Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Геополімерного в'яжучі матеріали

Реферат Геополімерного в'яжучі матеріали

Міністерство освіти республіки Білорусь

Білоруський національний технічний університет

КАФЕДРА ХІМІЇРеферат на тему:

«геополімерного в'яжучі матеріали»


Мінськ +2014


Введення


Створення підприємств, що виробляють будівельні матеріали, вироби і конструкції з енерго- і ресурсозберігаючих технологій, -ключове завдання модернізації будівельної галузі. З урахуванням того, що будівельна індустрія є однією з найбільш ресурсномістких галузей, розробка технологій, що дозволяють використовувати промислові відходи в якості сировини для виробництва будівельних матеріалів, - одна з найбільш важливих завдань розвитку інноваційної економіки.

Бо? Більша частина сучасних технологій була створена в той період формування промисловості, коли людство не зазнавало гострого дефіциту природних ресурсів, а головною проблемою було нарощування обсягу виробництва. В історії розвитку промисловості можна знайти багато прикладів, коли інтенсивний ріст виробництва наносив катастрофічний шкоди не тільки природі, але й людині, так як руйнував середовище її проживання, отруюючи повітря і воду.

Постійно зростаючі вимогами до підвищення екологічної чистоти та енергоефективності промисловості будівельних матеріалів, а також посилення її утилізаційної ролі зумовлюють інтенсивність досліджень в області створення безцементних в'яжучих і матеріалів на їх основі з використанням відходів паливної промисловості [1].

Створення нових ресурсозберігаючих технологій - складне завдання, для вирішення якої потрібні значні інтелектуальні та фінансові витрати. Найбільших успіхів на цьому шляху досягли промислово розвинені країни. Це пов'язано зі значним науково-технічним потенціалом, наявними у цих державах, виснаженням природних сировинних ресурсів, колосальними обсягами різних відходів, а також ретельно продуманою державною політикою в цій галузі. Для багатьох держав Західної Європи розвиток ресурсозберігаючих технологій є одним із пріоритетних завдань [2].

Наша країна поки відстає в галузі розробки та використання енерго- і ресурсозберігаючих технологій. Не багато підприємства можуть вкладати кошти в проведення дорогих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на створення ресурсозберігаючих технологій, особливо з урахуванням того, що не завжди ці роботи закінчуються успіхом [1].

У цьому рефераті розглянуті науково-технічні основи розробки енерго- та ресурсозбереження технологій шляхом використання геополімерного в'яжучих матеріалів.
1. Актуальність і історія розробки геополімерного в'яжучих матеріалів, види, характеристики


Сучасний рівень розвитку цивілізації заснований на промисловому виробництві, яке використовує колосальні обсяги мінерально-сировинних і енергетичних ресурсів нашої планети. Масштаби

впливу господарської діяльності людини на навколишнє середовище співставні з геологічними процесами.

У світі видобувається понад 100 млрд тонн сировини на рік, з яких менше десятої частини використовується як корисного продукту, а решта

накопичується у вигляді відходів на звалищах, сховищах, похованнях,

полігонах.

Зміни в природному середовищі, які особливо помітні в містах, місцях видобутку корисних копалин і близько великих підприємств, а також уздовж транспортних шляхів, значно погіршили якість середовища проживання людини. Цей фактор, а також вичерпання традиційних джерел сировини і накопичення відходів ставлять під сумнів подальший розвиток нашої цивілізації.

Мета цієї роботи - дослідити шляхи вирішення переробки відходів, дізнатися нові перспективні в'яжучі речовини.

Ресурсозбереження в будівництві та промисловості будівельних

матеріалів розвивається в даний час за наступними напрямками:

заміна природної сировини на промислові відходи, в результаті

чого знижується споживання природних мінерально-сировинних ресурсів, при цьому реалізується додатковий екологічний ефект - ліквідуються промислові звалища;

підвищення техніко-будівельних характеристик продукції, наприклад міцності будівельних матеріалів або несучої здатності конструкцій, що дозволяє знизити їх матеріаломісткість;

збільшення довговічності матеріалів, що з...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оптимізація енерго- ресурсозбереження типового проекту котеджного будівницт ...
  • Реферат на тему: Використання промислових відходів у виробництві будівельних конструкцій, ви ...
  • Реферат на тему: Використання відходів промислового виробництва при виготовленні будівельних ...
  • Реферат на тему: Природні кам'яні матеріали, сировину для виробництва будівельних матері ...
  • Реферат на тему: Редагування Наукової, науково-популярної та ужіткової літератури на пріклад ...