікладі ДП «Клесівське лісове господарство».

Для Досягнення мети курсової роботи вірішуються следующие Завдання :

· Ознайомлення Із організаційно-правової характеристики підприємства та ее Вплив на організацію бухгалтерського обліку та Фінансової звітності;

· Ознайомлення з організацією та Вимогами до первинного обліку;

· РОЗГЛЯД аналітичний та синтетичний облік господарських операцій підприємства;

· Вивчення економічної сутності, складу та структура зобов язань;

· РОЗГЛЯД складу та порядок формирование ФІНАНСОВИХ звітів підприємства;

· ретельно прослідковано роботові, виконан поставлених завдання та Досягнення цілей ДП «Клесівське лісове господарство».

...


сторінка 1 з 35 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік поточних зобов'язань і розрахунків
  • Реферат на тему: Аудит бухгалтерського обліку зобов'язань організацій
  • Реферат на тему: Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з і ...
  • Реферат на тему: Облік торгових зобов'язань
  • Реферат на тему: Облік зобов'язань з корпоративного прибуткового податку на підприємстві