Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Спортивний репортаж у друкованне ЗМІ як жанр інформаційної журналістики

Реферат Спортивний репортаж у друкованне ЗМІ як жанр інформаційної журналістики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

КАФЕДРА журналістики, РЕКЛАМИ ТА PR-ТЕХНОЛОГІЙ


Курсова робота

Спортивний репортаж у друкованне ЗМІ як жанр інформаційної журналістики

Спеціальність 6.030301 - журналістика
Черкаси - 2014


ВСТУП


Поняття «репортаж» вінікло в першій половіні XIX ст. и походити від латинську слова «героrtare», Що означає «передаваті», «повідомляті». Спочатку репортажем називали Публікації, Які сповіщалі читача про Хід СУДОВИХ ЗАСіДАНЬ, парламентських дебатів, різніх зборів. Пізніше такі «репортажі» стали назіваті «звітамі». А «репортажами» начали іменуваті Публікації Іншого типу, тобто ті, что за змістом и формою схожі на сучасні нариси. Саме західні нариси є генетичними попередниками ї найближче «родичами» современного репортажу. Своєрідність публікацій, что належати до жанру репортажу, вінікає самперед у результате «Розгорнутим»! Застосування методу спостереження й фіксації у тексті его ходу и результатів [14].

заразитися репортаж - це одна Із Головня інформаційних жанрів, его ще назівають королем інформаційних жанрів. Его характерізує сувора документальність, оператівність, динаміка, яскравість, емоційність та суб єктівність, что надає информации візуальніх ознакой наочності.

У друкованій прессе роль цього жанру є вірішальною. ВІН вартий особлівої уваги з боці Журналістів, оскількі передает факти, події, явіща Мальовнича, емоційно, порівняно з іншімі інформаційнімі жанрами. Репортаж - найбільш Розгорнутим та суб єктивний среди інформаційних жанрів. ВІН потребує документального викладу, суворого Дотримання Фактів, емоційності, експресії, особіст сприйняттів події, уваги до подробіць, деталей.

Завдання будь-которого репортера Полягає самперед у тому, щоб дати аудіторії можлівість Побачити опис подію очима очевидця, создать «ефект прісутності». А це становится можливіть только в тому випадка, если журналіст розповідатіме про предметні ситуации, події, Які Швидко розвіваються и залучатіме п ять груп відчуттів: зорові, слухові, смакові, дотікові ї запахові. Одне з Головня Завдання репортажу - віклікаті емоційну реакцію у чітачів.

Репортаж - сінтезованій жанр, у якому поєднано Прийоми и методи всех жанрових форм - інформаційних, аналітичних, художньо- публіцістічніх. У ньом Використовують елементи інтерв ю, Звіту, намалюйте, портрету, но основою тексту все ж є наскрізне оперативніше відображення того, что відбувається. Аджея самє події, обмежені в часі, Важливі за змістом, закарбовані в емоційній форме, становляться характерну ознакой репортажу. А оскількі Аудиторія теж становится Ніби учасником події, то у журналіста вінікає необходимость НЕ лишь повідоміті про том, что відбувається, альо и наочно відобразіті суттєві деталі, ставши «очима» и «вухамі» аудіторії.

Одним Із відів репортажу є спортивний репортаж. Сутність спортивного репортажу - це безпосередно описание того, что відбувається на місці події. Розповідь про подію спортивний журналіст винен вміті доповніті іншою інформацією, яка стосується цієї події. Такий репортаж дозволяє Розкрити емоційне напружености и дінаміку спортивного дійства.

Аналіз Наукової літератури дозволяє стверджуваті, что репортаж БУВ предметом пільної уваги багатьох науковців. Так, фундаментальні з подивимось спеціалізації репортерської ДІЯЛЬНОСТІ є праці дослідніків Д. Буше [1], А. Тертичного [22], а такоже посібник «Техніка репортажу» [5]. Названі джерела містять глибокий аналіз жанру репортажу: его основних характеристик та роли в Засоба масової информации.

Дослідженню особливую жанру и стилю спортивного репортажу присвячено роботи дослідніків Г. Солганика [21], В. Здоровеги [8], І. Прокопенка [19]. У Працюю вчених з ясовано жанрові Особливості репортажу, спеціфіку его композіції. Серед науковців, Чиї роботи такоже тісно вплінулі на теоретичну базу дослідження, Варто назваті Г. Лазутіну [13], В. Учонову [23], М. Кіма [10].

Актуальність теми дослідження зумовлена ??необхідністю визначення жанрових особливую та віділення спеціфікі стилю й композіції спортивного репортажу, з Огляду на том, что на Сучасне етапі розвитку спорту в Україні цею Різновид репортажу набув Великої популярності.

Мета роботи Полягає у віявлені жанрових форм, ознакой та стилістичних особливую спортивного репортажу.

Відповідно до поставле...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості візуального образу телевізійного спортивного репортажу
  • Реферат на тему: Жанр репортажу в творчості Л.М. Рейснер
  • Реферат на тему: Особливості жанру репортажу і репортажного листи на прикладі газет "Аи ...
  • Реферат на тему: Дослідження репортажу-експерименту в сучасній пресі (на прикладі регіональн ...
  • Реферат на тему: Теорія і практика репортажу в телевізійніх новинах вітчізняніх каналів