Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Комплексний аналіз фінансового стану промислового підприємства та розробка напрямків його поліпшення на прикладі ПАТ &НКМЗ&

Реферат Комплексний аналіз фінансового стану промислового підприємства та розробка напрямків його поліпшення на прикладі ПАТ &НКМЗ&

АНОТАЦІЯ


Дипломна робота на тему «Комплексний аналіз фінансового стану промислового підприємства та розробка напрямків його поліпшення на прикладі ПАТ« НКМЗ »».

Об'єкт дослідження: аналіз фінансового стану промислового підприємства ПАТ «НКМЗ».

Мета дипломної роботи - вивчення шляхів і резервів підвищення фінансового стану промислового підприємства на прикладі ПАТ «НКМЗ».

У першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи фінансового стану підприємства. Дано характеристики ключовим аспектам об'єкта дослідження та основними показниками предмета дослідження.

У другому розділі виконані розрахунки за такими категоріями: аналіз ліквідності та фінансової стійкості; аналіз фінансових результатів підприємства; аналіз ефективності діяльності підприємства.

У третьому розділі визначено основні напрями підвищення фінансового стану підприємства і ефективності його діяльності.

У четвертому розділі проаналізовано небезпечні та шкідливі виробничі фактори при роботі користувача ПЕОМ, розроблені заходи щодо забезпечення безпечних і комфортних умов праці.

ПРИБУТОК, ФІНАНСОВИЙ СТАН, ФІНАНСОВА устойчивоть ПІДПРИЄМСТВА, ЛІКВІДНІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, АНАЛІЗ, ДИНАМІКА, СТРУКТУРА


ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ финасовом СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

.1 Прибуток промислового підприємства та джерела її формування

.2 Фінансовий стан підприємства і показники його оцінки

1.3 Методи оцінки платоспроможності та фінансової стійкості промислового підприємства

Висновки до 1 розділу

РОЗДІЛ 2 коплексного АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПАТ «НКМЗ» В ДИНАМІЦІ 2010-2012 РОКУ

2.1 Аналіз ліквідності та фінансової стійкості

.2 Аналіз фінансових результатів підприємства

.3 Аналіз ефективності діяльності підприємства

Висновок до 2 розділу

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «НКМЗ»

.1 Взаємодія методів ціноутворення для забезпечення максимальної ціни на ПАТ «НКМЗ» »

.2 Розробка напрямків мінімізації витрат шляхом вибору оптимального методу калькулювання собівартості і формування ціни ПАТ «НКМЗ»

.3 Вплив ефективності використання ресурсів підприємства на його фінансову стійкість

Висновок до 3 розділу

РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА безопасноти ПРИ надзвичайних ситуаціях

4.1 Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів

.2 Заходи щодо забезпечення безпечних і комфортних умов праці

.3 Оцінка ефективності заходів з охорони праці

.4 Безпека при надзвичайних ситуаціях

Висновок до 4 розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

собівартість калькулювання витрати мінімізація

В умовах ринкових відносин підвищується відповідальність і самостійність підприємств у виробленні і прийнятті управлінських рішень по забезпеченню ефективності їх діяльності. Ефективність виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства виражається в досягнутих фінансових результатах. Загальним фінансовим результатом є прибуток, а показником, що характеризує ефективність досягнутих фінансових результатів - рентабельність.

Найважливішу роль в оцінці фінансових результатів діяльності підприємства відіграє аналіз фінансового стану за даними балансу. Згідно з діючими нормативними документами баланс в даний час складається в оцінці нетто. Підсумок балансу дає орієнтовну оцінку суми коштів, яку можна виручити за майно, наприклад, у разі ліквідації підприємства. Поточна ціна активів визначається ринковою кон'юнктурою і може відхилятися в будь-яку сторону від облікової, особливо в період інфляції. Аналіз проводиться по балансу за допомогою одного з таких способів:

Аналіз безпосередньо за балансом без попереднього зміни складу балансових статей;

Аналіз по ущільненому порівняльному аналітичного балансу, який будується шляхом агрегування деяких однорідних по складу елементів балансових статей;

Аналіз по балансу, підданому додаткової коригування на індекс інфляції з наступним агрегированием статей у необхідних аналітичних розрізах.

Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що зростає необхідність у проведенні аналізу фінансового стану.

Основними завданнями аналізу фінансового стану підприємства є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або погіршення за період. Цінною якістю фінансово...


сторінка 1 з 39 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз фінансового стану підприємства та розробка рекомендацій щодо його по ...
  • Реферат на тему: Проектування Економічної ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, аналіз цього фінансового ...
  • Реферат на тему: Аналіз фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА та ФІНАНСОВИХ результатів его ДІЯЛЬНО ...
  • Реферат на тему: Аналіз економічних результатів, діагностика фінансового стану та оцінка ефе ...
  • Реферат на тему: Аналіз фінансового стану промислового підприємства