Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Бюджетна класифікація - основа бюджетного бухгалтерського обліку

Реферат Бюджетна класифікація - основа бюджетного бухгалтерського обліку
Реферат

Дисципліна: Бюджетний облік і звітність

Тема: Бюджетна класифікація - основа бюджетного бухгалтерського облікуЗміст


Введення

Глава I. Бюджетна класифікація як основа бюджетного обліку

Глава II. Класифікація доходів бюджетів

.1 Код головного адміністратора доходів

.2 Код виду доходів

.3 Код підвиду доходів. (Програма або підпрограма)

.4 Код Косгеї. (Економічна класифікація доходів)

Глава III. Класифікація видатків бюджетів (Функціональна класифікація)

Глава IV. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів

.1 Код головного адміністратора джерел фінансування дефіцитів бюджетів

.2 Код групи, підгрупи, статті та виду джерела фінансування дефіцитів бюджетів

.3 Код класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел фінансування дефіцитів бюджетів

Висновок

Список використаної літератури


Введення

дохід бюджет дефіцит код

Бюджетна класифікація Російської Федерації є одним з ключових інструментів, що забезпечують однаковість в рамках реалізації бюджетного процесу, і невід'ємною частиною єдиної системи збору, реєстрації, класифікації та узагальнення даних про державних і муніципальних фінансах.

Бюджетна класифікація дозволяє формувати об'єктивну, повну і достовірну інформацію, необхідну для ефективного управління бюджетними коштами. Реформування системи управління державними і муніципальними фінансами неминуче пов'язане з необхідністю реформування бюджетної класифікації Російської Федерації.

Бюджети бюджетної системи Російської Федерації формуються і виконуються в межах показників єдиної бюджетної класифікації з присвоєнням об'єктам класифікації группіровочних кодів.

Значення бюджетної класифікації у бюджетній системі держави полягає в тому, що з її допомогою стає можливим спостереження за рухом бюджетних ресурсів. На основі факторного аналізу бюджетних статей проводиться аналіз відповідних показників, що дає можливість формулювати висновки і пропозиції про формування та використання бюджетних фондів. Крім того, це помітно спрощує об'єднання кошторисів і бюджетів в загальні зведені документи. Існування бюджетної класифікації припускає присвоєння кожному установі й організації певного коду.


Глава I. Бюджетна класифікація як основа бюджетного обліку


Основним методичним документом, на основі якого складаються і виконуються бюджети, є бюджетна класифікація.

Бюджетна класифікація - це угруповання доходів і витрат бюджетів усіх рівнів, а також джерел покриття дефіциту цих бюджетів з присвоєнням об'єктам класифікації группіровочних кодів. Будучи єдиною для бюджетів усіх рівнів та затверджується федеральним законом, бюджетна класифікація використовується для:

· складання, затвердження та виконання бюджету;

· контролю за виділенням та використанням бюджетних коштів;

· забезпечення порівнянності показників бюджетів усіх рівнів;

· складання консолідованих бюджетів всіх рівнів.

Бюджетна класифікація є організаційним початком інформаційної системи управління бюджетними коштами.

Вона створює умови для об'єднання даних всіх бюджетів в єдиний консолідований бюджет країни, значно знижує трудомісткість процедури розгляду бюджетів, контролю за їх виконанням, акумуляцією та використанням бюджетних коштів за цільовим призначенням. На ряду з цим вона є основою детального аналітичного обліку доходів, витрат, фінансування та державного боргу всіх учасників бюджетного процесу.

Надання бюджетних коштів здійснюється в декількох формах, наприклад у формах асигнувань на утримання бюджетних організацій; надання коштів на оплату товарів (послуг), виконуваних юридичними та фізичними особами за державними контрактами; трансфертів населенню; виділення бюджетних кредитів юридичним особам; бюджетних позик, дотацій, субвенцій і субсидій бюджетам інших рівнів бюджетної системи Російської Федерації; кредитів іноземним державам.

У результаті прийняття Концепції реформування бюджетного процесу в Російській Федерації на 2004-2006 рр. (схвалена постановою Уряду Російської Федерації від 22.05.04 №249) розроблені та затверджені Вказівки про порядок застосування бюджетної класифікації, які спрямовані на:

) переорієнтацію бюджетів на досягнення кінцевих результатів, у ...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль податків у формуванні доходів бюджетів усіх рівнів
  • Реферат на тему: Роль прямих податків у формуванні бюджетів бюджетної системи Російської Фед ...
  • Реферат на тему: Сучасна політика формування доходів бюджетів різних рівнів
  • Реферат на тему: Контроль за виконанням доходів бюджетів в Російській Федерації
  • Реферат на тему: Структура і особливості нової класифікації видатків бюджетів